Bewonersgeschiedenis van de boerderij Ruiterkamp/Corporaal, Olde Diek 3 Laren.
Kwartierstaat van Fredrik Willem Johan (Erik) (of Erik Riemenschneider?) slot.
Boerderij Steenweert in Bronkhorst.

Lees meer...

 

Euregionaal Historisch Documentatiecentrum

Sectie van de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek

 

Uitnodiging

De afgelopen tijd is in Aalten aan de Prinsenstraat hard gewerkt aan het inrichten van het Euregionaal Historisch Documentatiecentrum (EHDC) waar heel veel informatie te vinden is over de historie van de regio (zie ook ommezijde). De tijd is aangebroken voor de officiële opening. Deze opening zal plaats vinden op zaterdag 4 juni 2016. Hierbij wordt u uitgenodigd bij deze opening aanwezig te zijn.

Programma

14:00 uur                       Inloop

14:30 uur                       Toelichting op opzet EHDC (bestuurslid OSGB/EHDC)

14:45 uur                        Officiële opening door de heer H. Rijks, wethouder 
                                     Kunst, cultuur en musea van de Gemeente Aalten,

15:00 – 16:30 uur             Open huis: kennis maken met de collectie van het EHDC

 

Locatie van het EHDC: Prinsenstraat 27 (“Naobershuus”), 7121 AE Aalten

Vrij parkeren is mogelijk bij de kerk aan de Oosterkerkstraat, achter de Hema op de Lage Blik, of bij Albert Heijn op de Hoven, allemaal op een steenworp afstand van Prinsenstraat 27.

Euregionaal Historisch Documentatiecentrum

 

Aan de Prinsenstraat 27 te Aalten is de afgelopen jaren het voormalige kerkje van de NPB verbouwd tot het “Naobershuus”, dat voor verschillende culturele en maatschappelijke doeleinden geschikt is gemaakt. Op de bovenverdieping heeft de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek (OSGB)  intussen een documentatiecentrum ingericht, met daarin veel historisch materiaal, waaronder (streek)boeken, tijdschriften, kranten en de door de OSGB uitgegeven transcripties van bijvoorbeeld Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB’s) en markeboeken. Verder zijn er boeken uit de Duitse grensregio. Ook kan men er met vragen over stamboomonderzoek terecht.

 

Het documentatiecentrum beschikt over een uitgebreide verzameling oorlogsdocumentatie, waaronder een collectie van ca. 2500 boeken, tijdschriften, beeld- en geluidmateriaal over de Tweede Wereldoorlog. Deze collectie is afkomstig van het voormalige Staring Instituut.

Verder is er overleg gepleegd met de Aaltense Musea hetgeen er in heeft geresulteerd dat de boekencollectie van de Musea (op een aantal museale exemplaren na) overgedragen is aan het EHDC, ook een welkome aanvulling met boeken over lokale en streekgeschiedenis. Als officiële naam is gekozen voor Euregionaal Historisch Documentatiecentrum (EHDC) om te benadrukken dat de beschikbare documentatie grensoverschrijdend is.

De openingstijden zijn: maandag van 19.30 tot 22.00 uur en elke 2e zaterdag van de maand van 9.30 tot 15.00 uur. Voor een bezoek op een ander moment kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 06 27324456.

 

Bij deze nodigen wij U van harte uit voor de officiële opening van het Euregionaal Historisch Documentatiecentrum op 4 juni a.s. om 14.00 uur.

 

 
Henk Harmsen, regioredacteur van De Gelderlander, produceert  al sinds 1995 in De Gelderlander en voorheen in De Graafschapbode een  serie met de naam “Wortels in De Achterhoek”. Deze serie bevat voor genealogen en streekhistorici  veel interessante informatie. De OSGB heeft toestemming gekregen om een deel van deze serie via deze website verder toegankelijk te maken. Het betreft de serie verschenen van september 1994 tot juni 1998, waarin heel veel informatie over families gekoppeld aan door hen bewoonde boerderijen is te vinden.
U vindt deze serie op de pagina Bronnen Digitaal.
 

De Erven van Dr. Das hebben het OSGB toestemming gegeven om de
"Collectie Das" te bewerken om deze voor publicatie geschikt te maken.
Met name de genealogische aantekeningen zijn voor de genealogen
bijzonder interessant. Een vijftal buurtschappen hebben we inmiddels
doorgewerkt en een deel is op de website geplaatst.
De overige buurtschappen zullen spoedig volgen.

U vindt de aantekeningen op de pagina Bronnen digitaal.

 

Maak nu kennis met ons papieren tijdschrift OTGB
Klik hier voor een abonnement

Proefnummer OTGB

Proefnummer OTGB

Activiteiten