Boekenlijst HDC

1 De Dagboeken van Anne Frank Paape,van der Stroom, Barnouw 714 s 1-1
2 Anne Frank in the world Anne Frank Stichting 230 s 1-1
3 Verslag over 1998 Anne Frank Stichting Anne Frank Stichting 24 s 1-1
4 Anne Frank Anne Frank Stichting 67 s 1-1
5 Herinneringen aan Anne Frank Miep Gies 242 s 1-1
6 Het verborgen leven van Otto Frank Carol Ann Lee 408 s 1-1
7 Dag Anne Frank Wim Ramaker 153 s 1-1
8 Dagboek van Anne Frank, het achterhuis Anne Frank 219 s 1-1
9 Oranje in ballingschap en bevrijding J. Gronloh 30 s 1-1
10 Om erger te voorkomen Mandag van der Zee 288 s 1-1
11 Volgend jaar in Jeruzalem Awraham Soetendorp 187 s 1-1
12 De ondergang deel I dr. J. Presser 526 s 1-1 De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945
13 De ondergang deel II dr. J. Presser 568 s 1-1 De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945
14 Onderzoeksgids archieven Joodse oorlogsgetroffenen van Bockxmeer, Lamboo, van Schie 363 s 1-1
15 De Joodse Ereraad dr. N.K.C.A. in 't Veld 124 s 1-1
16 De Joodsche raad Hans Knoop 256 s 1-1
17 De Joodse gemeenschap te Enschede 1930-1945 L. F. van Zuylen 91 s 1-1
18 Documenten van de Jodenvervolging Joods Historisch Museum Amsterdam 173 s 1-1
19 De gele ster Gerhard Schoenberner 223 s 1-1
20 Joods Verzet Jac. Van de Kar 116 s 1-1 Terugblik op de periode rond de tweede wereldoorlog
21 De verdwenen gaskamers Georgi Verbeeck 190 s 1-1 De ontkenning van de Holocaust
22 De Twentse paradox Marjolein J. Schenkel 159 s 1-1
23 De Jooodse Gemeente te Elburg oudheidkundige vereniging "Arent thoe Boecop" 80 s 1-1
24 Een Joodse jongen Kimberley Cornish 336 s 1-1 over de ontmoeting tussen Hilter en Wittgenstein
25 Het Derde Rijk en de Joden Leon Poliakow, Josef Wulf 194 s 1-1
26 Wat toeval leek te zijn, maar niet was Henk Flap, Marnix Croes 207 s 1-1
27 Het Madagascar plan Hans Jansen 543 s 1-1 De voorgenomen deportatie van Europese joden naar Madagascar
28 De Holocaust Martin Gilbert 59 s 1-1 verslag van de vernietiging van het Joodse leven in Europa
29 Na de ondergang Ido de Haan 292 s 1-1 de herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland 1945-1995
30 Haggadah Joodsche Coördinatie Commisie voor het ….. 24 s 1-1 verkorte Haggadah
31 Mensen met sterren deel I Josef Cohen 245 s 1-1
32 Mensen met sterren deel II Josef Cohen 179 s 1-1
33 Mensen met sterren deel III Josef Cohen 260 s 1-1
34 Winter '44-'45 Ad Donker 38 s 1-1
35 Daar wordt gebeld! Amy Groskamp-ten Have 123 s 1-1
36 De honger winter Henri van der Zee 261 s 1-1 Van dolle dinsdag tot bevrijding
37 Met lege handen H.J. Oolbekkink 235 s 1-1 een hongertocht in februari 1945
38 Tussen ons volk en de honger G.M.T. Trienekens 537 s 1-1 De voedsel voorziening 1940-1945
39 Voedsel en honder in oorlogstijd 1940-1945 Gerard Trienekens 176 s 1-1 Misleiding, mythe en werkelijkheid
40 De hongerwinter David Barnouw 88 s 1-1
41 Kleding op de bon ter Hofstede, Hoitsma,de Jong 119 s 1-1 kleding- en textielschaarste in Nederland 1939-1949
42 Bericht van de tweede wereldoorlog I A.H. Paape 476 s12-5 blz. 1 t/m 476
43 Bericht van de tweede wereldoorlog II A.H. Paape s12-5 blz. 477 t/m 952
44 Bericht van de tweede wereldoorlog III A.H. Paape s12-5 blz. 953 t/m 1428
45 Bericht van de tweede wereldoorlog IV A.H. Paape s12-5 blz.1429 t/m 1904
46 Bericht van de tweede wereldoorlog V A.H. Paape s12-5 blz. 1905 t/m 2352
47 Bericht van de tweede wereldoorlog VI A.H. Paape s12-5 blz. 2353 t/m 2744
48 Bericht van de tweede wereldoorlog A.H. Paape 196 s12-5 chronolgie en literatuur
49 Grootboek van de tweede wereldoorlog 39-45 deel I Reader's Digest 486 s12-5 van München tot Pearl Harbor
50 Grootboek van de tweede wereldoorlog 39-45 deel II Reader's Digest s12-5 van Pearl Harbor tot Stalingrad
51 Grootboek van de tweede wereldoorlog 39-45 deel III Reader's Digest s12-5 van Stalingrad tot Hirosjima
52 Tweede wereldoorlog eerste bulletin Perry Pierik, Martin Ros 283 s12-5
53 Tweede wereldoorlog tweede bulletin Perry Pierik, Martin Ros 283 s12-5
54 Tweede wereldoorlog derde bulletin Perry Pierik, Martin Ros 394 s12-5
55 Tweede wereldoorlog vierde bulletin Perry Pierik, Martin Ros 446 s12-5
56 Geschiedenis van de tweede wereld oorlog 1939-1942 Mr. G.B.J. Hiltermann 432 s12-5
57 Geschiedenis van de tweede wereld oorlog 1943-1945 Mr. G.B.J. Hiltermann 448 s12-5
58 De tweede wereld oorlog dr. A.J.P. Taylor 224 s12-5 een nieuwe visie op de historische feiten
59 1940 de wereld in vlammen Richard Collier 340 s12-5
60 De wereld in oorlog Mark Arnold Forster 346 s12-5
61 Plakboek I Planten s 1-2 Het uitbreken van de oorlog
62 Plakboek II Planten s 1-2 1939 - feb.1940
63 Plakboek III Planten s 1-2 feb.1941 - juni 1941
64 Plakboek IV Planten s 1-2 juni 1941 - okt. 1941
65 Plakboek V Planten s 1-2 okt. 1941 - dec. 1941
66 Plakboek VI Planten s 1-2 dec. 1941 t/m febr. 1943
67 Enquête commissie 1940-1945 deel 1 ab 187 s 1-3 Algemene inleiding/militair beleid
68 Enquête commissie 1940-1945 deel 1 c 656 s 1-3 Algemene inleiding/militair beleid
69 Enquête commissie 1940-1945 deel 2 ab 328 s 1-3 Neutralisatiepolitiek/vertrek van de regering
70 Enquête commissie 1940-1945 deel 2 c 685 s 1-3 Neutralisatiepolitiek/vertrek van de regering
71 Enquête commissie 1940-1945 deel 3 ab 350 s 1-3 Financieel en economisch beleid
72 Enquête commissie 1940-1945 deel 3 c 930 s 1-3 Financieel en economisch beleid
73 Enquête commissie 1940-1945 deel 4 ab 1029 s 1-3 De Nederlandse geheime diensten te Londen
74 Enquête commissie 1940-1945 deel 4 c 1 991 s 1-3 De Nederlandse geheime diensten te Londen
75 Enquête commissie 1940-1945 deel 4 c 2 2027 s 1-3 De Nederlandse geheime diensten te Londen
76 Enquête commissie 1940-1945 deel 5 a 909 s 1-3 Ministers-en kabinetscrises voorbereiding terugkeer
77 Enquête commissie 1940-1945 deel 5 b 583 s 1-3 Ministers-en kabinetscrises voorbereiding terugkeer
78 Enquête commissie 1940-1945 deel 5 c 954 s 1-3 Ministers-en kabinetscrises voorbereiding terugkeer
79 Enquête commissie 1940-1945 deel 6 ab 738 s 1-3 De vertegenwoordiging van Nederland in het buitenland
80 Enquête commissie 1940-1945 deel 6 c 1059 s 1-3 De vertegenwoordiging van Nederland in het buitenland
81 Enquête commissie 1940-1945 deel 7 ab 479 s 1-3 Leiding en voorlichting aan ambtenaren en burgers….
82 Enquête commissie 1940-1945 deel 7 c 820 s 1-3 Leiding en voorlichting aan ambtenaren en burgers….
83 Enquête commissie 1940-1945 deel 8 ab 861 s 1-3 Militair beleid / terugkeer naar Nederlandsch-Indië
84 Enquête commissie 1940-1945 deel 8 c1 711 s 1-3 Militair beleid / verhoren
85 Enquête commissie 1940-1945 deel 8 c2 1537 s 1-3 Militair beleid / verhoren
86 Plakboek VII Planten s 1-3 1939
87 Plakboek VIII Planten s 1-3 maart 1943 - okto. 1943
88 Plakboek IX Planten s 1-3 nov. 1943 - bevrijding
89 Onderdrukking en verzet 1940-19nu s 1-3 losbladig in mapje
90 48th Highlanders of Canada s 1-3 bevrijding gemeenten Apeldoorn en Voorst in envelop
91 Krant Market Garden 44-94 De Gelderlander s 1-3
92 De Groene Amsterdammer 1940-1945 L.J. Jordaan s 1-3 Herinneringsalbum
93 Hiltlers gewillige beulen Daniel Jonah Goldhagen 593 s 2-1 boek over de holocaust
94 Kanttekeningen bij Hitler Sebastian Haffner 196 s 2-1
95 Hilter de gesel van Europa Robert Neumann / Helga Koppel 252 s 2-1
96 Hitler een leven voor de dood Robert Payne 495 s 2-1
97 Hitler Hoogmoed 1889-1936 Ian Kershaw 839 s 2-1
98 Hitler Vergelding 1936-1945 Ian Kershaw 1200 s 2-1
99 Hitler Alan Wykes 159 s 2-1
100 Hitler zooals men hem aan u getoond heeft…. s 2-1
101 Arthur Seyss-Inquart H.J. Neuman 372 s 2-1 Het leven van een duitsonderkoning in Nederland
102 Göring Roger Manvell / Heinrich Fraenkel 159 s 2-1
103 Mussert een politiek leven Jan Meyers 330 s 2-1
104 Hess Het dubbelleven van de man achter Hitler Lynn Picknet,Clive Prince,Stephen Prior 600 s 2-1
105 mei 1941: de liquidatie van Rudolf Hess Hugh Thomas 213 s 2-1
106 Erwin Rommel David Irving 520 s 2-1
107 Göring de biografie Guido Knopp 208 s 2-1
108 De Nazi's Een waarschuwing uit het verleden Laurence Rees 255 s 2-1
109 Macht en gezag van de Duitse bezetter C.J. Lammers 159 s 2-1
110 Varen, vechten of berechten mr. Anne-Marie Smit 174 s 2-1
111 Buitenlandsche zaken Historiën uit de 2e wereldoorlog Wim Klinkenberg 295 s 2-1
112 Opvoeding in volkse geest Henk van Setten 126 s 2-1 Fascisme in het onderwijs 1940-1945
113 Klein fascisme Samuel ram 188 s 2-1
114 Het fascisme Ernst Nolte 404 s 2-1 van Mussolini tot Hitler
115 De gesel van het hakenkruis Lord Russell of Liverpool 283 s 2-1
116 De grote geldvervalsing van het derde rijk Walter Hagen 277 s 2-1
117 Nazi Duitsland Richard Procktor 123 s 2-1
118 Het sanatorium Henk Verheyen 119 s 2-1 Herinneringen aan de nazi-tijd
119 Martin Bormann Hitlers schaduw Joseph Wulf 233 s 2-1
120 Dagboek van Joseph Goebbels inleiding en aantekeningen dr. Louis P. Lochner 528 s 2-1
121 Hitlers gevangenissen Nikolaus Wachsmann 492 s 2-1 de rechtsorde in Nazi-Duitsland
122 Schaduwen van de Duitse geschiedenis Friso Wielenga 135 s 2-1
123 De pludering van Europa Charles de Jaeger 240 s 2-1
124 Buren-gerucht Marnix Krop 386 s 2-1 opstellen over Duitsland
125 De propaganda van de nazi's Z.A.B. Zeman 210 s 2-1
126 Een kleine troep vervuld van haat G.R. Zondergeld 296 s 2-1 Arnold Meijer en het nationaal front
127 Lexicon van het fascisme Hilde Kammer / Elisabeth Bartsch 191 s 2-1
128 Oud en nieuw fascisme Anne Frank Stichting 207 s 2-1
129 Tussen landverraad en vaderlandsliefde Rolf Wolfswinkel 206 s 2-1
130 De Zwarte Kameraden J. Zwaan 248 s 2-1 geillustreerde geschiedenis van de NSB
131 Uit den strijd der geesten dr. A.A. van Schelven 268 s 2-1
132 Kruistocht door Europa Dwight D. Eisenhower 559 s 2-1
133 Tekens aan de wand Anne Frank Stichting 22 s 2-1 tekst over nazisme en herlevend facisme
134 Gevaarlijke opdrachten en geheime missies II Reader's Digest 350 s 2-1
135 De verborgen oorlog William Stevenson 432 s 2-1 verslag activiteiten van William Stephenson….
136 Spionnen agenten soldaten Margret M. Laufenberg 527 s 2-1
137 Montgomery memoires Montgomery 555 s 2-1
138 Soldaat der democratie Kenneth S. Davis 436 s 2-1 biografie van Dwight Eisenhower
139 Churchill en de Nederlanders Oebele de Jong 238 s 2-1
140 The Big Five 32 s 2-1 Rooseveld,Churchill,Stalin,Eisenhower,Tsjiang Kai-Sjek
141 Van mei tot mei Dr. W. Drees 236 s 2-1 persoonlijke herinneringen
142 Een soldaat doet zijn plicht Teo van Middelkoop 382 s 2-1 Generaal H.G. Winkelman, leven en betekenis als militair
143 De kruistocht van generaal Taillehaeck I Willem W. Waterman 272 s 2-1 Een strijd om Nederland
144 De kruistocht van generaal Taillehaeck II Willem W. Waterman 294 s 2-1 Proloog
145 Afschrift Lessen over fascisme Anne Frank Stichting 226 s 2-2
146 Volk en Vaderland Fotonieuws Leonard de Vries 160 s 2-2
147 Was samenwerking met den vijand geoorloofd? Dr. L.G. Kortenhorst 47 s 2-2
148 Vervolging Vernietiging Literatuur S. Dresden 278 s 2-2
149 Snel, streng en rechtvaardig Peter Romijn 326 s 2-2 Politiek beleid inzake de bestraffing en reclassering van foute Nederlanders
150 NSB-Films propaganda of vermaak? Annemarie Vermeer 124 s 2-2
151 Fascisme Otto-Ernst Schüddekopf 221 s 2-2
152 De rechterkant van Nederland Suzanne van Norden e.a. 186 s 2-2 een overzicht van extreemrechtse en fascistische verschijnselen in Nederland
153 Zonodig met behulp van wapens Paul Krijnen 144 s 2-2 Geschiedenis van rechtse paramilitaire organisaties in Nederland
154 Euthanasie in het Derde Rijk Dr. J. Menges 181 s 2-2
155 Fascisme en jongeren Jeugd en samenleving 624 s 2-2
156 Fout na de oorlog Jaap van Donselaar 249 s 2-2 fascistische en racistische organisaties in Nederland
157 De schaduw van de bevrijders Wim Berkelaar 176 s 2-2 Geallieerde oorlogsmidaden tijdens de tweede wereldoorlog
158 Bezetting en collaboratie Gerhard Hirschfeld 279 s 2-2 Nederland tijdens de oorlogsjaren 1940-1945
159 Moordenaars onder ons Simon Wiesenthal 344 s 2-2 Verslag van 35 jaar jagen op oorlogsmisdadigers
160 Riphagen Bart Middelburg, René ter Steege 192 s 2-2 De Amsterdamse Onderwereld 1940-1945
161 Fout J.Th.M. Houwink ten Cate, N.K.C.A. in 't Veld 186 s 2-2 Getuigenissen van NSB'ers
162 Tot elke prijs Gerard Aalders, Cees Wiebes 264 s 2-2 De economische colaboratie van neutrale staten met Nazi-Duitsland
163 Landverraders Koos Groen 311 s 2-2 wat deden we met ze?
164 In naam van de Führer Lydia Chagoll 144 s 2-2
165 Eén Volk, Eén Lied Walter Boers 199 s 2-2 Joodse en Arische muziek in het Derde Rijk
166 Het nazisme als ideologie A. Hagendoorn 240 s 2-2 Een socio-psychologisch onderzoek naar de bepaaldheid van politiek gedrag
167 Ze zijn er nog…. P.R.A. van Iddekinge, A.H. Paape 380 s 2-2 Overzicht van fascistische organisaties in na-oorlogse jaren
168 De Schalkhaarders Jan Jaap Kelder 168 s 2-2 Nederlandse politiemannen naar nationaalsocialistische snit
169 Drie processen Mr. Reine Friedman - van der Heide 144 s 2-2
170 Het proces Blokzijl Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 144 s 2-2
171 Schoonheid van den Arbeid in Duitschland Wilhelm Lotz 64 s 2-2
172 De Collaborateur J. Hofman 299 s 2-2 een sociaal-spychologisch onderzoek naar misdadig gedrag……..
173 De afrekening prof. Mr. J.A. van Hamel 229 s 2-2 1919-1945 / 26 donkere jaren van misdaad tegen de mensheid.
174 Standort Holland Aad Jongbloed 144 s 2-2 Duitse soldaten over hun oorlogstijd in Nederland
175 Een volk helpt zich zelf 31 s 2-2
176 Opmars naar de galg J.J. Heydecker, J. Leeb 558 s 2-2 Het proces van Neurenberg.
177 Het Echec van een 'volkse' beweging Dr. G.A. Kooy 359 s 2-2 Nazificatie en denazificatie in Nederland 1931-1945
178 Foute Foto's Louis Zweers, Tineke Luijendijk 120 s 2-2
179 Grijs verleden Chris van der Heijden 470 s 2-2 Nederland en de tweede wereldoorlog
180 Een welmenend cynicus E.W.A. Henssen 250 s 2-2 Opkomst, val en eerherstel van Mr. L.A. Ries
181 Impasse te Londen H.J. Neuman 302 s 2-2 Nederlands Veiligheidsbeleid 1940/1945
182 De Berghof Dr. H. van Capelle, Dr. A.P. van de Bovenkamp 204 s 2-2 Hitlers verborgen machtscentrum
183 Het verraad der N.S.B. J. Hollander 75 s 2-2 verdediging van de houding van de NSB in de meidagen van 1940
184 Rost van Tonningen David Barnouw 152 s 2-2 Fout tot het bittere eind
185 Een gehate minderheid Ronald S ø rensen 128 s 2-2 NSB'ers in Rotterdam
186 Van bijkomstig belang N. van Nieuwenhuysen 103 s 2-2 nieuwe onthullende gegevens rond het oorlogsverleden van Mr. Willem Aantjes
187 De verrader Auke Kok 335 s 2-2 leven en dood van Anton van der Waals
188 Krijgsverrichtingen der kon. landmacht 10-19 mei 1940 i.o.v. Minister van Oorlog 229 s 2-2 diverse krijgshandelingen op de verschillende plaatsen in Nederland
189 De Herstellers Wim Zaal 255 s 2-2 Lotgeallen van de Nederlandse fascisten
190 Collaboratie personen patronen prof. Mr. L. Mok 70 s 2-2 de bezetting als overgangstijd
191 Duitstere Zaken Ted Schouten 142 s 2-2 Infiltratie en collaboratie van Nederlandse ondernemingen in oorlogstijd
192 Gevangene van Stalin en Hitler Margarete Buber-Neumann 308 s 2-2 Een vrouw tussen rode en bruine terreur
193 Het gezicht van Hitler-Duitsland Frederic V. Grunfeld 374 s 2-2
194 Kriegsberichter Gerard Groeneveld 423 s 2-2 Nederlandse SS-oorlogsverslaggevers 1941-1945
195 Gaat u maar rustig slapen Norbert-Jan Nuij 80 s 2-2 Colijn en de mythe van mei '40
196 Mededelingen der Kon. Ned. Akademie van Wetensch. L. de Jong 215 s 2-2 de geheime contacten met België, Frankrijk en Engeland. Sept. 1939-mei 1940
197 De Hooge raad der Nederlanden tijdens de bezetting Mr. N.C.M.A. van den Dries 75 s 2-2
198 Over kampliteratuur Jacq. Vogelaar 683 s 2-2
199 Wiens Schuld? Rolf Binner, Otto van de Haar, Jan-Willem Bos 261 s 2-2 De impact van Daniel Jonah Goldhagen op het holocaustdebat
200 Het boek der kampen Ludo van Eck 318 s 2-2
201 Staatsgevaarlijk door de oorlog Stichting nationaal monument kamp Vught 17 s 2-2 Het kamp Vught in de tweede wereldoorlog
202 Nooit meer Martin Gilbert 192 s 2-2 Een geshiedenis van de holocaust
203 13 maanden concentratiekamp Vught! Boud van Doorn 156 s 2-2
204 Den vaderland getrouwe Mathieu Smedts 288 s 2-2
205 Matahyan Pat Hoover 157 s 2-2 Krijksgevangenkamp van verschrikking
206 Nieuwsbrief Dachau Stichtin vriendenkring van Oud-Dachauers 47 s 2-2
207 Verhalen over de dingen die bleven Hetty Vo û te 34 s 2-2 kamp Vucht
208 De ongelooflijke gesch. van het krijgsgevangenkamp.. M. van Amerongen 72 s 2-2 krijgsgevangenkamp "Prins Bernhard"
209 Trompettist in Auschwitz Dick Walda 110 s 2-2 Herinneringen van Lex van Weren
210 Nazi Hel Willem Poll s 2-2 foto's
211 Nationaal monument Dachau 40 s 2-2 documentatie over het monument
212 Kamp Vught en de Vughtenaren Stichting oudheidkamer Vught 64 s 2-2
213 Deportaties S. van den Bergh 80 s 2-2 Westerbork, Theresiënstadt, Auschwitz,Gleiwitz
214 De Tv-serie 'Holocaust' een zevental reacties I.B.H. Abram 26 s 2-2
215 Een kleine holocaust-didactiek I.B.H. Abram 11 s 2-2
216 40-'45 De Jodenvervolging van isolement tot moord Joods Historisch Museum Amsterdam 32 s 2-2
217 Nationaal monument kamp Vught 40 s 2-2 Handleiding bij een bezoek aan het nationaal monument kamp Vught
218 Binnen de poorten Jules Schelvis 128 s 2-2 twee jaar Duitse concentratiekampen 1943-1945
219 dwangarbeid en verzet in Mecklenburg '44 Sonja Prins 160 s 2-2
220 geschiedenis van een plek Armando, Hans Verhagen, Maud Keus 215 s 2-2 concentratiekamp Amersfoort
221 En misschien was dat nog maar het begin Hanna Lévy-Hass 114 s 2-2 Dagboek uit Bergen-Belsen 1944-1945
222 Het slavenhuis Frans Penders 112 s 2-2
223 Sporen van Joods leven in Elburg Stichting Arent thoe Boecop 60 s 2-2
224 Terug uit de Hel van Buchenwald K.R. van Staal 48 s 2-2
225 Het Philips-Kommando in kamp Vught P.W. Klein en Justus van de Kamp 351 s 2-2
226 Vervolging van Zigeuners in Nederland 1940-1945 Dr. B.A. Sijes 189 s 2-2
227 Moni Ka-tzetnik 335 s 2-2 verslag uit Auschwitz
228 Naar verkeerd spoor H. Stouten 160 s 2-2 achtergronden van Nederlandse politieke delinquenten. 1940-1945
229 Zij sprongen bij maanlicht Eddy de Roever 308 s 2-2 geschiedenis van het bureau bijzondere opdrachten
230 Via het vagevuur naar de hel August Fruythof 352 s 2-2
231 Vlucht naar de vrijheid Reader's Digest 592 s 2-2 ware verhalen over grote ontsnappingen
232 Kamp Vught 1943-1944 bunker en krematorium Tineke Wibaut-Guilonard 48 s 2-2
233 Oorlog met de tekenpen Jenny Smit, Jet Baruch 96 s 2-2 Verzet van jongeren in het Gooi 1940-'45
234 Het feit van overleven verplicht Hetty Voûte 24 s 2-2 Kamp Vught 1943-1944
235 Amor Fati Mr. Abel J. Herzberg 95 s 2-2 zeven opstellen over Bergen-Belsen
236 Nooit meer Auschwitz! Maartel Bijl 128 s 2-2
237 Onbekende Kinderen Daphne Meijer 207 s 2-2
238 Het Helse Einde van Vught F.M. Gescher 290 s 2-2
1212 Colditz 40-45 P.R. Reid 400 s 2-2
239 Ontsnapping uit Sobibor Richard Rashke 378 s 2-2
240 Westerbork het begon in 1933 Dick Houwaart 152 s 2-2
241 Auschwitz Robert Jan Pelt, Deb ó ra Dwork 456 s 2-2
242 Kamp Amersfoort Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel 270 s 2-2
243 Gedenkschriften Prof. Mr. R. P. Cleveringa 175 s 2-3
244 In de schaduw van de Dom Jan Willem Regenhardt 248 s 2-3 Overleven in de stad van de NSB
245 Geïllustreerde geschiedenis van de tweede wereldoorlog C.L. Sulzberger 606 s 2-3
246 Trouw moest blijken J. Sikkema, L. Woudhuysen s 2-3 de geschiedenis in foto's van de vrije Nederlanders
247 Sporen van de oorlog Anne Frank Stichting 205 s 2-3 Ooggetuigen over plaatsen in Nederland 1940-1945
248 Kinderen van toen Ludo van Eck, Dick Walda 190 s 2-3 Ooggetuigen in Nederland en de Sowjet-unie
249 Bevrijdingsatlas Veluwe E van de Weerd, P.A. Veldheer, G Crebolder 144 s 2-3
250 De bezetting L. de Jong 816 s 2-3
251 Het manneneiland Hen Bollen, Herman Jansen 266 s 2-3 kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van september 1944 tot juni 1945
252 Blitzkrieg 1940 Ward Rutherford 191 s 2-3
253 Handboek van de tweede wereldoorlog drs. A.H. Paape e.a. 300 s 2-3 verloop van de oorlog,encyclopedie van namen en begrippen,chronologie van……..
254 Het paardenvolk in mei 1940 J. Klingens 112 s 2-3 panorama van de veldartillerie
255 Feiten tegen vooroordelen Anne Frank Stichting 64 s 2-3
256 Oorlog en bezetting Dr. Jan van Miert 199 s 2-3 Nederland 1940-1945 in woord,beeld en geluid (zonder cd)
257 Aanzien 40-45 Wolf Kielich, J. Zwaan 215 s 2-3 vijf jaar bezetting in Nederland en België
258 Illusies en incidenten Rob de Bruin e.a. 354 s 2-3 de militaire luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940
259 Wereld in Puin 1933-1945 Michel Schetter 71 s 2-3 In strip-vorm
260 Nederland 1940-1945 de gekleurde werkelijkheid P.R.A. van Iddekinge, Jac G Constant e.a. 192 s 2-3 Unieke documentaire met 200 pas ontdekte kleurenfoto's van Alphons Hustinx
261 Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië Remco Raben 239 s 2-3
262 De Excessennota Jan Bank 281 s 2-3
263 Berlijn-Amsterdam 1920-1940 wisselwerkingen Kathinka Dittrich e.a. 408 s 2-3
264 Vijf oorlogsdagen en hun twintigjarige voorgeschiedenis J.J.C.P. Wilson 293 s 2-3
265 De pruus komt! C. Hilbrink,drs. M Kienhuis, K. Vos 160 s 2-3 Overijssel in de tweede wereldoorlog
266 Ook al voelt men zich gewond Sander van Walsum 160 s 2-3 de Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940-1945
267 Een bezet land Filter Eddy Korlaar, Joop Hart 69 s 2-3 Leesmateriaal voor buitenlanders
268 Lang geleden…nooit vergeten W.A. Smits, J. Veugelers 64 s 2-3 lees/lesboek voor de basisschool
269 Oorlog om Millingen 1940-1945 zuster Madeleine Zwanikken 86 s 2-3 Heemkundekring 'de Duffelt'
270 Odyssee van de Hollandse vissers Dick Schaap 191 s 2-3 Nederlandse Trawlers in Engeland 1940-1945
271 War tijdschrift 78/5-6 werkgroep arbeidersliteratuur Rotterdam 150 s 2-3
272 Oorlog in de stad Amsterdam 1939-1941 Friso Roest, Jos Scheren 549 s 2-3
273 Straatrumoer en twee minuten stilte Ruud Lindeman 120 s 2-3 Een wandeling tussen Amstel en Artis 1940-1945
274 De borrel is schaarsch en kaal geworden Paul Arnoldussen, Jolande Otten 175 s 2-3 Amsterdamse horeca 1940-1945
275 de jaren '40-'45 L. de Vries, drs. A.H. Paape, H. de Vries 253 s 2-3 een documentaire over bezet Nederland
276 Eindelijk de waarheid nabij Loek Elfferich 240 s 2-3 Analyses en emoties naar aanleiding van het bombardement op Rotterdam
277 Het geweten der natie Henk Termeer 745 s 2-3 de voormalige illegaliteit in het bevrijde zuiden september 1944 - mei 1945
278 Die slappe Nederlanders - of viel het toch wel mee in .. Dick Verkijk 144 s 2-3
279 Elburger visserij in oorlogstijd oudheidkundige vereniging "Arent thoe Boecop" 64 s 2-3 juni 1995 nummer 58
280 Vergeefs onzijdig Nederlands neutraliteit 1919-1940 Rolf Schuursma 224 s 2-3
281 Z. 66 Henri van Hoof 92 s 2-3 Een verhaal uit een commandopost ergens in de Grebbelinie
282 Grebbelinie 1940 E.H. Brongers 284 s 2-3 Verslag van een wanhopige strijd
283 De slag om de Veluwe Peter A. Veldheer, E. v.d.Weerd 232 s 2-3 De bevrijding van de Veluwe door Britse en Canadese troepen in april 1945
284 Een dag oorlog in Zuid-Limburg E.H. Brongers 133 s 2-3
285 Velp en de oorlog 1940-1945 Steven Jansen 94 s 2-3
286 Terugwerkende kracht Martin Bril, Dirk van Weelden 243 s 2-3 Een leesgeschiedenis van de tweede wereldoorlog
287 De vergeten oorlog Harrison E. Salisbury 224 s 2-3 Rusland tegen Duitsland in de tweede wereldoorlog een strijd die meer dan…
288 Fotografische herdruk van De Vliegende Hollander L. de Jong (voorwoord) s 2-3
289 Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was 1 S.H.A.M. Zoetmulder 115 s 2-3 het verraad en de verraders
290 Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was 2 S.H.A.M. Zoetmulder 96 s 2-3 onze uitplundering
291 Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was 3 S.H.A.M. Zoetmulder 96 s 2-3 onze vernedering 1
292 Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was 4 S.H.A.M. Zoetmulder 94 s 2-3 onze vernedering 2
293 Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was 5 S.H.A.M. Zoetmulder 95 s 2-3 Slavenarbeid
294 Internationaal archief van Misdaad boek 1 Jaap Metz en Roger Jean Ségelat 96 s 2-3 strafrecht en criminologie
295 Nederland in den oorlogstijd prof. H. Brugmans 400 s 2-3 geschiedenis van Nederland en Nederlandsch-Indië tijdens de oorlog van 1914-1919
296 Toen… 1940-1945 112 s 2-3
297 Nederlanders in bezet gebied G.Bron, Jac. Van den Bos 119 s 2-3
298 Nee en nog eens nee Han G. Hoekstra, Evert Werkman 160 s 2-3 fotoboek van het verzet 1940-1945
299 t Scherp van de pen de tweede wereldoorlog getekend Johan van der Steen 172 s 2-3 grappen en grollen,spot en hoon, humor en propaganda uit de jaren 1939-'45
300 Er heerst orde en rust Koos Groen 208 s 2-3 Chaotisch Nederland tussen september 1944 eb december 1945
301 Lucht-strijdkrachten Frank Dorland 98 s13-3 in den tweeden wereldoorlog en daarna
302 Beroemde jachtvliegtuigen uit de tweede wereldoorlog Time Life Boeken s13-3 mapje met zes afbeeldingen van jachtvliegtuigen
303 Een blik op bezet Nederland G. Staal, R.P.G.A. Voskuil 96 s13-3 Luchtfoto's van de Geallieerden
304 Luchtgevaar A. Korthals Altes 348 s13-3 Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945
305 Nederlandse vliegers in het vuur C.C. Küper 317 s13-3
306 Mijn leven als vliegenier Ernst Udet 220 s13-3
1213 Op naar Berlijn James M. Gavin 373 s 2-3 De veldslagen van een parachutistengeneraal 1943-1946
307 De tweede wereld oorlog in kleur Tom Hartman, Robert Hunt s 2-3 Gefotografeerd voor de Duitse propagandamachine
308 De Mobilisatiemaanden 1939-1940 Jacob Zwaan s 2-3 beelden uit de mobilisatie van 29 aug.'39 tot 9 mei 1940….
309 Het krijgsvolk van weleer J. Klingens 120 s 2-3 panorama van leger, luchtmacht en marine in mei 1940
310 Rotterdam 1940-1945 in foto's en amateurfilms Joop de Jong 166 s 2-3 (zonder dvd)
311 Meestal in 't verborgene Mette Peters, Egbert Barten 127 s 2-3 Animatiefilm in Nederland 1940-1945
312 Fotografie in bezettingstijd René Kok, Herman Selier, Erik Somers 128 s 2-3
313 n Sliep Steen Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker 22 s 2-3 voorjaar 1995 nr 41
314 Handboek '91 voor lokale activiteiten 4 en 5 mei Nationaal Comité 4 en 5 mei 222 s 2-3
315 Spiegel Historiael Drs. M.G. Elisabeth Venekamp e.a. s 2-3
316 1940 de mei-oorlog Hans Bredevolg, Jacob Zwaan s 2-3 De Duitse pinksterveldtocht tegen Nederland in beeld
317 Rovers plunderen Arnhem Tj. De B, W.H. K. 16 s 2-3
318 Ik vocht om Arnhem Louis E. Hagen 96 s 2-3 17-25 september 1944
319 De slag om Arnhem Generaal-Majoor R.E. Urquhar 255 s 2-3
320 De brug van Remagen Rolf Palm 253 s 2-3 De strijd om de laatste brug over de Rijn
321 Arnhem parachutisten vallen uit de hemel Anthony Farrar-Hockley 159 s 2-3
322 Facetten van de slag om Arnhem Willem H. Tiemens 192 s 2-3
323 Morgen zijn ze hier ….! De Arnhemse winter van 1944 Bert Kerkhoffs 117 s 2-3 Oorlogsroman
324 Arnhem Johan van der Woude 77 s 2-3 Arnhem bitwiste stad
325 Oorlogskroniek J.L. de Boer 56 s 2-3 april 1995 nummer 57
326 De Dam 7 mei 1945 Flip Bool, Veronica Hekking 80 s 2-3 foto's en documenten
327 Wespennest Leeuwarden deel 3 de ondergang Ab A. Jansen 365 s 2-3 strijd van de Duitse nachtjagers en geallieerde luchtmachten
328 Sporen aan de hemel deel 1 Ab A. Jansen 320 s13-3 Strijd van de Amerikaanse luchtmacht tegen Nazi-Duitsland boven Nederland
329 Sporen aan de hemel deel 2 Ab A. Jansen 340 s13-3 Strijd van de Amerikaanse luchtmacht tegen de Duitse Luftwaffe boven Nederland
330 Sporen aan de hemel deel 3 Ab A. Jansen 430 s13-3 Strijd van de Amerikaanse luchtmacht tegen de Duitse Luftwaffe boven Nederland
331 Al was het soms niet van harte H.C. de Bruijn 112 s 3-1 Lachen in bezet Nederland
332 Tito Fitzroy Maclean 127 s 3-1
333 Operatie "Manna" Hans Onderwater 156 s 3-1 De geallieerde voedseldroppings april/mei 1945
334 Schakels naar de vrijheid Bob de Graaff 203 s 3-1 Pilotenhulp in Nederland tijdens de tweede wereldoorlog
335 De strijd om de Februaristaking Annet Mooij 174 s 3-1
336 De meidagen van '40 D.H. Couvee 346 s 3-1
337 De meidagen van 1940 G. Krämer en G. Ballintijn 101 s 3-1 Op oorlogsreportage in Nederland
338 mei 1940 De strijd op Nederlands grondgebied 361 s 3-1
339 Ontmoeting met de bevrijding Piet Baghus 328 s 3-1 De ouverture in Limburg 1944-1945
340 De slag om de Roer driehoek P.J.H. Baghus 274 s 3-1 het Duitse bruggehoofd tussen Maas en Roer sept.1944-jan.1945
341 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 664 s12-4 deel 1 voorspel
342 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 460 s12-4 deel 2 neutraal
343 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 488 s12-4 deel 3 mei '40
344 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 457 s12-4 deel 4 mei '40-maart '41 eerste helft
345 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 886 s12-4 deel 4 mei '40-maart '41 tweede helft
346 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 586 s12-4 deel 5 maart '41-juli '42 eerste helft
347 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1073 s12-4 deel 5 maart '41-juli '42 tweede helft
348 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 492 s12-4 deel 6 juli '42-mei '43 eerste helft
349 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 835 s12-4 deel 6 juli '42-mei '43 tweede helft
350 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 664 s12-4 deel 7 mei '43-juni '44 eerste helft
351 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1338 s12-4 deel 7 mei '43-juni '44 tweede helft
352 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 549 s12-4 deel 8 gevangenen en gedeporteerden eerste helft
353 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 936 s12-4 deel 8 gevangenen en gedeporteerden tweede helft
354 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 720 s12-4 deel 9 Londen eerste helft
355 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1458 s12-4 deel 9 Londen tweede helft
356 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 514 s12-4 deel 10a Het laatste jaar I eerste helft
357 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1005 s12-4 deel 10a Het laatste jaar I tweede helft
358 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 730 s12-4 deel 10b Het laatste jaar II eerste helft
359 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1406 s12-4 deel 10b Het laatste jaar II tweede helft
360 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 543 s12-4 deel 11a Nederlands-Indië I eerste helft
361 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1120 s12-4 deel 11a Nederlands-Indië I tweede helft
362 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 496 s13-4 deel 11b Nederlands-Indië II eerste helft
363 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1041 s13-4 deel 11b Nederlands-Indië II tweede helft
364 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 697 s13-4 deel 11c Nederlands-Indië III
365 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 631 s13-4 deel 12 Epiloog eerste helft
366 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1127 s13-4 deel 12 Epiloog tweede helft
367 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 329 s13-4 deel 13 Bijlagen/register
368 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 560 s13-4 deel 14 Reacties eerste helft
369 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1112 s13-4 deel 14 Reacties tweede helft
370 Knokploeg Sipke van der Land 137 s 3-1
371 Gods ondergrondse Gather George 293 s 3-1
372 Vrijgevochten J. 'Richard' van der Gaag 200 s 3-1 Verzetsstrijder en diplomaat
373 Tragedie op Texel J.A. van der Vlis 188 s 3-1
374 Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter…… C.J. Aarts, M.C. van Etten 208 s 3-1 Verzetspoëzie en geuzenliederen
375 Kinderwagens en Korsetten Bob de Graaff, Lidwien Marcus 159 s 3-1 Onderzoek naar de sociale achtergrond en de rol van vrouwen in het verzet
376 Vlucht en verzet Piet Stavast 264 s 3-1 dagboek van een KP'er
377 Rinus van der Lubbe 1909-1934 Martin Schouten 263 s 3-1
378 We nemen 't wéér niet dr. Koos van Weringh e.a. 30 s 3-1 onderdrukking verzet 1933-1945-nu
379 Ik néém het niet! Evert Werkman 368 s 3-1 Hoogtepunten uit het verzet 1940-1945
380 De mooiste gedichten over verzet en bevrijding Sipke van der Land 48 s 3-1
381 Verzet en Overgave Dietrich Bonhoeffer 215 s 3-1
382 Huizen zonder vaders Heinrich Böll 319 s 3-1
383 Tot het bittere einde Hans Bernd Gisevius 524 s 3-1 deel I
384 Tot het bittere einde Hans Bernd Gisevius 481 s 3-1 deel II
385 De februari staking B.A. Sijes 222 s 3-1
386 Verzet verjaart niet J.G.A. Thijs 120 s 3-1 Momenten uit de veertigjarige geschiedenis van het dagblad Trouw
387 De kunst van het liegen A.Hitler, J. Goebbels 31 s 3-1
388 De Drie-en-dertig van Soesterberg J.W. Ooms, B.J. van Os 93 s 3-1
389 Voor de vrede uitbreekt A.G. Christiaens 168 s 3-2 Vlaamse verhalen over de tweede wereldoorlog
390 Belgen en bezetters Jacques de Launay 269 s 3-2
391 Belgie bezet 1940-1944 Etienne Verhoeyen 456 s 3-2
392 Collaboratie of cultuur Dirk de Geest e.a. 359 s 3-2 Een Vlaams tijdschrift in bezettingstijd 1941-1944
393 Leopold III Jan Velaers, Herman Van Goethem 1152 s 3-2
394 Oostfronters Bruno De Wever 180 s 3-2 Vlamingen in het Vlaams legioen en de waffen SS
395 De vijand te lijf, De Belgen in het verzet W. Meyers, F. Selleslagh 128 s 3-2
396 La Belgique 1940-1944 Jo Gérard s 3-2
397 De kleine Belg in de grote oorlog Jos Omblets 128 s 3-2
398 België in de tweede wereldoorlog deel 1 Paul Jouyet 143 s 3-2 De verloren vrede 1918-1939
399 België in de tweede wereldoorlog deel 2 Herwig Jacquemyns 112 s 3-2 Een bezet land
400 België in de tweede wereldoorlog deel 3 Maurice De Wilde 128 s 3-2 De nieuwe orde
401 België in de tweede wereldoorlog deel 4 Paul Jouyet 95 s 3-2 Het verzet
402 België in de tweede wereldoorlog deel 5 Maurice De Wilde 123 s 3-2 De kollaboratie deel 1
403 België in de tweede wereldoorlog deel 6 H. Van de Vijver, R. Van Doorslaer,E. Verhoeye 112 s 3-2 Het verzet deel 2
404 België in de tweede wereldoorlog deel 8 Herman Van de Vijver 101 s 3-2 Het cultureel leven tijdens de bezetting
405 Onderdrukking en verzet Nederland in oorlogstijd deel 1 Mr. J.J. van Bolhuis e.a. 704 s 3-2
406 Onderdrukking en verzet Nederland in oorlogstijd deel 2 Prof. Dr. C. D. J. Brandt e.a. 694 s 3-2
407 Onderdrukking en verzet Nederland in oorlogstijd deel 3 H.M. van Randwijk e.a. 831 s 3-2
408 Onderdrukking en verzet Nederland in oorlogstijd deel 4 Prof. Mr. B. C. Slotemaker 832 s 3-2
409 Halte Varsseveld John Breukelaar 142 s 3-2 Verhalen over het onderduiken bij de dames Jolink en hun geestverwanten
410 Grensgevallen Henk Krosenbrink 234 s 3-2 Vluchtelingen tussen 1933 en 1940
411 Registers behorende bij het grote gebod 64 s 4-3 Schuilnamen,werkelijke namen, trefwoorden, topografisch register
412 Verzet in Nederland 1940-1945 Dr. C.M. Schulten 319 s 3-2 "en verpletterd wordt het juk"
413 Het vrije woord Hans van den Heuvel, Gerard Mulder 267 s 3-2 De illegale pers in Nederland 1940-1945
414 De ondergrondse pers 1940-1945 Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 366 s 3-2
415 Vrijgegeven door de Duitsche censuur Erik Somers 283 s 3-2 Fotograaf in dienst van de bezetter
416 De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939 Frank van Vree 475 s 3-2 Een studie over de vorming van de publieke opinie
417 Perszuivering De Nederlandse pers 1944-1951 Jan Brauer 190 s 3-2
418 Tussen crisis en oorlog H.W. von der Dunk e.a. 144 s 3-2 Maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30
419 Woord gehouden F. Boucher, E. Kalkman, D. Schaap 253 s 3-2 Veertig jaar Stichting 1940-1945
420 Vrouwen in het verzet 1940-1945 Jan Hof 283 s 3-2 Tot iedere tegenwerking bereid'
421 Alsof er niets gebeurd was Cobie Frank 256 s 3-2 Terugblik van een Joodse verzetsman
422 Vechten voor vrijheid Loek Caspers 312 s 3-2 Oorlog en verzet op de Utrechtse Heuvelrug
423 Abwehr III F H. J. Giskes 314 s 3-2 De Duitse contraspionnage in Nederland
424 Het verzet 1940-1945 Richter Roegholt, Jacob Zwaan e.a. 184 s 3-2 met een lijst van illegale organisaties door L.F. de Jong
425 Het Clandestiene boek 1940-1945 Lisette Lewin 375 s 3-2
426 Partij in het verzet Hansje Galesloot, Susan Legêne 381 s 3-2 De CPN in de tweede wereldoorlog
427 De stakingen als keerpunt april/mei '43 Liesbeth van der Horst 32 s 3-2
428 Het nationaal steun fonds Mr. P. Sanders 185 s 3-2 bijdrage tot de geschiedenis van de financiering van het verzet 1941-1945
429 Op het netvlies getekend 42 Bekende Nederlanders 96 s 3-2 beschrijving van hun meest aangrijpende oorlogsfoto
430 Jakhalzen van het Derde Rijk Martin Ros 319 s 3-2 Ondergang van de collabo's1944-1945
431 Het vrije boek in onvrije tijd Dirk de Jong 341 s 3-2 bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie
432 God won ik verloor 1940-1945 Han Overbeeke 156 s 3-2
433 Zeg mij aan wien ik toebehoor Dr. C.M. Schulten 203 s 3-2 Het verzetskruis 1940-1945
434 Verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetting Robert van Maaren, Herman Eijgelshoven 242 s 3-2
435 Bellen voor de vrijheid Dr. G. Hogesteeger, Drs. R.A. Korving 114 s 3-2 Illegale telefoonverbindingen in de Tweede Wereldoorlog
436 Dodelijke dilemma's in het Friese verzet Ype Schaaf 134 s 3-2 Het veemgericht en Krijn en Esmée
437 De geschiedenis van de ordedienst J.W.M. Schulten 429 s 3-2 Mythe en werkelijkheid van een verzetsorganisatie
438 Tegenwicht Max van den Berg 288 s 3-2
439 Het verborgen front deel 1 A.P.M. Cammaert 574 s 3-2 geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg
440 Het verborgen front deel 2 À.P.M. Cammaert 1262 s 3-2 geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg
441 Van bezetting naar bevrijding H.W. Poorterman 206 s 3-2 in Nijverdal,Hellendoorn,Marle, Haarle,Daarle,Hulsen Eversberg
442 De dag van het einde Tobias Brand 319 s 3-2 Europa, 7 mei 1945
443 En toch staat de Martini J.J. Leeninga, E.Jac. Westra 149 s 3-2 Groningen onder Duits schrikbewind
444 Verdrukking Verzet Victorie M. Goote 99 s 3-2 leerlingenboek voor het basisonderwijs
445 Mei '45 Henk van Gelder s 3-2 Reconstructie van 31 unieke dagen
446 Burgers in bezettingstijd Ds Joh. Gerritsen jr. Mr Barend de Goede 159 s 3-2
447 Het Parool 1940-1945 Verzetsblad in Oorlogstijd Madelon de Keizer 655 s 3-2
448 Van verzetsstrijder tot staatsgevaarlijk burger Joost van Lingen, Niek Slooff 269 s 3-2 Hoe progressieve illegale werkers na de oorlog de voet is dwarsgezet
449 Vogelvrij verleden Coen Hilbrink 278 s 3-2 Oud-illegalen na de oorlog
450 Geuzen-gedachten in de bezettingsjaren Peter de Geus 223 s 3-2
451 De overval dr. L. de Jong 157 s 3-2
452 In de schaduw van gisteren H. M. van Randwijk 324 s 3-2 Kroniek van het verzet in de jaren 1940-1945
453 De dammen brekers Jan van den Driesschen 124 s 3-2 aanval van Guy Gibson en zijn Dam Busters op de stuwdammen in het Ruhrgebied
454 De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945 Werner Warmbrunn 320 s 3-2
455 Patriotten en bevrijders Simon Schama 859 s 3-2 Revolutie in de Noordelijke Nederlanden 1780-1813
456 Nederland Canada Majoor Norman Phillips 80 s 3-3 150 foto's
457 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De Bevrijding
458 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De Blitzkrieg
459 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De Sowjet-kolos in beweging
460 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De aanval op Rusland
461 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De Partizanen
462 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 Herstel van het rode leger
463 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 216 s 3-3 Voorspel van de oorlog
464 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De verzetsbewegingen
465 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 Overwinning in Europa
466 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De luchtoorlog in Europa
467 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De slag om Engeland
468 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De slag om de Ardennen
469 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 Over de Rijn
470 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De invasie
471 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De weg naar Tokio
472 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De landing in Normandië
473 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Het Ardennen offensief
474 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De opkomst van het derde rijk
475 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De hel van Birma
476 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De slag om Arnhem
477 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Oorlog in de lucht
478 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De verschrikkingen van het nazi-systeem
479 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De bange meidagen van '40
480 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De samenzwering van Hilter en Mussolini
481 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De grimmige slag om Stalingrad
482 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De Duitse nederlaag in Afrika
483 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Japan valt aan
484 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De val van Mussolini
485 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De laffe aanval op Pearl Harbor
486 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Duitsland verliest op alle fronten
487 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Veldtocht tegen Rusland
488 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Oorlog op Zee
489 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Japan bedwongen
490 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Oorlog aan de conferentie tafel
491 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De bevrijding
492 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De helse woestijnoorlog
493 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De trieste balans van een wereldoorlog
494 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Verraad en verzet
495 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De soldaat in de oorlogsmachine
496 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Index
497 Rebel mijn hari 200 s 3-3
498 Het ondergrondse vrij Nederland 1940-1945 239 s 3-3 De belangrijkste nummers en bladzijden van het illegale verzetsblad in facsimile herdrukt
499 Overijssel bevrijd Hans Roest 216 s 3-3
500 De bevrijding van Eindhoven Karel Margry 120 s 3-3 Operatie Market Garden, september 1944
501 Nederland bevrijd van Limburg tot de Lauwerszee W. Trees, R. van Soeren 128 s 3-3
502 Twente in de tweede wereldoorlog G.J.L. Kokhuis 255 s 3-3
503 Kijk onze bevrijding in woord en beeld 158 s 3-3
504 Tussen vrijheid en vrede 168 s 3-3 Het bevrijde zuiden september '44 mei '45
505 Teerosen op de Veluwe Willem H. Tiemens 125 s 3-3 De geheime Duitse radiopeilstations op de uitgestrekte heide benoorden Arnhem
506 Zwolle in oorlogstijd Paul Harmens 84 s 3-3
507 Canadezen in actie Hen Bollen, Paul Vroemen 311 s 3-3 Nederland najaar '44-voorjaar '46
508 De bevrijding Julian Thompson 64 s 3-3 van D-day tot de ondergang van het derde rijk. Met cd. In box
509 De onvergetelijke uren 128 s 3-3 omzien naar de bevrijding
510 Ooit Koninklijke vereniging voor facultatieve crematie 24 s 3-3 1990/1 1945-1990 Dodenherdenking: een rouwproces door de generaties heen
511 De dolle dwaze zomer van '45 150 s 3-3
512 Van dolle dinsdag tot bevrijding Ch. Whiting, W. Trees 176 s 3-3 ons langste oorlogsjaar
513 de Amerikanen en de bevrijding van Nederland 152 s 3-3
514 De tyrannie verdrijven K. Norel, dr. L.D. Terlaak Poot 648 s 3-3
515 Bevrijders L.S. Drayton 159 s 3-3
516 Het poolse aandeel in de overwinning Thom Peeters 112 s 3-3
517 Vrij Nederland 1940-1952 M.W.M.M. Gruythuysen 279 s 3-3 Nederland vrij de archieven
518 Ken je die? 72 s 3-3 Een bundel volkshumor uit de jaren '40-'45
519 Van vreemde smetten vrij Kees Brants, Willem Hogendoorn 157 s 3-3 Opkomst van de centrumpartij
520 Noord-West Veluwe 108 s 3-3 bevrijdingskroniek april/november 1945
521 West-Veluwe 108 s 3-3 bevrijdingskroniek september 1944/november 1945
522 De bevrijding van Warnsveld en zijn buurtschappen Tine Zwamborn 88 s 3-3 2 april 1945- 5 april 1945
523 Zij komen… Ans van der Heide-Kort 184 s 3-3 Dolle dinsdag 5 september 1944- Bevrijding mei 1945
524 De bevrijding van Amsterdam Dr. Herman de Liagre Böhl, drs. Guus Meershoek 200 s 3-3
525 Oorlogs-pad Jeroen Wielaert 191 s 3-3 De bezetting voorbij. Wat Nederland nog over '40-'45 vertelt
526 De Bevrijding Jan Neckers 95 s 3-3
527 Hengelo in oorlogstijd Jan-Pieter van Vree 240 s 3-3
528 Enschede's bevrijding in beeld T. Wiegman 106 s 3-3
1214 Het uur der bevrijding is thans ook voor U aangebroken H.G.M. Schulten en Jacques Penris 104 s 3-3 Haaksbergen 1940-1945
529 De bevrijding van Europa R. Steininger, H. Schwan 160 s 3-3 Kleurenfoto's uit Amerikaanse archieven
530 De bevrijding van Nederland 1944-1945 Christ Klep, Ben Schoenmaker 396 s 3-3 Oorlog op de flank
531 Bevrijding van Nederland 1944-1945 Generaal-Majoor B. Koning 195 s 3-3
532 D-day Het Nederlandse vliegtuigsquadron 320 was erbij! H.J.E. van der Kop 238 s 3-3
1215 Het Epos van D-Day David Howarth 229 s 3-3
533 tel tot vijf… en sterf! 13 s 3-3 authentieke relaas over de keiharde spionage rondom D-Day
534 Finale mei Paul Arnoldussen, Albert de Lange 232 s 3-3 Het einde van de oorlog in Nederland
535 Invasie '44 John Frayn Turner 383 s 3-3 Een gedegen verslag van de gebeurtenissen op D-Day en de dagen daarna.
536 Tussen twee vuren A.P.M. Cammaert 208 s 3-3 fronttijd en evacuatie van noord- en midden Limburg sept. '44-mei '45
537 De langste dag Cornelius Ryan 255 s 3-3 Normandië 1944
538 Vrij van D-Day tot V-Day Tubantia,dagblad v/h Oosten, Hengelo's Dagblad 94 s 3-3 Een journalistieke documentaire over de bevrijding van de Achterhoek en Twente voorjaar 1945
539 De slag om Arnhem 17-21 september 1944 Lloyd Clark 176 s 3-3 Een brug te ver
540 Tweede Wereldoorlog H.P. Willmott,Robin Cross, Charles Messenger 320 s 3-3
541 D-Day Stephen Badsey 284 s 3-3 van de Normandische stranden tot de bevrijding van Frankrijk
542 Oorlogsdagboek 1939-1945 T. van Heule 334 s 4-1
543 Onder onze ogen Marga Minco 168 s 4-1 Verhalen over de oorlog
544 .1933 Philip Metcalfe 480 s 4-1 beeldende impressie van het begin van Hitlers duizendjarige Rijk-Vrij Nederland
545 Het vege lijf Jacques Gans 206 s 4-1
546 Het begon onder melkenstijd G.J. Peelen 172 s 4-1
547 En brengen waar gij niet wilt Helmut Gollwitzer 180 s 4-1 verslag van een gevangenschap
548 Van het westelijk front geen nieuws Erich Maria Remarque 276 s 4-1
549 In ballingschap Henri van der Zee 448 s 4-1 De Nederlandse kolonie in Engeland 1940-1945
550 Vergeten stemmen van de Tweede Wereldoorlog Max Arthur 600 s 4-1 gezien door de ogen van de overlevenen
551 Terugkeer Dienke Hondius 170 s 4-1 Antisemitisme in Nederland rond de bevrijding
552 Verzwegen verhalen B.J. Blijker 206 s 4-1
553 Verdacht Veroordeeld! Bob Wallagh 228 s 4-1
554 En de muren vielen om Henriette Roosenburg 247 s 4-1
555 De Nederlandsche Arbeidsdienst 1940-1945 Willem F. van Breen 471 s 4-1 Ontstaan, opkomst en ondergang
556 De Tweede Wereldoorlog Churchill 374 s12-2 deel 1 van oorlog tot oorlog
557 De Tweede Wereldoorlog Churchill 632 s12-2 deel 2 de schemeroorlog
558 De Tweede Wereldoorlog Churchill 917 s12-2 deel 3 Frankrijks val
559 De Tweede Wereldoorlog Churchill 1207 s12-2 deel 4 Engelands eenzame positie
560 De Tweede Wereldoorlog Churchill 1560 s12-2 deel 5 Duitsland dringt op naar het oosten
561 De Tweede Wereldoorlog Churchill 1874 s12-2 deel 6 Amerika in de oorlog
562 De Tweede Wereldoorlog Churchill 2259 s12-2 deel 7 de Japanse stormloop
563 De Tweede Wereldoorlog Churchill 2650 s12-2 deel 8 Afrika teruggewonnen
564 De Tweede Wereldoorlog Churchill 2945 s12-2 deel 9 de as gebroken
565 De Tweede Wereldoorlog Churchill 3230 s12-2 deel 10 van Teheran tot Rome
566 De Tweede Wereldoorlog Churchill 3546 s12-2 deel 11 het tijd der victorie
567 De Tweede Wereldoorlog Churchill 3859 s12-2 deel 12 het ijzeren gordijn
568 Gedenkboek van de tweede wereldoorlog Ivor Matanle 400 s 4-2
569 Je was er niet bij Frans J.L.G. Hupsch 128 s 4-2 Amsterdam onderdrukking en bevrijding 1940-1945
570 Mobilisatieherinneringen van een landweerman J.B.S. 32 s 4-2
571 Nooit meer oorlog Ds. J.J. Poort 44 s 4-2
572 Oorlogsherinneringen Henk Wormgoor s 4-2
573 Onuitwisbare herinneringen Fiep Alwei 39 s 4-2
574 Het onderduikerskamp in de Soerelse Bossen W. Mazier 92 s 4-2 Jeugdherinneringen
575 Onder het hakenkruis H.P. de Hoogh, G. de Flines 160 s 4-2 Kroniek der gebeurtenissen tijdens de Duitsche overheersching
576 Gijzelaar in Gestel Robert Peereboom 147 s 4-2 belevenissen in het gijzelaarskamp St.Michielsgestel
577 Gisteren Truus Boersma-Hofenk 125 s 4-2
578 In rok tussen de bruinhemden Wolfgang zu Putlitz 352 s 4-2 herinneringen van een Duits diplomaat
579 De schakel Frank Visser 431 s 4-2 de geschiedenis van de Engelandvaarders
580 Putten op de Veluwe Koos Groen, Willem G. van Maanen 69 s 4-2 het spoor terug naar de tragedie van 1944
581 Lichaamsbuit Ted Schouten 152 s 4-2 gedwongen seks tijdens de tweede wereldoorlog
582 Katijn Johan P. Nater 156 s 4-2 De ontrafeling van een massamoord
583 Naar eer en geweten Gerie de Jong, René Kok, Erik Somers 224 s 4-2 gewone Nederlanders in een ongewone tijd 1940-1945
584 Herinneringen uit de bezettingstijd Dr. H. M. Hirschfeld 247 s 4-2
585 Ik zaf Duitschland zóó Jehan Kuypers 16 s 4-2
586 Wij waren getuigen Jan H. de Groot, Ed Hoornik, Theun de Vries s 4-2 met dertig tekeningen van Piet Klaasse
587 Een verborgen herinnering Dunya Breur 272 s 4-2
588 Verhalen die blijven Simone Gerritsen 138 s 4-2 beleefde geschiedenis in de grensregio
589 Oorlogsdagboek van Peter van Essen Peter van Essen 173 s 4-2
590 Dat kan ons niet gebeuren E Werkman,M de Keizer,GJ van Setten 192 s 4-2 het dagelijks leven in de tweede wereldoorlog
591 Geen wraak maar gerechtigheid Simon Wiesenthal 384 s 4-2 herinneringen van Simon Wiesenthal
592 Mijn Memoires Kapt. Westerling 308 s 4-2
593 Terwijl de strop hun wachtte G.M. Gilbert 299 s 4-2 Dagboek van de Amerikaanse gevangenispsycholoog in Neurenberg 1945-1946
594 Gestolen jeugd Ton van Reen 448 s 4-2
595 Over gelstolen jeugd Gerard Sonnemans 31 s 4-2
596 Burmadagboek 1942-1945 Wim Kan 271 s 4-2
597 Ik ben een vreemdeling geweest Generaal Sir John Hackett 212 s 4-2
598 Stemmen buiten de Tijd Hans Walter Bähr 448 s 4-2 brieven en dagboek fragmenten uit dertig landen 1939-1945
599 De Duitsers en ik Sefton Delmer 445 s 4-2
600 De veensoldaten Wolfgang Langhoff 270 s 4-2 Een onpolitiek feitenrelaas van 13 maanden concentratiekamp
601 Achter de schermen van de tweede wereldoorlog Reader's Digest 544 s 4-2
602 Lti Victor Klemperer 366 s 4-2 over de taal van het derde rijk
603 Mijn dagboek Pieter van der Meer de Walcheren 195 s 4-2
604 De getuigen Boudewijn van Houten 341 s 4-2 de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in egodocumenten
605 Vuur uit de hemel mei 1940 U.G. de Jong 214 s 4-2
606 Toch met de Duitsers gepraat Henders Franken 255 s 4-2
607 Een hart van prikkeldraad Lisette Lewin 426 s 4-2
608 Niemandsland Duke Blaauwendraad-Doorduijn 220 s 4-2
609 Morgen bij het aanbreken van de dag Dr. J.G. de Beus 424 s 4-2
1216 Retour Hummelo-Stargard H.C. Brinksma, Willem van der Zwaan 124 s 4-2 Dagboek van sergeant Willem van der Zwaan over zijn krijgsgevangenschap
1217 De Goede Oorlog Studs Terkel 382 s 4-3
1218 Canada-Nederland 1945-1995 Communications Division 48 s 4-3
610 Binnenskamers Conny Kristel 432 s 4-3 Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Besluitvorming.
611 Persoonlijke onuitwisbare herinneringen F. Jong 53 s 4-3 van mijn verblijf in Duitsland tijdens de tweede wereldoorlog
612 b'rit sjalom Haaksbergen vereniging b'rit sjalom s 4-3 jubileumbundel 1985-1995
613 De fatale aanval 22 februari 1944 opzet of vergissing? Alfons E. Brinkhuis 143 s 4-3 mysterieuze amerikaanse bombardementen op Nijmgen,Arnhem, Enschede en Deventer
614 Herrezen Nederland 1945-1955 Drs. R.A. Damsté, Ch. A. Cocheret 127 s 4-3
615 De tweede wereldoorlog, toen en nu L.G. Dalhuisen,E Storck, P Overmeer 163 s 4-3
616 De tweede wereldoorlog dag na dag Antony Shaw 192 s 4-3 overzicht van alle belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen
617 Encyclopedie van de tweede wereldoorlog deel 1 Winkeler Prins 328 s 4-3
618 Encyclopedie van de tweede wereldoorlog deel 2 Winkeler Prins 656 s 4-3
619 7000 jaar wereld-geschiedenis de tweede wereldoorlog Lekturama 380 s 4-3
620 Heinz in Holland Gerard Groeneveld 159 s 4-3 Duitse amateurfoto's van de bezettingstijd
621 De Tweede Wereldoorlog in Foto's David Boyle 600 s 4-3 ruim 900 foto's met informatieve bijschriften
1219 Een wereld in vlammen 1913-1954 Theo de Vries 303 s 4-3
1220 De Tweede Wereldoorlog kijkboek Paul van 't Veer 200 s 4-3 Fotoboek
622 De bezetting na 50 jaar deel 1 dr. L. de Jong 183 s 4-3
623 De bezetting na 50 jaar deel 2 dr. L. de Jong 367 s 4-3
624 De bezetting na 50 jaar deel 3 dr. L. de Jong 543 s 4-3
625 Sober en Solide Eric de Lange 220 s 4-3 De wederopbouw van Nederland 1940-1965
626 Onverwerkt verleden Luc Huyse, Steven Dhondt 312 s 4-3 Collaboratie en repressie in Belgie 1942-1952
627 De oorlog duurt voort Doke van Kampen-Bronkhorst 122 s 4-3 Over de problematiek van oorlogsgetroffenen in het kader van maatschappelijk werk
628 Nachtmerries van de oorlog J.N. Schreuder 240 s 4-3 Een onderzoek naar nachtelijke herbelevingen van psychotraumatische oorlogservaringen
629 Oorlog, een breuk in het bestaan C.M. Jacobs-Stam 106 s 4-3
630 Centrum '45 Vier wijzen van omzien Onno Buruma, Hedy d'Ancona e.a. 64 s 4-3 Hulpverlening voor oologsgetroffen in perspectief
631 Sociale voorzieningen Oorlogsgetroffenen SVZ deel 8 s 4-3
632 Het pijnlijk herstel A.C. van Heusden, J.H.J. van den Heuvel 106 s 4-3 De wederopbouw van het openbaar bestuur in Gelderland 1944-1947
633 Ideaal en identiteit Nationaal Comité 4 en 5 mei 100 s 4-3 Een nieuwe zoektocht na 50 jaar vrijheid
634 Wij herdenken, dus wij bestaan Jos Perry 119 s 4-3 Over jubilea, monumenten en de collectieve herinnering
635 Putten de razzia en de herinnering Madelon de Keizer 437 s 4-3
636 Een paar minuten is het stil Pierre Jansen 45 s 5-2
637 Na het kamp Jolande Withuis 543 s 5-2
638 Keerzijde van de bevrijding J. Dane 205 s 5-2 over de maatschappelijke, psycho-sociale en medische aspecten van de problematiek van oorlogsgetroffenen
639 Oorlogstrauma's na 45 jaar? A. Engelsman 112 s 5-2 Politiek en psychiatrisch ongeduld
640 1940-1945 Onverwerkt verleden? D Barnouw, M de Keizer, G van der Stroom 197 s 5-2 Lezingen van het symposium georganiseerd door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 7 en 8 mei 1985
641 Praktijk van de hulpverlening aan oorlogs- en andere… J. Dane 157 s 5-2
642 Vijftig jaar na de inval H. Amersfoort, J.C.H. Blom e.a. 238 s 5-2
643 Cogiscope Tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld 41 s 5-2
644 Verder leven met de oorlog Wim D. Visser, Sytse G. van der Veen 128 s 5-2 Hulpverlening aan oorlogsgetroffenen
645 Oorlogskinderen toen en nu Tom de Ridder, Sytse van der Veen 141 s 5-2
646 Trauma door oorlogsgeweld dr. Judith Schuyf 112 s 5-2 Twaalf inleidingen rond een thema
647 Monumenten van Vrijheid Ralph Trost 292 s 5-2 Een reisgids door de grensregio
648 Stille getuigen 1940-1945 Harry Wonink 156 s 5-2 Tastbare herinneringen aan de oorlogsjaren in Oost Nederland
649 Het nationaal monument op de Dam E. Borst e.a. s 5-2
650 Oorlogsmonumenten, herinneringen voor de toekomst Caroline Breunesse 57 s 5-2 Over oorlogsmonumenten in Nederland, provincie Overijssel
1221 The Canadian Sacrifice Bevrijdingsmuseum 80 s 5-2 Hun kruizen - onze vrijheid
651 Wat was de Vrede mooi toen het nog Oorlog was Hans Olink 128 s 5-2 Gesprekken over de wederopbouw
652 Klein monument Anneke Hemrika 48 s 5-2
653 Verstopt Vervalst Verzameld Verzetsmuseum Amsterdam 120 s 5-2 De collectie van het verzetsmuseum Amsterdam
654 Oorlogsmonumenten I. van Beuzekom, R Blijdenstijn, R van Olderen 64 s 5-2 Stichting monumenten reeks
655 Kleur in donkere dagen Alphons Hustinx, Loek Kreukels 200 s 5-2 Het dagelijks leven in Nederland tijdens WOII
656 Monumenten van Herrezen Nederland Marieke Kuipers e.a. 127 s 5-2 100 topmonumenten uit de periode 1940-1958
657 Herdenken en vieren in vrijheid Nationaal Comité 4 en 5 mei 231 s 5-2
658 Verwoesting en wederopbouw / Revival of the Netherlands Ir. Th. P. Tromp 104 s 5-2 With 171 photographs
659 Een stilte die spreekt Karen Polak, Judith Schuyf, Gon Buurman 312 s 5-2 Herdenken in diversiteit
660 De Geuzen Harry Paape 156 s 5-2
661 De Tweede Wereldoorlog Spectrum opzoekboek s12-5 Begrippen, mensen en militaria van A tot Z
662 Oorlogsdocumentatie '40-'45 Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 253 s12-5 Jaarboek 1989
663 Oorlogsdocumentatie '40-'45 Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 222 s12-5 tweede jaarboek
664 Oorlogsdocumentatie '40-'45 Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 192 s12-5 derde jaarboek
665 Jaarverslag 1988 Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 46 s12-5
666 Jaarverslag 1989 Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 48 s12-5
667 Jaarverslag 1990 Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 39 s12-5
668 Het belang van de Tweede Wereldoorlog van den Berg, Brands, Hirschfeld, Schrage 97 s12-5
669 Het bewaren van de oorlog Jaap Cohen 180 s12-5 De roerige beginperiode van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
670 Archievengids van de Tweede Wereldoorlog Erik Somers, Mark Pier 407 s12-5 Nederland en Nederlands-Indië
671 De onderzoekers van de oorlog Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 136 s12-5 en het werk van dr. L. de Jong
672 Bezettingstijd in Friesland deel I P. Wijbenga 384 s19-5 Weifeling en keus
673 Bezettingstijd in Friesland deel II P. Wijbenga 383 s19-5 Met de rug tegen de muur
674 Bezettingstijd in Friesland deel III P. Wijbenga 450 s19-5 Het laatste bedrijf
675 De Achtste Steen Informatieblad voor de inwoners van Steenderen s 28 Krant Losbladig
676 De Oorlogskranten 1 t/m 21 Verschillende kranten s 28 Unieke collectie oorlogskranten 1940-1946
677 De Oorlogskranten 22 t/m 45 Verschillende kranten s 28 Unieke collectie oorlogskranten 1940-1946
678 De Oorlogskranten 46 t/m 65 Verschillende kranten s 28 Unieke collectie oorlogskranten 1940-1946
679 Wilhelmina in London 1940-1945 Gijs van der Ham 136 s26-1 Documenten van een regering in ballingschap
680 Oranje in Ballingschap Albert Vandermey 128 s26-1 met unieke foto's uit privé albums
681 London in oorlogstijd Henri van der Zee, René Kok, Erik Somers 96 s26-1 Wandelingen in de voetsporen van Wilhelmina
682 Zur Lippe-Biesterfeld E.J.H. Schrage 200 s26-1 Prinses Armgard, Prins Bernhard en hun houding tegenover nazi-Duitsland
683 Londen en de zaak van 't Sand A. den Doolaard 112 s26-1 over Henny en Elisabeth le Roi.
684 Achter de bres A. Waalewijn 339 s12-3 Rijkswaterstaat in oorlogstijd
685 Kleine Serie Geschriften no. 1 Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 75 s12-3 De Duitsche bezetting van Nederland, De financieele ontwikkeling van het land…
686 Zieken Fondsen en de Duitse bezetting H.C. v.d. Hoeven 144 s12-3
687 Mooie jaarcijfers… Hein A.M. Kleman 113 s12-3 Enige onderzoeksresultaten betreffende de Nederlandse economische ontwikkeling…
688 De organisatie van de bezetting Henk Flap, Wil Arts 180 s12-3
689 Het averechts handelen Hugo Pos, Jan Kuijk 128 s12-3 De Geer in Lissabon, Naïef, Wereldvreemd, Eigengereid
690 Eenige Hoofdpunten, van het Regeeringsbeleid in Londen 251 s12-3 kopieën van originele brieven van verantwoordelijke regeringspersonen e.d.
691 Jaarverslag 1989 Stichting Centrum 45 38 s12-3
692 Politierapport 1940-1945 H. Kraaijenbrink 495 s12-3 Corpschef van de politie te Harderwijk
693 De Zwarte Politie 1940-1945 Bert Huizing, Koen Aartsma 280 s12-3
694 Carnaval der Desperado's A.J. Noël de Gaulle 172 s12-3 relaas betreffende een belangrijk deel der werkzaamheden in de geallieerde agentendienst
695 Neerland's Zeemacht in Oorlog A. Kroese 145 s12-3 met kaart
696 De Rijkswacht tijdens de bezetting Lt.-Kol. W.J.D. Van Geet 238 s12-3 Mens en Tijd 1940-1944
1239 Oranje marechaussee C.A. Dekkers J.M. van Kasbergen 237 s12-3 Marechaussee tijdens de tweede wereldoorlog in ondergronds verzet tegen de nazionderdrukking
697 Grenzen aan gehoorzaamheid Arnold Vernooij 150 s12-3 Houding en gedrag van de Utrechtse politie tijdens de Duitse bezetting
698 Dienaren van het gezag Guus Meershoek 488 s12-3 De Amsterdamse politie tijdens de bezetting
699 Op de kentering W. Drees 247 s13-6 Toekomstbeschouwingen uit bezettingstijd
700 The War Toys Kriegsspielzeuge 156 s13-6
701 Nederland en het Duitse Exil 1933-1940 328 s13-6 Achttien essays
702 Nederland voor de storm H. van Galen Last 104 s13-6 politiek en literatuur in de jaren dertig
703 De Bijzondere Rechtspleging 1944-1952 Henk Eefting 453 s13-6 Rampzalige gevolgen voor politieke delinquenten en collaborateurs
704 In plaats van bijltjesdag Prof. Mr. A.D. Belinfante 632 s13-6
705 De besluitwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy Mr. J.C.E. van den Brandhof 482 s13-6
706 In het belang van het Nederlandse volk… dr. C. Hilbrink 248 s13-6 Over de medewerking van de ambtelijke wereld aan de Duitse bezettingspolitiek 1940-1945
707 In geval van een vijandelijken inval J.H. Sikkes 111 s13-6 Ambtelijk gedrag in bezettingstijd en de daarvoor geldende aanwijzingen
708 Radio Oranje Rob Vermaas 54 s13-6
709 De affaire-Menten 1945-1976 band 1 Blom, Mr. 't Hart, I. Schöffer, J.M. de Maar-Willink 415 s13-6 Tweede Kamer, zitting 1978-199, 14 252, nr. 19
710 De affaire-Menten 1945-1976 band 2 Blom, Mr. 't Hart, I. Schöffer, J.M. de Maar-Willink 922 s13-6 Tweede Kamer, zitting 1978-199, 14 252, nr. 19
711 Farce De bestraffing van economische collaboratie 44-51 J.P. Meihuizen 57 s13-6
712 Landgenoten! Prof. Dr. L. de Jong 153 s13-6 De radiotoespraken van Minister-president Prof. Mr. P.S. Gerbrandy, Radio Oranje en De Brandaris
713 Op de Bres 1940-1944 Mr. Dr. K.J. Frederiks 102 s13-6 Secretaris-Generaal van binnenlandsche zaken
714 De Enquêtecommissie is van oordeel… H.C. Posthumus Meyjes 368 s13-6 Samenvatting van het parlementaire onderzoek naar het regeringsbeleid in de oorlogsjaren
715 Onze jaren 45-70 deel 1 544 s12-3 25 jaar wereldgeschiedenis
716 Onze jaren 45-70 deel 2 1088 s12-3 25 jaar wereldgeschiedenis
717 Onze jaren 45-70 deel 3 1632 s12-3 25 jaar wereldgeschiedenis
718 Onze jaren 45-70 deel 4 2208 s12-3 25 jaar wereldgeschiedenis
719 Onze jaren 45-70 deel 5 2720 s12-3 25 jaar wereldgeschiedenis
720 Onze jaren 45-70 deel 6 3264 s12-3 25 jaar wereldgeschiedenis
721 Onze jaren 45-70 deel 7 3808 s12-3 25 jaar wereldgeschiedenis
722 The Saturday Evening Post 1944-1948 s 5-3 Nieuws-tijdschrift
723 The Saturday Evening Post 1949-'50 s 5-3 Nieuws-tijdschrift
724 The Saturday Evening Post 1950 s 5-3 Nieuws-tijdschrift
725 The Saturday Evening Post 1951 s 5-3 Nieuws-tijdschrift
726 The Saturday Evening Post 1952-1955 s 5-3 Nieuws-tijdschrift
727 Met eigen ogen De tweede wereldoorlog deel 1 s 5-3 Tijdschrift over de oorlog
728 Met eigen ogen De tweede wereldoorlog deel 2 s 5-3 Tijdschrift over de oorlog
729 Nederland en de tweede wereldoorlog deel 1 s 5-3 Documantaire
730 Nederland en de tweede wereldoorlog deel 2 s 5-3 Documantaire
731 Nederland en de tweede wereldoorlog deel 3 s 5-3 Documantaire De Oorlog na de Oorlog
732 Documantaire 20e eeuw deel 1 s 5-3 Algemene geschiedenis
733 Documantaire 20e eeuw deel 2 s 5-3 Algemene geschiedenis
734 Documantaire 20e eeuw deel 3 s 5-3 Algemene geschiedenis
735 Service newspapers of the second world war Michael Anglo 139 s 5-3
736 I'll be seeing you Tonie and Valmai Holt 192 s 5-3 World War II trough its picture postcards
737 Daily Mail Pictorial History of our times Harry Weaver 65 s 5-3 The way we were: sport, people, rationing, politics en entertainment
738 Dat heeft mijn oog gezien Mau Kopuit 129 s 5-3 Het leven in oorlogstijd in kranteberichten uit de algemene en Joodse pers 1940-1945
739 Metro Rob Van der Nol, Jan Bruggeman s 5-3 met losse bladen. Satirisch ondergronds tijdschrift van 15 november 1944 tot en met 29 juni 1946
740 6 juin 1944 le jour "J" Francois Bédarida 64 s 5-3 8 Kopieën van kranten
741 Waffen SS Adrian Gilbert 192 s 5-3 An illustrated history
742 Life's picture history of world war II Henry R. Luce, John Shaw Billings 368 s 5-3
743 In de schaduwen van morgen J. Huizinga 226 s11-2
744 Je Mainteiendrai (deel 1 t/m 3) L. de Jong 1134 s11-2
745 Je Mainteiendrai (deel 4) L. de Jong 411 s11-2
746 Homoseksualiteit in bezet Nederland Pieter Koenders 175 s11-2
747 Homo Holocaust Frank Rector 234 s11-2 Lotgevallen van homosexuelen
748 De laatste dagen van Berlijn Earl F. Ziemke 157 s11-2
749 De geallieerde landing op Sicilië Martin Blumenson 158 s11-2
750 Operatie Barbarossa John Keegan 159 s11-2 De Duitse inval in Rusland
751 Midway A.J. Barker 159 s11-2 Keerpunt in de Stille Oceaan
752 Monte Cassino Dominick Graham 159 s11-2
753 Operatie Toorts Vincent Jones 159 s11-2 de geallieerde inval in Noord-Afrika
754 Normandië Maj. Gen. H. Essame 159 s11-2 Het vervolg van D-Day
755 Overvallen op de Atlantische kust Peter Young 159 s11-2
756 Guadalcanal Graeme Kent 159 s11-2 Keerpunt in de Pacific oorlog
757 De landing bij Anzio Christopher Hibbert 159 s11-2
758 Opmars over de Rijn James W. Stock 158 s11-2
759 Bastogne Peter Elstob 159 s11-2 De slag in de Ardennen
760 De verdediging van Moskou Geoffrey Jukes 159 s11-2
761 De strijd om het Ruhrgebied Charles Whiting 159 s11-2
762 Afrika Korps K.J. Macksey 159 s11-2 Oorlog in de woestijn
763 Spitfires John Vader 159 s11-2 vechten voor Engeland
764 Koersk Geoffrey Jukes 159 s11-2 De grootste tankslag aller tijden
765 Tanks Maj. K.J. Macksey 159 s11-2 Duitslands gepantserde vuist
766 Pantserspitsen tegen Frankrijk John Williams 158 s11-2
767 Guderian John Keegan 159 s11-2 pionier van het pantserleger
768 Pantser voertuigen W.O. 2 Gijs Brandsma 160 s11-2
769 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 192 s11-2 De voorgeschiedenis
770 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 De oorlog in Oost- en Noord-Europa
771 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 192 s11-2 De oorlog in West-Europa
772 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 De 'Nieuwe Orde' in Europa
773 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 De oorlog in Rusland I
774 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 Engeland houdt stand
775 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 192 s11-2 Japan en Amerika op het oorlogstoneel
776 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 192 s11-2 De oorlog in Rusland II
777 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 Oorlog te land, ter zee en in de lucht
778 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 Hitlers Groot-Germaanse Rijk
779 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 Het keerpunt
780 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 De opmars tegen 'De Vesting Europa'
781 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 192 s11-2 De oorlog in de Zuid-Pacific
782 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 192 s11-2 De vesting Europa' wankelt
783 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 De invasie
784 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 Het verzet en de neutraliteit
785 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 Het einde in zicht
786 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 192 s11-2 Japan wordt verslagen
787 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 Duitsland wordt verlslagen
788 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 192 s11-2 Registers-feiten-cijfers
789 Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog dr. N.K.C.A. in 't Veld 120 s11-2 1 De ereraden voor de kunst en de zuivering van de kunstenaars
790 Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog Drs. David Barnouw 112 s11-2 2 Nederlandse meisjes in Duitse vakantiekampen zomer 1940
791 Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog Dr. R. de Bruin 104 s11-2 3 Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesië 1942-1945
792 Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog Gerrold van der Stroom 118 s11-2 4 Duitse strafrechtspleging in Nederland en het lot der veroordeelden
793 Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog dr. N.K.C.A. in 't Veld 134 s11-2 5 De zuivering van artsen en advocaten
794 Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog R. Havenaar 160 s11-2 6 De NSB tussen nationalisme en volkse solidariteit
795 Normandië 1944 Robert Hunt David Mason 159 s11-3
796 De slag om de Atlantische Oceaan Johan Costello Terry Hughes 320 s11-3
797 Dit geschied in Oostenrijk Andor Juhasz Sari Juhasz 166 s11-3 beschrijft de gebeurtenissen vanaf de 1e wereld oorlog t/m de bezetting.
798 De vierde bondgenoot Doug Hurst 200 s11-3 De Nederlandse strijdkrachten in Australië tijdens WO 2
799 Titanenstrijd KL van Dijk 41 s11-3 overzicht van de gebeurtenissen in de 2e wo, inzicht in de achtergronden
800 De ondergang van Guernica Gorden Thomas Max Morgan-Witts 285 s11-3 Verslag van bombardement van de Baskische stad Guernica 26-4-1937
801 Sergeant Flora Sandes Alan Burgess 297 s11-3 Geromantiseerde geschiedenis van Flora Sandes, verpleegster Balkanoorlog
802 Verhalen uit de Spaanse burgeroorlog Ernest Hemingway 71 s11-3 vier verhalen met vier aspecten van de Spaanse burgeroorlog
803 Brandt Parijs? Larry Collins Dominique Lapierre 396 s11-3 Bevrijding van Parijs augustus 1944
804 De mythe van de 'goede oorlog' Jacques R. Pauwels 285 s11-3 Amerika en de tweede Wereldoorlog
805 De Indië-gangers Henk Krosenbrink 382 s11-3
806 Het Oostindisch kampsyndroom Rudy Kousbroek 494 s11-3 de ondergang van Nederlands-Indië
807 De ongelijke strijd in de Vogelkop P.P. de Kock 173 s11-3 Verslag van guerrillastrijd tijdens wo2 van een KNIL-detachement in West-Nieuw-Guinea
808 De heren worden bedankt vergeten leger in Indië 1949-1950 Ant. P. de Graaff 174 s11-3 Herinneringen van een sergeant-gewondenverzorger aan zijn diensttijd
809 Birma-Spoorweg Clifford Kinvig 159 s11-3
810 Brieven uit het veld Het vergeten leger thuis Ant. P. de Graaff 128 s11-3 Dagboeknotities van een soldaat op Java in 1949 aangevuld met brieven
811 Totok in Tjimahi D.A. Visker 127 s11-3 Herinneringen van een Nederlands soldaat
812 Een kolonie is ook maar een mens A. Alberts 126 s11-3 voor- en nadelen van de Nederlandse koloniale overheersing van Indonesië
813 De weg terug Het vergeten leger toen en nu Ant. P. de Graaff 124 s11-3 Ervaringen van 1949 worden geplaatst naast indrukken van een bezoek in 1987
814 De hitte van de dag J.W. Hofwijk 255 s11-3 Het leven van de militairen in Indonesië oktober 49-april 47
815 Soekarno Tabeh Otto Kuijk Bart van Veen 191 s11-3 journalistiek verhaal over het leven van Soekarno
816 De slag in de Javazee David Thomas 304 s11-3
817 Het vergeten squadron René Wittert 252 s11-3 strijd van het 18e squadron in het voormalig Nederlands-Indië
818 De Slag Piet Bakker 327 s11-3 Roman gebaseerd op gebeurtenissen rond de slag in de Javazee
819 Nederlanders in Nederlands-Indië M.G. Hoogstraaten 119 s11-3 Nederlandse koloniale aanwezigheid in Zuidoost-Azië tussen 1596 en 1950
820 Uur der beproeving Jhr J.N.C van Heurn 93 s11-3 Onze marine in strijd tegen Japan
1228 De geschiedenis van de Mariniersbrigade Wim Hornman 450 s11-3 Mariniersbrigade in Oost-Java 1946,47,48 en 49
821 Rusland in oorlog Alexander Werth 582 s11-3 Ontwikkelingen van de oorlog in Rusland vanuit Russisch standpunt
822 Vrede Door Revolutie W.F.S. Pelt 398 s11-3 De CPN tijdens het Molotov-Ribbentrop Pact (1939-1941)
823 Opmars en ondergang William Craig 423 s11-3 De slachting bij Stalingrad. Keerpunt van de Tweede Wereldoorlog
824 1939-1945 Het Resultaat M. Goossenaerts 29 s11-3
825 De geschiedenis van 1 Divisie '7 December' 1946-1996 Martin Elands Richard van Gils Ben Schoenmaker 365 s11-3 Overzicht van de verrichtingen van de divisie
826 De Marshall-hulp Pierre van der Eng 256 s11-3 Een perspectief voor Nederland 1947-1953
827 Mijn jeugd in Nazi-Duitsland Elsbeth Emmerich 96 s11-3
828 Zoo leeft Duitschland op de puinhopen van het derde rijk Hans Nesna 270 s11-3 verslag van een reis door Duitsland vlak na de oorlog
829 Hoe was het eigenlijk? Max von der Grün 247 s11-3 Mijn jeugd in Hitler-Duitsland
1229 De laatste slag Cornelius Ryan 447 s11-3 De aanval op Berlijn
830 Eindstation Haltern Endstation Haltern 1945 Verein für Altertumskunde und Heimatpflege Haltern 96 s11-3
831 Theologen onder Hitler Gerhard Kittel Paul Althaus Emanuel Hirsch 243 s11-3
832 Wetenschap in Nazi-Duitsland Alan D. Beyerchen 312 s11-3 De roep om een Arische fysica
833 Nacht over Nederland M.J. Adriani Engels G.H. Wallagh 308 s11-3 Journalistieke reportage van vijf bezettingsjaren 1940-1945
834 Nederland en het Tribunaal van Tokio L. van Poelgeest 169 s11-3
835 De minstreel van de mesthoop Alex de Haas 152 s11-4 Liedjes, leven en achtergronden van Eduard Jacobs (pionier van Nl. cabaret)
836 Lou Bandy van Wandluis tot Landhuis Han Peekel 128 s11-4 mensen vertellen over Lou Bandy's wonderlijke leven
837 Door de nacht klinkt een lied Henk van Gelder Jacques Klöters 178 s11-4 Amusement in Nederland 1940-1945
838 Scenarium deel 6 E. Alexander R.L. Erenstein W. Hogendoorn 159 s11-4 Toneel in crisis- en bezettingstijd
839 Muziek in de schaduw van het Derde Rijk Pauline Micheels 494 s11-4 De Nederlandse symfonie-orkesten 1933-1945
840 De bioscoop in de oorlog Thomas Leeflang 352 s11-4
841 Radio Hilversum 1940-1945 Dick Verkijk 832 s11-4
842 Morgen komt een nieuwe dag Co de Kloet 205 s11-4 Liedjes van en om de oorlog
843 Europa tegen de moffen A. den Doolaard 221 s11-4 een aantal radiopraatjes van de Brandaris en Radio Oranje 24-7-1941 t/m 2-6-1945
844 In de pas André Swijtink 430 s11-4 Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog
845 Het hellende vlak G.P. Bakker 176 s11-4 Radio-omroep in nazi-greep
846 Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland Sjoerd de vrij 287 s11-4 artikelen en reportages
847 Trees heeft een Canadees Co de Kloet 112 s11-4 De bekendste liedjes rondom de bevrijding
848 Niet voor publicatie René Vos 592 s11-4 De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting
849 Televisie en Bezetting Chris Vos 343 s11-4 Onderzoek naar de documentaire verbeelding van de 2e w.o. in Nederland
850 Vastberaden maar soepel en met mate 1938-1948 H.J.A. Hofland Hans Keller Hans Verhagen 271 s11-4 Herinneringen aan Nederland
851 Het vrij Nederlands liedboek Jan H. de Groot, Han G. Hoekstra, Halbo C. Kool 156 s11-4
852 Hier wordt echter het belang van het boek geschaad Jan Schilt 295 s11-4 Het Nederlandse boekenvak 1933-1948
853 Kunsthandel in Nederland 1940-1945 Adriaan Venema 652 s11-4
854 Ons gevoel van vrijheid Daan Bronkhorst 159 s11-4
855 De arrestatie van een meestervervalser Frederik H. Kreuger 159 s11-4
856 The war in spotprenten Jan Antink Bert Smeenk Karel Stroes 31 s11-4 Tekeningen van Karel Stroes
857 V=victorie René Kok Erik Somers 120 s11-4 Oorlogsaffiches 1940-1945
858 Nooit Weer Nie Wieder Lisette Pelsers 31 s11-4 20 billboards van/von 22 kunstenaars künstlern
859 Oorlogsfoto's tegen het licht René Kok Erik Somers 256 s11-4 Het verhaal rond de vondst op een haagse zolder
860 Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie Adriaan Venema 262 s11-4 S. Vestdijk
861 Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie Adriaan Venema 582 s11-4 De harde kern
862 Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie Adriaan Venema 532 s11-4 Het systeem
863 Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie Adriaan Venema 323 s11-4 De kleine collaboratie
864 Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie Adriaan Venema 573 s11-4 Uitgevers en boekhandelaren
865 Zwaard van de geest Gerard Groeneveld 429 s11-4 Het bruine boek in Nederland 1921-1945
866 De schone zakdoek 1941-1944 Theo van Baaren Gertrude Pape 150 s11-4 verhalen gedichten cadavres-exquis collages tekeningen foto's objecten
867 De nieuwe orde en de Nederlandse letterkunde 1940-1945 Kelder, van den Bogaard, Geesink, Huberts 128 s11-4 Catalogus van de tentoonstelling Koninklijke Bibliotheek sept-nov 1985
868 De verwerking van de 2e w.o. in literatuur en kunst Dr. D.H. Schram, drs. C. Celjon 367 s11-4
869 Nieuwe boeken voor den nieuwen tijd Gerard Groeneveld 208 s11-4 Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944
870 Een groote laars een plompe voet Hans Mulder 256 s11-4 Nederland en de Nazi's in spotprent en karikatuur 1933-1945
871 Oude en nieuwe geuzenliederen Yge Foppema 168 s11-4
872 Geuzenliedboek 1940-1945 Dra. M.G. Schenk, H.M. Mos 275 s11-4
873 Vuur en Wind Muus Jacobse 84 s11-4 gedichten 1941-1945
874 Laatste oproep Louise van Santen 60 s11-4 gedichten ter herinnering aan de oorlog
875 V in vers Antohonie Donker 188 s11-4
876 Celdroom H.M. van Randwijk 13 s11-4 gedichten
877 Wij dragen de tranen Minka Kaszo 180 s11-4 100 gedichten
878 Verzet en Poëzie Anton B. Lam 53 s11-4 verzets-verzen
879 Vijfendertig tranen Ida Vos 62 s11-4 gedichten
880 t kan verkeeren! 27 s11-4 prenten
881 Oorlog Cyrille Offermans 230 s11-4 diverse verhalen
882 Punch J. Engelenburcht 64 s11-4 Galgehumer uit de tweede wereldoorlog
883 Duiters!? Wam de Moor 128 s11-4 10 mei 1940 - 9/10 november 1989
884 Gedichten 1930-1958 Sonja Prins 215 s12-4
885 Ken-je-die? 69 s12-4 Humor uit de oorlogsjaren
886 Afsluitduik 1940 E.H. Brongers 189 s11-5 het gevecht om de afsluitdijk
887 De kanonnen van augustus Barbara W. Tuchman 539 s11-5 augustus 1914 getailleerd verslag van de gebeurtenissen
888 De beste oorlogsverhalen Anton Quintana 472 s11-5 33 verhalen
889 Brieven aan Loe de Jong Bas Kromhout 248 s11-5
890 Anton van Duinkerken (prof.dr. W.J.M.A. Asselbergs Theo Kroon 191 s11-5 1903-1968
891 Bloed en hoop Samuel Pisar 361 s11-5 Overlevende van Maidanek, Auschwitz en Dachau
892 Hoe de oorlog is verdwenen Böll, Boudard, Herzberg e.a. 192 s11-5 10 herinneringen over het einde van de oorlog
893 Mijn honderd kinderen Lena Kuchler-Silberman 300 s11-5 persoonlijk verhaal van een Pools-Joodse vrouw
894 De treurige geraniums Wolfgang Borchert 188 s11-5 deel van het nagelaten werk, zowel verhalen als gedichten.
895 getekend door de oorlog C.M. Jacobs-Stam 150 s11-5 inzicht in de problematiek van gewonde en invalide slachtoffers
896 Drie voordrachten aan de Harvard Universiteit dr. L. de Jong 77 s11-5
897 Een fantast schrijft geschiedenis Regina Grüter 436 s11-5 de affaires rond Friedrich Weinreb
898 Crisis en critiek der democratie Dr. A.A. de Jonge 428 s11-5 Anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat
899 Tussen goed en fout Dr. G. Abma, Drs. Y. Kuiper, Drs. J. Rypkema 181 s11-5 nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945
900 De vergeten geschiedenis van Nederland in de 2e w.o. Eric Slot 380 s11-5 vergeten personen en gebeurtenissen,andere kant van de Nederlandse oorlogsjaren
901 De kaarten op tafel R. Bruce Lockhart 465 s11-5 achtergrond van de oorlogsjaren in Engeland
902 Vijf dagen in London mei 1940 John Lukacs 271 s11-5
903 Volg het spoor terug J.B. Charles 372 s11-5
904 De triviale overheid Reiner de Winter 92 s11-5
905 Geschonden wereld J. Huizinga 205 s11-5
906 Wiedergutmachung? Mosje Speijer 100 s11-5 onthullingen over Jokos en Cadsu
907 Moeilijk nabuurschap Christian Graf von Krockow 30 s11-5
908 Mater Amabilis en Pater Fortis onder vuur Hélène Vossen 314 s11-5 Van katholieke levensscholen naar vormingswerk 1947-1974
909 Zonden van de kerk Maarten-Jan Dongelmans 159 s11-5 achter het masker van heiligheid ging menige daad schuil
910 De katholiek die vrij Nederland redde Cor Cornelissen 222 s11-5 Mathieu Smedts
911 De Rooms Katholieke Kerk en Nazi-Duitsland Guenter Lewy 526 s11-5
912 Aartsbisschop in oorlogstijd Ton H.M. van Schaik 106 s11-5 Een portret van kardinaal De Jong
913 Een morele afrekening Daniel Jonah Goldhagen 382 s11-5 rol van de Katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel
914 De katholieke arbeidersbeweging in oorlogstijd Mag. Dr S. Stokman O.F.M. 167 s11-5 met krantenknipsels
915 Geheimen van materie en leven Dr Richard Teunissen 215 s11-5
916 Engelen tussen het puin Leonhard Frank 190 s11-5
917 De lans van het lot Trevor Ravenscroft 360 s11-5
918 Het verzet van de Nederlandsche bisschoppen Mag. Dr S. Stokman O.F.M. 320 s11-5
919 Hitlers Paus John Cornwell 415 s11-5 De verborgen geschiedenis van Pius XII
920 Kruis met haken Doris L. Bergen 320 s11-5 Duitse Christenen in het Derde Rijk
1284 Opkomst en ondergang van het derde rijk I W.L. Shirer 665 s11-5
1285 Opkomst en ondergang van het derde rijk II W.L. Shirer 628 s11-5
1286 Opkomst en ondergang van Nazi-Duitsland Robert Goldston 231 s11-5
1287 Het leven in Duitsland tijdens het Hitlerbewind Matthew Huges en Chris Mann 220 s11-5
921 Nationaal-Socialistisch jaarboek 1942 304 k-r
922 Mijn Kamp A. Hitler 810 k-r Nederlandse versie 5e druk
923 Mein Kampf A. Hitler 810 k-r Nederlandse versie 6e druk
924 Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler Johanna Haarer 302 k-r
925 Adolf Hitler De wordinsgeschiedenis van een volksbeweging Philip Bouhler 87 k-r
926 Proclamatie van den Führer aan het Duitsche volk en … 93 k-r
927 De Spookdivisie Alfred Tschimpke 216 k-r
928 Wij hebben den Fuhrer gezien Wilhelm Dissmann 79 k-r
929 De witte hel H. van Duinkerken 164 k-r
930 Het bronzen hart Dr. Joseph Goebbels 444 k-r
931 Mölders en zijn mannen Fritz Von Forell 218 k-r
932 Het rijk van den Führer Johannes Öhquist 396 k-r
933 Het Duitsche Nationaal-Socialisme H. Diemer 224 k-r
934 Mussert als ingenieur Ir. J. Homan van der Heide 424 k-r
935 Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied jaar 1940 757 k-r
936 Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied jaar 1941 1034 k-r
937 08-15 de kazerne, de oorlog, het einde Hans Hellmut Kirst 847 s11-6
938 Vaderland Robert Harris 318 s11-6
939 De laars op de nek Maurits Dekker 320 s11-6
940 De wolven Hans Hellmut Kirst 431 s11-6
941 Wereldbrand Herman Wouk 839 s11-6
942 Boek zonder Titel Eugène van Herpen 216 s11-6
943 De duisternis der naamlozen Eugène van Herpen 228 s11-6
944 Het licht der wederopstanding Eugène van Herpen 261 s11-6
945 Dzjamilja Tsjingiz Ajtmatov 91 s11-6
946 Het Hagen-Komplot Hans Hellmut Kirst 222 s11-6
947 Stalingrad Theodor Plievier 442 s11-6
948 Vaders van tien Henk ten Berge 159 s11-6
949 Erop of eronder Paul Brickhill 205 s11-6
950 Marius Blok bij de tommies Herman H. Koch 182 s11-6
951 De gouden tafel W. Heinrich 406 s11-6
952 Periscoop neer Douglas Reeman 280 s11-6
953 Soldaat Ravijn Landgenoten Job Sytzen 656 s11-6
954 Helden zonder glorie Norman Mailer 541 s11-6
955 Dodenschaak Jack Higgins 211 s11-6
956 De Junkers Paers Paul Read 282 s11-6
957 De nakomer Maarten 't Hart 281 s11-6
958 Jacht op de Führer John Kelly 304 s11-6
959 Brief aan mijn rechter Georges Simenon 192 s11-6
960 De Roode aarde Ole Juul 163 s11-6
961 Er is geen gisteren, er is geen morgen M. Werheim 291 s11-6
962 Omnibus o.a. Galgen van Landsberg Will Berthold 740 s11-6 Moordbrigade Dirlewanger comando's van Admiraal Canaris
963 Het aas van de jager Helen MacInnes 280 s11-6
964 De schaduw van de oorlog Hans Blickensdörfer 200 s11-6
965 Barbara Wayne Barbara 416 s11-6
966 Mobilisatie Kameraden G. Mulder 227 s11-6
967 De danseres zonder benen Clara Asscher-Pinkhof 325 s11-6
968 W.O. III dossier Derde Wereldoorlog Shelford Bidwell 246 s11-6
969 De fuga van de tijd I Theun de Vries 443 s12-6 De Vreemde Wet
970 De fuga van de tijd II Theun de Vries 381 s12-6 De Vogelvrijen
971 De fuga van de tijd III Theun de Vries 454 s12-6 De Opstand
972 Een bus voor Arnhem Claude Joste 128 s12-6
973 De gekke Amerikaan Ben Killer 140 s12-6
974 De oorlog in 'n weekend Robert Merle 185 s12-6 Duinkerken 1940
975 Het 25e uur Virgil Gheorghiu 376 s12-6
976 Gezworden kameraden Leon Uris 430 s12-6
977 Fred Fernandus keert terug Rico Bulthuis en Jack Boas 324 s12-6
978 Intieme vreemden Lillian B. Rubin 223 s12-6
979 Vesting in de duinen Anthony Lawman 304 s12-6 Strijd om Walcheren 1944
980 Die van ons Willy Corsari 400 s12-6
981 Daddy Loup Durand 381 s12-6
982 Slagveld Monte Cassino Sven Hassel 275 s12-6
983 Een tijd van oorlog, de afgrond Herman Wouk 523 s12-6
984 Oorlogs Omnibus o.a. Vuistrecht, Kaltura 5 Hans Hellmut Kirst 311 s12-6 Zei U gerechtigheid, captain?
985 De Welwillenden Jonathan Littell 978 s12-6
986 Generaals sterven in bed G. Rosser 370 s12-6
987 Nacht zonder sterren Ruth Lucas 383 s12-6
988 Gestapo Sven Hassel 284 s12-6
989 Seinen in de nacht Arie van der Lugt 156 s12-6
990 Het Duitse Dilemma Andrei S. Markovits Simon Reich 272 s12-6
991 Het wonder Bondsrepubliek Frits Boterman Willem Melching 351 s12-6
992 70 years "Koninklijke Luchtmacht" 1913-1983 Reconnaissance 64 s13-3
993 Van Dollen Dinsdag tot de bevrijding J.G. Raatgever jr. 160 s 3-2
994 De stamboom van een oorlog Jan W.V. van Lieshout 96 s 4-3 van Napoleon tot Macarthur
995 De stamboom van een museum Jan W.V. van Lieshout 104 s 4-3 van slagveld naar vredesteken
996 Het militaire leven zo was het R.H. Nijhoff 64 s22-4 fotoboekje ansichtkaarten
1127 Officieren tegen Hitler Gero v. S. Gaevernitz 196 s 2-1 Fabian v. Schlabrendorff B 01231
1081 Die Rote Kapelle Gilles Perrault 414 s 3-1 de geschiedenis van Het Rode Orkest B 00753
1149 Opstand der Generaals Wilhelm von Schramm 190 s 5-1 Parijs: 20 Juli 1944 B 01195
1061 De slag in de Ardennen 1944 John Toland 301 s 3-1 Hitlers laatste Offensief B 00910
1080 Het duitse verzet tegen Hitler Ger van Roon 212 s 3-1 een overzicht B 01174
1138 In zoeklicht en afweervuur Guy Gibson 414 s 5-1
1139 Door de ogen van een kind Stella Müller-Madej 480 s 5-1 Een meisje van Schindlers Lijst B 00973
1082 De witte roos Inge Scholl 192 s 3-1 Het verzet van Duitse studenten tegen Hitler B 01200
1224 Bommen op Europa Noble Frankland 159 s11-2 Hard tegen hard B 00815
1225 von Stauffenberg Gerry Graber 159 s11-2 Leider van de aanslag tegen Hitler B 01065
1126 Hitlers laatste dagen Joachim Fest 205 s 2-1 Het einde van het derde rijk B 00894
1223 Normandie Maj. Gen. H. Essame 159 s11-2 Het vervolg van D-Day B 00781
1154 Fotograaf zonder camera 152 s 5-1 Herinneringen van Norbert Buchsbaum B 01090
Rapport voor de Ruilverkaveling Aalten 1972 s23-3 gem. Aalten, Dinxperlo, L'voorde, W'wijk en Wisch B 00363
Beelden en Stemmen uit Geldersch Laren 1924 G. Langeler 147 s24-5 B 00299
"Zorg voor inmaak" Weck J. Weck 244 Handboek voor het steriliseeren van voedingsmiddelen B 00312
Arnhem 1233-1933 Willem Knap W.G. Zn./G.F.C. Vergouwe 384 s23-4 Gedenkboek B 00283
1206 De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau Dr. N. Japikse 268 s 26-1 Deel II B 01320
1311 Graafschapsche Geschiedenis Kerst Zwart 179 s17-2 B 00150
1235 Catalogus van de tentoonstelling Bijbel en Prent Wilco C. Poortman 120 s12-5 Amsterdam 1973-1974 B 00174
1414 Geillustreerde Gids voor Vorden Vereniging tot Bevordering van Vreemdelingenverk. 96 s22-4 B 00201
Dag Stedeke van Gisteren W. Rietman 147 s24-6 875 jaar Diepenheim B 00260
1400 Geldalbum (rood/blauw rechthoekig album) k-r verschillende soorten papiergeld LIGT IN KAST!!! B 00372
Enkhuizer Almanak 1986 Enkhuizer Almanak B.V. 288 391ste jaargang B 00368
Enkhuizer Almanak 1985 Enkhuizer Almanak B.V. 288 390ste jaargang B 00423/4
Achterhoekse Almanak 1993 Uitgeverij Gherre Gaanderen 224 8e jaargang B 00423/3
Achterhoekse Almanak 1990 Uitgeverij Gherre Gaanderen 224 5e jaargang B 00423/2
Achterhoekse Almanak 1989 Uitgeverij Gherre Gaanderen 224 4e jaargang B 00423/1
Achterhoekse Almanak 1994 Uitgeverij Gherre Gaanderen 224 9e jaargang B 00438
Achterhoekse Almanak 1992 Uitgeverij Gherre Gaanderen 224 7e jaargang B 00396
Achterhoekse Almanak 1991 Uitgeverij Gherre Gaanderen 224 6e jaargang B 00381
Achterhoekse Almanak 1986 Uitgeverij Gherre Gaanderen 224 1e jaargang B 00369/1
Achterhoekse Almanak 1987 Uitgeverij Gherre Gaanderen 240 2e jaargang B 00369/2
Achterhoekse Almanak 1988 Uitgeverij Gherre Gaanderen 240 3e jaargang B 00329
1309 Brummels uut den Achterhook J. L. Keetelaar Jzn. 139 s17-2 B 00259
Reisboek voor de Provincie Gelderland J. Wesselink 344 s32-1 B 00202
Reisboek voor de Provincie Gelderland Provinciale Geldersche Vereeniging Vreemdelingen 362 s32-1 B 00203
1416 Gids voor Arnhem en omstreken Provinciale Geldersche Vereeniging Vreemdelingen 132 s22-4 B 00200
Ijzerlo d'Nestiezern H. J. Westervelt 175 s23-3 hoe de officiele geschiedenis pas vlees en bloed krijgt B 00271
1017 Oorlogs Belevenissen Elka Schrijver 144 s 1-2 Waargebeurd / dagoek B 00987
Muziek op de kermis Maurits van Rooijen 32 B 01150
Aalten zoals het was zoals het is deel 2 E. M. Smilda/G. J. Timmer 207 s23-3 B 00647
Bredevoort Jos Wessels / Ap te Winkel 363 s23-5 de geschiedenis van het onderwijs in Bredevoort B 01111
Brandweer Aalten B. L. Post (de Commandant) 36 s23-3 40 jarig bestaand van de Brandweer te Aalten B 00465
Juryrapport v.d. verkiezing v.d. Boerderij v.h. jaar 2000 Stichting tot behoud van Boerderij en Erf Gelderl. 25 s29-2 Juryrapport B 01237
Buurtschap Barlo buitengewoon Stichting dwars door Barlo 436 s23-3 Verleden naast heden B 01268
Kiezerslijst Gemeente Aalten Gemeente Aalten k-r 1917-1918,1915-1916,1916-1917,1914-1915,1918-1919 B 00365
Wandelkaart Aalten Geld. Achterhoek V.V.V. "Aaltens Belang" s32-1 Kaart 1964 B 06900
Wandelkaart Aalten Geld. Achterhoek V.V.V. "Aaltens Belang" s32-1 Kaart B 06481
1361 de Wereld Dr. A. H. G. Schaars 186 s17-3 Woordenboek v.d. Achterhoekse en Liemers Dialecten B 00624
Nederlandse Watermolens in oude ansichten Hans Frieke/Herman Hagens/Ton Meesters 106 s22-4 B 00431
1359 t Huus Dr. A. H. G. Schaars 187 s17-3 Woordenboek v.d. Achterhoekse en Liemers Dialecten B 01177
Catalogus "De Graafschap" s16-4 Catalogus v.d. bibliotheek der oudheidk. Vereniging B 00414
Archief "De Graafschap" Jordaan/Vos/Ijnzonides/Langeler/Schaars 414 s16-4 Kerstmis 1949 +Ledenlijst geen Nr
Handboek Betrekkingen Nedeland=Zwitserland 1923 J. Rüegg Söhne 72 s28-1 ter bevordering der Nederl.=Zwitsersche Economische B 00180
Nederland in Rijp S. Bakker Jz. 26 s28-1 200 Fotot's van de natuur van 18-25 jan 1908 B 00179
Het Tarief 1923 100 s28-1 13e Jaargang dinsdag 25-12-1923 Kerstnummer B 00181
Overzicht nieuwe/oude huisnrs. Gem. Aalten 1934 s23-3 Aalten/Bredev./Haart/Heurne/Ijzerlo/Lintelo/Dale/Barlo B 00114
1402 Propaganda-uitgave voor de Prov. Gelderland P.C.Heiser 543 k-r Handel-Nijverheid-Landbouw-Toerisme-Kunst-Woon-…. B 00170
Noord- en Oost-Salland Provincie Overijsel Dr. E. H. ter Kuile 307 s29-2 Nederl. Monumenten van Geschiedenis en Kunst B 00282
Aaltense Gijzelaars E. Joh. Bulten 58 s23-3 Belevenissen der 11 Aaltense gijzelaars in het P.D.A. B 00257
De Christelijke Gereformeerde Kerk van Aalten A.H.D. Rots 36 s23-3 in haar ontstaan en voortbestaan B 00263
Woordenlijst v.d. Aardsrijkskundige Namen in Nederland M. J. Ijzerman 152 s32-1 B 00206
1415 Te voet van Arnhem via Ruurlo naar Zutphen en Deventer A.N.W.B. 93 s22-4 Te voet van Arnhem via Ruurlo naar Zutphen en Deventer…. B 00204
1368 Der letzte Gang - De laatste gang Kreis Borken/Hamaland Museum/Rijksmuseum 351 s17-3 Totenbrauchtum - Gebruiken rond de Dood B 00332
1366 De Wetenschap der Volkskunde Jan de Vries 75 s17-3 Hoekstenen onzer Volkskultuur deel 1 B 00214
1367 De studie der Nederlandsche Streektalen Jac. Van Ginneken 111 s17-3 Hoekstenen onzer Volkskultuur deel 1 B 00215
Industrieel Nederland Jhr. G.A.A. Just de la Paisieres 386 s29-2 Elektriciteit, Machines, Metaalindustrie, Textielindustrie,…… B 00342
Watermolens - Wassermühlen H. Hagens / W. Elling 187 s22-4 Overijssel, Grafschaft Bentheim, Gelders Achterhoek, Westmüns B 00349
1148 De vierkante maan Gerard Dogger 303 s 5-1 Het persoonlijke oorlogsrelaas van Gerard Dogger B 00725
1172 Rose Jakobs - De Roos die nooit bloeide Edith Samuel-Jakobs 137 s 5-1 Dagboek van een onderduikster, 1942-1944 B 01283
1019 Anne Frank was niet alleen Volker Jakob / Annet vander Voort 297 s 1-2 Levensgeschidenissen van Duitse joden in Nederland B 00968
1146 Vluchtweg Jenny Gans-Premsela 180 s 5-1 Aan de bezetter ontsnapt B 00754
1171 De dag waarop mijn vader huilde Dick Hendrikse 191 s 5-1 B 01082
1097 Van Onze Speciale Verslaggever Carel Enkelaar Carel Enkelaar 175 s 3-2 Een autobiografische reportage B 01087
1142 Schuldig geboren Peter Sichrovsky 179 s 5-1 kinderen van Nazi's B 00804
1170 De gevangenis F. Weinreb 192 s 5-1 Herinneringen 1945-1948 B 01184
1092 Nederlands vijfjarig verzet J.J. Boolen / Dr. J.C. van der Does 146 s 3-1 B 00720
Geen recht om te zwijgen Historische Kring Neede/Oranjevereniging Neede 200 s24-6 B 00683
1045 Fort de Bilt Jan Durk Tuinier / Geu Visser 32 s 2-3 NSB vrouwenkampn1945-1946 B 01008
1150 Het verstoorde leven J. G. Gaarlandt 197 s 5-1 Dagboek van Etty Hillesum 1941-1943 B 00984
1005 Liefs, Otto Cara Wilson 143 s 1-1 De ontroerende briefwisseling gedurende 21 jaar tussen …… B 00840
1233 Geuzenliedboek 190 s11-4 Lente 1944 B 01334
1006 Zelfs als wij zullen verliezen Ben Braber 192 s 1-1 Joden in verzet en illegaliteit 1940 - 1945 B 00721
1152 Niet schieten …… we are dutch!!!! Jan Hof 196 s 5-1 B 01202
1088 Den Vijand wederstaan Norel/de Vries/de Zwerver e.a. 301 s 3-1 Historische schetsen v.d. landelijke organisatie voor hulp aan …. B 00749
1151 In dienst van hun naaste …… Bart M. Rijnhout 365 s 5-1 een stuk pilotenhulp in de tweede wereldoorlog B 01068
1198 Dagboek uit Bergen-Belsen Renata Laqueur 152 s 5-2 Maart1944 - April 1945 B 00792
1199 Schroeiplekken Carla van Lier 152 s 5-2 Ervaringen uit Vught, Westerbork, Auschwitz, Ravensbrück, …… B 01141
1003 Wie niet weg is wordt gezien Ida Vos 139 s 1-1 B 01067
1002 Twee uit honderdduizend Robert M.W. Kempner 207 s 1-1 Anne Frank en Edith Stein B 01227
1007 Ondergedoken geweest Dr. Bloeme Evers-Emden / Drs. Bert-Jan Flim 160 s 1-1 Een afgesloten verleden? B 01210
1004 Passage naar vrijheid Ben Braber 152 s 1-1 Joods verzet in Nederland 1940-1945 B 00722
1093 Onderduikers en Knokploegen Coen van Tricht 178 s 3-1 Het verzet v.d. Landelijke Organisatie voor Hulpaan Onderduikers B 01069
998 De Kamergenoot van Anne Frank Nanda van der Zee 104 s 1-1 B 00842
1018 Anne Frank is niet van gisteren Mies Bouhuys 142 s 1-2 B 00841
1147 Zo gaan we allemaal …… 103 s 5-1 Herman Snatager brieven van een vervolgd man 1941-1943 B 00805
1008 Herinneringen van een joods meisje 1938-1945 Eva Schloss 269 s 1-1 Waargebeurd verhaal, verteld vanuit herinneringen B 00845
1136 Een doodgewone KPer P.J. Stavast 251 s 5-1 Waargebeurd verhaal, verteld vanuit herinneringen B 01156
1094 Verzet J. W. Hofwijk 254 s 3-1 De 66 dagen van Baarlo B 01196
1090 Waarheid en leugen in het verzet Mathieu Smedts 229 s 3-1 B 00764
1087 Zolang wij leven Rien Snijders / Harry van Wijnen 160 s 3-1 Fragmenten uit de verzetsgeschiedenis van de Veluwezoom B 00639
1089 Opstand der Gezagsgetrouwen Ben van Kaam 260 s 3-1 Mannenbroeders & zonen in de jaren 1938-1945 B 01148
1404 Hallo, ken je mij niet meer? Drs. I.M, Philips 96 s27-3 Waargebeurd verhaal van Ivy Philips B 01429
1174 Requiem voor het verzet Herman Friedhoff 272 s 5-1 persoonlijke belevenissen 1939-1942 tijden onderduik en verzet B 01235
1153 Frits de Zwerver Jan Hof 271 s 5-1 Twaalf jaar strijd tegen de nazi-terreur B 00544
1103 Mijn Bevrijding Ivo Niehe 104 s 3-3 Nederland 50 jaar bevrijd. Herinneringen van ooggetuigen B 00796
1112 Wij en de vrijheid Drs. A. H. Paape 48 s 4-1 B 00752
1144 De Schuilplaats Corrie ten Boom 278 s 5-1 over haar eigen leven-haar jeugd-haar ouders-de tijd dat ze Joden.. B 01081
1075 1940 - 1945 C.V. Allert de Lange 167 s 3-1 een analyse van het verzet B 00724
1072 Vriend en Vijand Memoires Bert Poels Jan Derix 368 s 3-1 aangrijpend feitenverhaal o. h. verzetswerk op de "zwarte Plak" B 01248
1065 Collaboratie en verzet 1940-1945 F. Weinreb 1926 s 3-1 een poging tot ontmythologisering 3 eindspel B 01199
1066 Vrouwen in het verzet Kevin Sim 207 s 3-1 Mary Lindell, Maria Roetkiewitsj,Sigrid Lund,Hiltgunt Zassenhaus B 00955
1202 Mooie Vrede Michel van der Plas 396 s 5-2 een documentaire over Nederland 1945-1950 B 00871
1025 De ontkenning van de Holocaust Gill Seidel 248 s 1-2 Ontkenning van Neonazi's m.b.t. het bestaan van de Holocaust B 00803
1226 De aanslag op Hitler Roger Manvell 158 s11-2 Het Komplott 20 Juli 1944 B 00745
1145 Wat deed jij eigenljk in de oorlog, Pappa? Sabine Reichel 205 s 5-1 B 00800
1024 Leven in een niet-bestaan Ziporah Valkhoff 148 s 1-2 Belevingen en betekenis van de joodse onderduik B 01205
1023 Kroniek der Jodenvervolging, 1940-1945 Abel J. Herzberg 351 s 1-2 B 01218
1022 Om het Joodse Kind Elma Berhey 279 s 1-2 over een joods meisje dat de oorlog overleefde B 00808
1108 Maar…niemand zag mijn tranen H.A. Verhagen 180 s 4-1 bladzijden uit mijn dagboek B 01060
1073 Volk in verdrukking en verzet J.W. Rengelink / I. Mug 66 s 3-1 1940-1945 B 00587
1011 Jood zonder ster Albert Heymans 127 s 1-2 Herinnering B 01386
1074 Het stille verzet Marjan Schwegman 120 s 3-1 Vrouwen in illegale organisaties Nederland 1940-1945 B 00763
1118 Koerierster in oorlogstijd Wim Dwarshuis 25 s 4-1 Het verhaal van Ali Mozer-Ebbinge, weduwe van Alfred Mozer B 01374
1143 Gevangene en toch …… Corrie ten Boom 187 s 5-1 Herinneringen uit Scheveningen, Vught en Ravensbrück B 01080
1077 Sphinx Eddy de Roever 149 s 3-1 Het verhaal van Jos Gemmeke: fascinerende vrouw,……. B 00983
1020 Het moest gedaan worden M. G. Haringman 136 s 1-2 De belevenissen van Sally Noach in de oorlogsjaren 1940-1945 B 01191
1159 Dertien dagen in mei Floris B. Bakels 63 s 5-1 9 - 22 mei 1945 B 00776
1041 De SS'ers Armando en Hans Sleutelaar 474 s 2-2 Nedrlandse vrijwilligers in de tweede wereldoorlog B 00774
1113 Door de mazen van het net Eleonore Hertzberger 224 s 4-1 Meidagen van 1940/voettocht door de Pyreneeen/……. B 00730
1069 Hannie Schaft Ton Kors 207 s 3-1 Het levensverhaal van een vrouw in verzet tegen de nazi's B 00736
1084 Wachten op de morgen Han van Dijken 181 s 3-1 Authentiek verzetsverhaal uit 1944 B 00726
1026 Anne Frank Huis-Een museum met een verhaal Anne Frank Stichting Amsterdam 254 s 1-2 Museum Gids B 01006
1110 De levensroman van Johannes Post Anne de Vries 331 s 4-1 B 00768
1184 De lange nacht Mathieu Smedts / C. Troost 302 s 5-2 B 01219
1129 Verleden Tijd Sergio Derks 192 s 4-3 Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog B 01078
1140 Dat gebeurde hier 85 s 5-1 Kroniek van vijf jaar oorlog B 00771
Winterswijk in oorlogstijd W. Lelieveld 94 s25-5 10 mei 1940 - 31 maart 1945 B 00545
1117 Spion van het koninkrijk Will Gunnewegh / Henk Uilenbroek 270 s 4-1 B 01086
1392 Nationaal-Socialistische Almanak 1944 384 k-r B 01171
1232 Geuzenliedboek 123 s11-4 Voorjaar 1945 B 00666
Register van geinde slachthuisrechten over 1977 s22-3 Kasboek B 00483
In naam van Oranje Hans de Breukelaer 129 s23-3 Beeld v.d. Oranjefeesten i.d. Achterhoek en Liemers 1880 tot nu B 00488
Register van geinde slachthuisrechten over 1983 s22-3 Kasboek B 00484
Register van geinde slachthuisrechten over 1984 s22-3 Kasboek B 00485
1298 Slachtafval in het Volksgebruik Vincent dam 14 s17-2 waar het slachtafval voor gebruikt werd B 00482
1354 Kostprijsberekening voor Smeden F. J. C. van Essen 56 s17-3 Techniek en Ambacht-Serie no. 19 B 00479
1353 Richtlijnen voor de prijscalculatie in het Smedenbedrijf Stichting Administratie "SMECOMA" 40 s17-3 1950 + 2 bijlagen B 00480
Gids van het locale rijkstelefoonnet Aalten 35 s23-3 Uitgave Maart 1919 B 00093/5
1355 Bekijk het van beide kanten/Von beiden Seiten betrachten Stichting Heemkundegroepen Twente/Oost Salland 320 s17-3 Grafschaft Bentheim Twente / Oost Salland B 00430
1258 Nijver Nederland Uitgave N.V. Fabriek "De Bijenkorf" 78 s29-2 Onze Landbouw, Nijverheid en Handel in woord en beeld deel 1 B 00427
1181 De vrijheid werd duur betaald Bram Wildeman 48 s 5-1 B 00448
De Ramp s 5-2 Nationale Uitgave met een woord van H M de Koningin + kaart B 00435
1302 Leer lasschen Ir. W. Gerritsen 212 s17-2 verkorte uitgave B 00478
1303 De mulder en't menneken Henri van Dorsten 107 s17-2 uitgave 1983 B 00457
Kroniek van Bredevoort Henk Ruessink / Frits Voltman 17 s23-5 Bloemlezing 800 jaar Veste Bredevoort B 00471
1300 Beschuit met muisjes Ineke Strouken 96 s17-2 en andere gebruiken ronde geboorte B 00416
1297 De krentenwegge Jozien Jobse-van Putten 80 s17-2 Een bijzonder brood bij geboorten B 00415
Groeten uit Bredevoort Dinie Lammers / Leo v.d. Linde 96 s23-5 B 00380
1299 Brood- en Gebakvormen en hunne Betekenis in de Folklore J. H. Nannings 288 s17-2 B 00412
De kadans van de getouwen Adriaan Buter 160 s29-2 Heren en knechten in de nederlandse Textiel B 00393
1393 Almanak 1918 W.E.J. Tjeenk Willink 256 k-r Geldersch-Overijsselschen Landman voor 1918 B 00307
Een onverwachte gebeurtenis…….na 52 jaren. Monsieur S. van der Neer 9 s24-6 een ware geschiedenis B 00687
1369 Distributiewet 1916 deel 1 s17-3 Hoofdstuk 1 - 26 B 00379/1
1370 Distributiewet 1916 deel 2 s17-3 Hoofdstuk 27 -52 B 00379/2
1304 Achterhoeksche Schetsen Herman van Velzen 171 Deel 2 B 01264
Uut't laeven van "Jan van d'n doven Vaogs" Johan Beun 40 s23-3 "Een spierken van dit en een fitsken van dat" B 01259
1333 De Achterhoek in grootvaders tijd G.J.H. Krosenbrink 256 s17-3 B 01176
De geschiedenis van een fanfarekorps A.J.A. stronks 96 s23-3 90 jaar Chr. Muziekvereeniging "De Eendracht" B 01158
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 21 s23-3 Boekjaar 1 Juli 1954 - 30 Juni 1955 B 01305
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 36 s23-3 Boekjaar 1 Juli 1960 - 30 Juni 1961 B 01306
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 32 s23-3 Boekjaar 1 Juli 1961 - 30 Juni 1962 B 01307
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 32 s23-3 Jaarverslag 1962 - 1963 B 01308
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 28 s23-3 Jaarverslag 1963 - 1964 B 01309
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 32 s23-3 Jaarverslag 1964 - 1965 B 01310
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 24 s23-3 Jaarverslag 1965 - 1966 B 01311
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 24 s23-3 Jaarverslag 1966 - 1967 B 01312
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 24 s23-3 Jaarverslag 01 Juli - 31 December 1967 B 01313
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 55 s23-3 Jaarverslag 1969 B 01314
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 53 s23-3 Jaarverslag 1970 B 01315
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 51 s23-3 Jaarverslag 1971 B 01316
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 55 s23-3 Jaarverslag 1972 B 01317
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 52 s23-3 Jaarverslag 1973 B 01318
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 47 s23-3 Jaarverslag 1974 B 01319
1259 Geschiedenis van de Oost-Achterhoekse Ziekenhuizen Wim Scholtz 147 s29-3 B 01330
125 jaar onderweg J.G. ter Horst 132 s23-3 geschiedenis v.h. christelijke basisonderwijs in Aalten B 01159
1294 Mensen in de oertijd deel 1/3 Herbert Kühn 228 s17-2 Het Steenentijdperk B 01261
1295 Mensen in de oertijd deel 2/3 Herbert Kühn 268 s17-2 De nieuwe Steentijd B 01262
1296 Mensen in de oertijd deel 3/3 Herbert Kühn 277 s17-2 De tijd van het Brons en Gietijzer B 01263
1394 Nieuw Interest-Boek 1819 143 k-r B 01303
Het jaren 60 boek Paul Brood/Rene Kok/Erik Somers 448 over de jaren 60 B 01302
Het Slot Loevestein J.F. Oltmans 574 s18-3 Het Huis van het Zeewijf en andere Verhalen B 01149
Vragender van verleden naar heden Henny Bennink 360 s25-4 B 01142
1207 Prins Hendrik der Nederlanden † 50 s26-1 Grepen uit het leven v.d. op 3 Juli 1934 overleden Prins-Gemaal B 00913
1292 Den Trunsler en andere vertelsels G.A. van Loo 112 s17-2 B 00873
Korps Rijkspolitie 82 s29-3 40 jaar B 00899
1360 de Mens Dr. A. H. G. Schaars 256 s17-3 Woordenboek v.d. Achterhoekse en Liemers Dialecten B 00874
Korps Rijkspolitie 1945 - 1994 J.A. de Jonge 224 s29-3 B 00898
De Week (Krant) s28-1 1906-1907 5e Jaargang B 00383
1010 De mooiste Synagoge van Nederland Frank van Zuijlen 120 s 1-2 Joods leven in enschede vanaf 1767 B 01020
De Geldersche Achterhoek s28-1 Fotoblad geen datum B 00255
1399 Taxatie's v/d Onderl. Brandw. Maatschappij te Aalten k-r Kasboek 1394-1940 B 00847
Moeder 1948 Prof. Dr. J. Waterink 500 s18-4 "Vakblad" voor moeders B 00857
Moeder 1947 Prof. Dr. J. Waterink 494 s18-4 "Vakblad" voor moeders B 00856
Moeder 1946 Prof. Dr. J. Waterink 444 s18-4 Het "Vakblad" voor moeders B 00855
Hendrickje Stoffels Ro van Oven 190 s23-5 De Roman van haar leven met Rembrandt B 00645
1310 Bekopt Leerboek der geschiedenis van het Vaderland Dr. M.G. de Boer 236 s17-2 B 00606
Lokaalspoor- en Tramwegen v/d hollandsche ijzeren spoor.. N.J. van Wijck Jurriaanse 117 s29-2 Spoorwegen in Nederland deel 7 B 00676
1301 Hoefkunde en Hoefbeslag Prof. Dr. H.M. Kroon/Dr. R.H.J.Gallandat Huet 192 s17-2 B 00548
1208 Kroningsalbum van H.M.Koningin Juliana De Poll/Rutten/Felderhof 35 s26-1 B 00659
van negentien Jaren W.E. Gerritsma 118 s23-3 Geref. Predikant te Aalten van 23 Juni 1929 - 22 Augustus 1948 B 00556
1293 Flonkergood Staring Instituut 32 s17-2 een handvol verhalen uut Achterhook en Liemers B 00625
Eigen Liedjes en Gedichten van een Aaltenaar 24 s23-3 B 00481
Register kleine Wereld Atlas 32 s32-1 B 00513
Kleine Wereld Atlas 54 s32-1 met encyclopaedische informatie 26 kaarten in 6 kleuren B 00512
van grif_fel tot muis 114 s23-3 200 jaar openbaar onderwijs in het dorp Aalten B 00675
Atlas van Nederland en de Indiën G. Prop 45 s32-1 voor de lagere school B 00510
Atlas van Europa en de werelddelen G. Prop / B.J. ter Beek 45 s32-1 zonder tekst B 00511
1350 Het boek van Oude Gereedschappen B.Kramer/G.Japiks/Drs.J.v/d Kooi 215 s17-3 Melken,Veehouderij,Vee,Paarden,Veen,Woonerf,Barbier,…… B 00542
De grond getrouw Hans de Breukelaer 106 s23-3 90 jaar Hoopman Machines in Ijzerlo B 00665
Rijssen Stad van heden en Wereld Jaap Riemens 85 s19-2 B 00618
1357 Telgen van 't Wald 6 A. Colenbrander / A.H.G. Schaars 438 s17-3 Achterhoeks plat met plaatjes Bi-j-ene-Egaards in Varsseveld B 00623
Achterhoek en Veluwe B. J. Hoetink 16 s22-4 gezien door de lens van B.J.Hoetink B 00567
De historie van het Oude Gelre onder eigen Vorsten G. Prop 264 tot 1543 B 00515
1042 Duistere Zaken Ted Schouten 142 s 2-2 Infiltratie en collaboratie van Nederl. Ondern. in oorlogstijd B 00802
1013 De laatste zeven maanden Willy Lindwer 256 s 1-2 Vrouwen in het spoor van Anne Frank B 00793
1012 Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank Jaqueline van Maarsen 215 s 1-2 Herinneringen van Jaqueline van Maarsen B 00889
1240 Geschiedenis van Nederland 1940-1945 David Barnouw 176 s12-3 De Canon van de Duitse Bezetting B 01387
1096 Doetinchem 1939-1945 H. J. Tomesen 103 s 3-2 Vlucht uit de brandende stad B 01376
1205 Sta een ogenblik stil ……. Wim Ramaker / Ben van Bohemen 178 s 5-2 Monumentenboek 1940-1945 B 01026
1070 De laatste loodjes …. Frank Vrijland 64 s 3-1 Naar authentieke gegevens v.e. verzetsgroep/Z.W.-Veluwe B 01187
1046 Dagboek uit Kamp Amersfoort, 1942 Dirk Willem Folmer 383 s 2-3 Bezorgd door Mariska Heijmans-van Bruggen/Jard Folmer B 01014
1109 Doortocht 1940-1945 Bert Voeten 222 s 4-1 Oorlogsdagboek van Bert Voeten B 01061
1160 de Tommies komen! Vereniging v. Vrienden Airborne Museum Oosterb. 40 s 5-1 Dagboek van een Oosterbeeks meisje, septemberdagen 1944 B 00590
1078 De vijf jaren van bezetting 1940-1945 D. Schouten 48 s 3-1 B 00447
1410 berichten uit de buurt Schaersvoorde 56 s23-3 Verhalen o.d. oorlog uit Aalten, Dinxperlo, V'veld en W'wijk B 00442
1163 Een tocht voor Trinie Wiesje de Lange 118 s 5-1 Dagboek B 00975
1162 Brieven aan Daan Maltha Arie Kleijwegt 109 s 5-1 28-5-1943 - 05-04-1944 B 00967
1161 Oorlogsherinneringen Henk Brokking 10 s 5-1 B 00966
1169 Kind van de rekening Sjaloom Odijk 160 s 5-1 Jeugdbelevenissen uit de Tweede Wereldoorlog Dick Walda B 00810
1409 Een Achterhoekse jongen in de Duitse tijd Bernard J. Dorrestijn 54 s25-3 B 00559
1196 In het land van de vijand Ben Kroon 215 s 5-2 Mijn jaren vsn gedwongen arbeid 1943-1945 B 01066
1195 "Oranje Hotel" Jos Verstraeten 30 s 5-2 Episoden u.h. leven van No.724 politieke gevagene Scheveningen B 01100
1193 Herinneringen blijven Grada Duthler 48 s 5-2 " 'k Stond erbij en ik keek er naar" B 00627
1098 visioen en werkelijkheid verschillende schrijvers 320 s 3-2 De illegale pers over de toekomst der samenleving B 00940
1111 De tweede generatie P. Berserk 111 s 4-1 Herinneringen van een NSB-Kind B 00778
1137 Uit het land der duikelaars J.G.Vos 93 s 5-1 B 01269
1164 Het jaar van de honger 1944-1945 Nel Bakker 104 s 5-1 B 00777
1083 Vijfenvijftig sokken Maria Jacobs 111 s 3-1 Het dagelijkse leven met onderduijkers i.d. Tweede Wereldoorlog B 00965
1192 Wim van Norden - Portret van een couranterier Gerard Mulder 134 s 5-2 B 00969
1191 "Ondergedoken" Almar Tjepkema / Jaap Walvis 173 s 5-2 Het ondergrondse leven in Nederl. tijdens Tweede Wereldoorlog B 00860
1179 Kun jij een aardappel maken? F.L. Meijler 128 s 5-1 Herinneringen van een onderduiker en andere verhalen B 01379
1128 Luizen in de pels van Hitler Jan Hof 348 s 2-1 Het paard van Troje in het duizendjarig Rijk B 01185
1189 Met een pak Havermout de oorlog door Daphne van Dam 123 s 5-2 Haar belevenissen tijdens de oorlog als predikantje v/e klein dorp B 00989
1079 Toen Niet Nu Niet Nooit Truus Menger 208 s 3-1 Zusjes Truus en Freddie Oversteegen en hun belevenissen tijdens B 00980
1165 De oorlogsjaren van een Helgelose Dokterstas Dr. W.Y. Sijtsema 106 s 5-1 Dr. Utseman beschrijft een aantal belangrijke episodes B 01273
1234 Kardinaal Clemens August von Galen Drs. J.C.C.Kamminga 46 s12-5 Preken in een donkere tijd 13-7/20-7/3-8-1941 B 01002
1173 Donkere Stad Jan a. Niemeijer 79 s 5-1 Jeugdherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog B 00748
1063 Recht op wraak Jack Kooistra / Albert Oosthoek 320 s 3-1 Liquidaties in Nederland 1940-1945 B 01362
1130 De Razzia van Rotterdam B. A. Sijes 267 s 4-3 10 november 1944 sloten de Duitsers Rotterdam hermetisch af… B 00939
1029 De Nederlandse kerken en de joden 1940-1945 Ds. J.M. Snoek 211 s 1-2 De protesten bij Seyss-Inquart, Hulp aan Joodse onderduikers,… B 01217
999 Weinreb Dick Houwaart 164 s 1-1 Een witboek B 01247
1057 Er op of er onder W.P. Nederkoorn/G.J.B. Stork 539 s 3-1 Hoe Achterhoek en Lijmers de Duitsche bezetting doorstonden…. B 00472
1028 Misha Misha Defonseca 205 s 1-2 Waar gebeurd verhaal v/e 8 Jar. Joods Meisje dat met wolven…. B 00972
1236 De Rooms Katholieke Kerk en Nazi-Duitsland Guenter Lewy 526 s12-5 B 01253
1068 Vrouw in verzet toen & nu Mies Bouhuys e.a. 191 s 3-1 B 00977
1209 Wie wat waar? Jaarboek 1942 De Haagsche Courant 384 s 5-3 B 01394
1210 Wie wat waar? Jaarboek 1943 De Haagsche Courant 240 s 5-3 B 01395
1211 Wie wat waar? Jaarboek 1944 De Haagsche Courant 240 s 5-3 B 01396
1001 De ontrechting der Joden in Duitsland 1933 Comite voor bijzondere Joodsche Belangen 64 s 1-1 Documenten en Beschouwingen B 01393
1178 De kinderen van het Achtste Woud Els Pelgrom 216 s 5-1 Waar gebeurd verhaal Noortje van der Hoek B 00994
1166 In de mist van het schimmenrijk Willem Frederik Hermans 96 s 5-1 Fragmenten uit het oorlogsdagboek van de student Karel R. B 00981
1167 De reis van "Colonel Blake" Mr. G.J. van Heuven Goedhart 80 s 5-1 B 01198
1237 Pius XII en het IIIe Rijk Saul Friedländer 92 s12-5 B 01211
Berlijn deel 3/3 Theodor Plevier 458 Deel 3 triologie oorlog Oostelijk front B 00614
1091 Gekneveld en bevrijd Leo Hendrickx 237 s 3-1 B 01182
1186 Het geheime dorp H.J. van Nijnatten-Doffegnies 231 s 5-2 over een onderduikerskamp B 00751
1351 Van aaks tot zwei H. Janse 192 s17-3 Historische handgereedsch. i/d Nederlandse / Vlaamse Bouw B 01423
1395 Oost-Indische Dames en Heeren Dr. Jan ten Brink 350 k-r Tot de kennis van de zeden en Usantiën der Europeesche ……. B 00353
1397 De Geldersche Achterhoek in 1799 Mr. J.W. Staats Evers 40 k-r Eene Bijdrage tot den Patriottentijd B 00407
1305 Van de Veluwe en uit den Achterhoek in vroegere tijden H.G. Hartman Jz. 368 k-r Verzamelde Schetsen 1889 B 00152
1411 Lochem en omstreken 100 s22-4 Wandelgids voor Lochem en omstreken B 00198
1412 Gids voor Doetinchem en omstreken 100 s22-4 met Platen en Wandelkaarten B 00199
1413 Wandelingen door Nederland J. Craandijk 378 s22-4 met Platen en Wandelkaarten B 00410
1406 Zakboekje van Lichtenberg, Bernadus Hendricus 21 k-r 1e Regiment ….. Artillerie Bataillon 2e Kompanie 1850 B 00404
1407 Gids voor dorpen langs de Slingebeek 208 s22-4 B 00171
1408 Van Ijsel tot Rijn 130 s22-4 Een tochtje met de Stoomtram Zutphen - Emmerik B 00205
1306 Fotografisch zakboek Dr. E. Vogel 436 s17-2 Zakboek over Fotografie B 00386
1308 De Freule van Dorth Ben Bekker 198 s17-2 Gelderse Roman B 00709
1396 Het Leeskabinet Nr's 2, 5, 7, 9 Hendrik Frijlink k-r Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen B 00406
Spoorwegen in Winterswijk & omstreken Arjan Lichtenbarg 240 s29-2 B 01367
Deurgoan de Beukelaer/Beunk/Grevers/Meinen/Ribbers/…. 159 s29-2 Kroniek over Achterhoekse bedrijven van 100 jaar en ouder B 01392
De Achterhoek van weleer 224 s29-2 Rondleiding door de Achterhoek B 01398
Nestiezern Centraal de Beukelaer / Boerrigter 130 s23-3 Een beeld van het dagelijks leven in de buurtschap Ijzerlo B 01391
1116 Voorst, herinneringen 1940 - 1945 Brus/Brus-Bolder/Wieskamp/Van Woerkom-Brus 142 s 4-1 B 01389
1204 Hernieuwing van de herinnering/Erneuerung der Erinnerung Truus Menger/Volker Johannes Trieb 72 s 5-2 Duits-Nederlands Kunstproject B 01073
1132 Het Grote Gebod deel 1./2. J.H. Kok / H. Nelissen 672 s 4-3 Gedenkboek van het Verzet in LO en LKP B 00818
1133 Het Grote Gebod deel 2./2. J.H. Kok / H. Nelissen 648 s 4-3 Gedenkboek van het Verzet in LO en LKP B 00819
1100 bezetting en bevrijding van de Achterhoek Gelders-Overijsselse Courant te Lochem 93 s 3-2 B 00677
1067 Vrouwen in Oorlogstijd Kees Pijnappels / Ton Mallo 151 s 3-1 Levensverhalen uit de periode '40-'45 met 3 dvd's B 01382
1035 Het Joodsche Weekblad deel 1./2. A. Asscher / Prof. Dr. D. Cohen 400 k-r Volledige uitgaven alle nummers 11-4-1941/18-9-1943 B 01409
1036 Het Joodsche Weekblad deel 2./2. A. Asscher / Prof. Dr. D. Cohen 400 k-r Volledige uitgaven alle nummers 11-4-1941/18-9-1943 B 01410
1095 Ardennen Charles Whiting 217 s 3-2 De geheime oorlog 1944 B 01233
1016 Wij vochten terug Harold Werner 316 s 1-2 Herinneringen van een joodse verzetsstrijder B 01189
997 De nacht der Girondijnen Vereeniging ter bevordering v/d belangen d. boekh. 84 s 1-1 Novelle over het drama van Westerbork B 00817
1000 David door de mazen van het net Joel König 248 s 1-1 Waar gebeurd verhaal B 01093
1049 Nummer 98288 17 s 2-3 Het leven van oud-kampgevangene Leon Greenman B 00610
1015 Een jood in Nazi-Berlijn Hugo van Win 238 s 1-2 Een joodse jongen duikt onder in het hart van Hitler-Duitsland B 00988
Winterswijk in de Tweede Wereldoorlog Vereniging het Museum 332 s25-5 B 00546
1231 O, Dat wintertje '45 Kleur en Beeld s11-4 B 00904
Een wandeling door Aalten in bezettingstijd 8 s23-3 Vijftigste verjaardag v/d bevrijding van Aalten 30 maart 1945-1995 B 01384
1190 terug uit de hel Audie Murphy 232 s 5-2 relaas van bange soldaten vechtend door Nazi-Duitsland B 01147
1060 De slag om de Grebbeberg B. Vinke 272 s 3-1 Het relaas van een soldaat B 00854
De oorlog in Lochem, Laren (Gld.) en Barchem W. Olijslag 18 s24-6 en … toen het vrede was B 00682
1053 Engeland Vaarders K. Norel 236 s 3-1 B 01272
1054 Strijders K. Norel 226 s 3-1 B 01168
1055 Verzet en Victorie K. Norel 263 s 3-1 B 01057
1253 De zaak Wallenberg Jacques Derogy 217 s13-6 De meest tragische held van de Tweede Wereldoorlog B 01220
1064 Onvergetelijke helden Peter Hellman 278 s 3-1 verhalen van mensen die hielpen Joden v/d vernietiging te redden B 01215
1252 De achterkant van het hakenkruis Beatrice en Helmut Heiber 323 s13-6 Eigenaardigheden uit de dossiers van het derde Rijk B 01244
1251 André de koerier Joh. C. Maas 184 s12-6 B 00861
1114 Een doodgewone held Albert Helman 254 s 4-1 De levensgeschiedenis van Gerrit Jan van der Veen 1902-1944 B 01088
1076 De illegalen Coen Hilbrink 392 s 3-1 Illegaliteit in Twente & het aangrenzende Salland (+ Kranten) B 00684
1177 Hollanders bouwen de "Westwall" A. Middelhoek 240 s 5-1 Waargebeurd = Herinnering = Roman B 00938
1182 Soldaat van Oranje '"40 - "45 E. Hazelhoff Roelfzema 288 s 5-1 Herinneringen van Erik Hazelhoff Roelfzema B 00652
1183 De soldaat van oranje zwaait af E. Hazelhoff Roelfzema 214 s 5-1 Herinneringen van Erik Hazelhoff Roelfzema B 00706
1121 De oorlog van mijn ouders F. A. Begemann 155 s 4-1 Intervieuws met kinderen van oorlogsslachtoffers B 01166
1030 Een vreemd geluk Jan Oegema 376 s 1-2 De publieke religie rond Auschwitz B 00978
1086 Koerier uit Warschau Jan Nowak 351 s 3-1 Een Pools verzetstrijder tijdens de duitse bezetting - Waargeb. B 00672
1247 Dagelijks verraad Régine Deforges 346 s12-6 Vervolg op "De blauwe fiets" B 01209
1249 De brug Manfred Gregor 221 s12-6 Waanzin v/d oorlog Roman B 00785
1014 Joden haat & Joden angst Dr. C.P. van Andel 206 s 1-2 Over meer dan twintig eeuwen antisemitisme B 00870
1250 Er kwam een vreemdeling P. Stouthamer 125 s12-6 Leesboek voor de lagere school B 00862
1031 Isaak wordt weer geofferd Willem Zuidema e.a. 139 s 1-2 de verwerking v/d holocaust door jodendom en christendom B 00869
1034 Kinderjaren Jona Oberski 143 s 1-2 Herinneringen B 00888
1099 Eindelijk vrij J. M. Meulenhoff 159 s 3-2 de bevrijdingsdagen van Simone de Beavoir, Louis Paul Boon, e.a. B 00986
1033 Een joodse moeder Gertrud Kolmar 174 s 1-2 Roman B 00900
1040 Churchill man van de eeuw American Heritage Magazine/United Press Int. 144 s 2-1 Overzicht van zijn leven B 01169
1241 De eerste wereldoorlog: 1914 - 1918 Reader's Digest 160 s12-3 Uit de serie: Onze bewogen 20e eeuw B 00996
1242 Stilte voor de storm: 1919 - 1939 Reader's Digest 160 s12-3 Uit de serie: Onze bewogen 20e eeuw B 00997
1244 Naar een betere wereld: 1945 - 1970 Reader's Digest 160 s12-3 Uit de serie: Onze bewogen 20e eeuw B 00999
1243 De tweede wereldoorlog 1939 - 1945 Reader's Digest 160 s12-3 Uit de serie: Onze bewogen 20e eeuw B 00998
1085 Maar hun einde was de galg Harold C. Deutsch / Heinz Höhne 166 s 3-1 de verzetsgroep van generaal Hans Oster die Nederland tevergeefs B 01183
1222 De Warschau opstand Gunther Deschner 159 s11-2 B 00613
1125 Ontsnapping uit de dodenmars Kees van Cadsand 131 s 4-1 Herinneringen van Louis de Wijze a/d concentratiekampen ….. B 00985
1115 Ontsnapt! Kendal Burt / James Leasor 260 s 4-1 Sensationele ontsnapping v/e krijgsgevangene……. B 01242
1038 20 Juli 1944 - De aanslag op Hitler Paul Berben 229 s 2-1 B 01240
1037 Hitler Alan Bullock 541 s 2-1 Leven en ondergang van een tiran B 01162
1120 Als een goed soldaat D. Ringnalda Jr. 88 s 4-1 B 00912
1047 Theresienstadt George E. Berkley 308 s 2-3 de geschiedenis van het "modelkamp" van de Nazi's B 00867
1123 Anoniem - Een vrouw in Berlijn Hannelore Marek vertaald door Fraukje Slofstra 283 s 4-1 Dagboekaantekeningen van april tot juni 1945 B 01047
1122 Lotgevallen van een dwangarbeider Gerard Hendriks 112 s 4-1 waar zal men ooit gerechtigheid vinden? B 00789
1135 Ik verkoos de Vrijheid Victor Kravchenko 463 s 5-1 Persoonlijk en politiek leven v/e Sovjet functionaris B 00703
1051 Westerbork 1939 - 1945 Harm van der Veen 127 s 2-3 Het verhaal van Vluchtelingenkamp en Durchgangslager B 01004
1052 Stemmen uit Dachau Dr. Frans Govers 238 s 2-3 Ter ere van de doden en ter waarschuwing van de levenden B 00783
1197 Opdat geen onschuldig bloed vergoten wordt Philip P. Hallie 232 s 5-2 Goedheid en gerechtigheid in Le Chambon sur Lignon 1939-1944 B 01059
1050 Bergen-Belsen 1943 tot 1945 Eberhard Kolb 113 s 2-3 Van "verblijskamp" tot concentratiekamp B 01388
1168 Tussen licht en donker 1943 - 1944 Edgar Asselberghs 120 s 5-1 Herinneringen van Edgar Assleberghs B 01084
1039 "Ike" Eisenhower Karel H.M. van den Berg 64 s 2-1 Herinneringen B 00907
1175 Dominee D. A. van den Bosch A.M.C. van Lijnden-van den Bosch 239 s 5-1 Herinneringen B 00643
1021 De lange reis Myrna Grant 216 s 1-2 Levensverhaal van Rose Warmer B 01146
1141 1945 Het laatste oorlogsjaar 278 s 5-1 Vervolg op: Dat gebeurde hier B 00586
1176 Het verlaten hotel Mirjam Elias 287 s 5-1 De wereld v/e Amsterdamse Jongen in 1940 - 1945 B 00893
1398 Prijscourant April 1940 56 k-r B 00604
1185 Een natie onder de Nazi's Leonard Huizinga / Alfred Mazure 136 s 5-2 10 mei 1940 - 05 mei 1945 B 00466
1230 Jappen Spiegel 30 s11-4 Tekeningen Cartoon B 00911
1187 De 42 dagen Alistair Horne 408 s 5-2 De overrompeling van Nederland, Belgie en Frankrijk door ….. B 00670
1134 Zonder waarschuwing viel de vijand aan John Toland 455 s 5-1 Pearl Harbor / De slag in de Javazee / Midway B 00713
1133 Partisanenvrouwen J. Th. Kuyck 183 s 5-1 B 01243
1027 Brieven aan mijn kleinzoon Abel J. Herzberg 192 s 1-2 De geschiedenis van een joodse emigranten familie B 01234
1188 Bange dagen Gerda van Eysden 56 s 5-2 B 01277
1194 Hel en hemel van Dachau Ds. J. Overduin 267 s 5-2 Herinnering - Waargebeurd B 00663
1158 Om nooit te vergeten! A. C. Monster 24 s 5-1 De oorlog in vogelvlucht voor onze jeugd B 01270
1056 De tragedie van Lidice John Bradley 159 s 3-1 Vergelding voor de aanslag van Heydrich B 00779
1246 De tweeling Tessa de Loo 405 s12-6 Over een tweeling wie in de kindertijd gescheiden werd B 00892
1245 Reis door de nacht Anne de Vries 474 s12-6 De duisternis in/De storm steekt op/Ochtendgloren/De nieuwe dag B 00976
1119 Oorlogsdagboek van een Hollands meisje C. Pothuis-Smit 192 s 4-1 Dagboek B 00992
1248 Oorlogswinter Jan Terlouw 164 s12-6 Jeugdboek B 00806
1106 5 jaar onder Duitschen druk J.H.D. Kammeijer 216 s 4-1 Geschiedenis v/d Duitsche bezetting i/d jaren 1940-1945 …….. B 00791
1105 De laatste drie pausen en de joden Pinchas Lapide 343 s 4-1 B 01212
1107 Bezet gebied Rogier van Aerde 326 s 4-1 Waar gebeurd verhaal B 00716
1009 Weerklank van Anne Frank Otto Frank/Henri van Praag 120 s 1-2 B 00650
1101 Twente weer vrij C.B. Cornelissen 135 s 3-3 een chronologisch fotoboek over de aprildagen 1945 B 00937
1102 D Day Warren Tute/John Costello/Terry Hughes 256 s 3-3 Normandië 6 Juni 1944 B 00669
1032 Duitsland en zijn joden Amos Elon 446 s 1-2 Geschiedenis v/h Duitse jodendom van 1743 - 1933 B 01016
1124 Ouwr'n oorlog - Rijssen in de jaren 1940-1945 Joan Dannenberg-Kohlwey/Piet Loogman 160 s 4-1 Herinneringen/Dagboekfragm./Interviews/Gedichten/Brieven B 00617
1071 De zwarte plak Toon Kortooms 272 s 3-1 Gehucht bij dorpje America waar een verzets centrum lag B 00737
1044 Muziek achter Prikkeldraad Fania Fénelon 291 s 2-3 Auschwitz/Bergen-Belsen 1944-'45 B 00671
1104 Bevrijd Vaderland Antoon Coolen 205 s 4-1 B 01219
1048 Aan de gaskamer ontsnapt! R. de Winter-Levy 44 s 2-3 Het Satanswerk van de S.S. B 00693
1155 Helden zijn dun gezaaid Derek Monsey 159 s 5-1 Waargebeurd / Herinneringen B 01223
1156 De dag van Pearl Harbor Walter Lord 206 s 5-1 Waargebeurd / Herinneringen B 01161
1157 De ondergang van de Graf Spee Michael Powell 192 s 5-1 Waarbegeurd / Herinneringen B 00616
In den Gelderschen Achterhoek gedeelte van een boek s25-5 van Winterswijk naar 's Heerenberg museum
In den Gelderschen Achterhoek gedeelte van een boek s25-5 museum
In den Gelderschen Achterhoek gedeelte van een boek s25-5 Winterswijk museum
Jacobus Revius Ds. W.J. Kooiman 30 s31-1 Zijn leven, zijn lied B 00360
1200 Tomiḉkovi Bedrich Fritta 45 s 5-2 Voor Thomas op zijn derde verjaardag in Theresienstadt + 2 bijlagen B 01075
1227 Bevrijding en wederopbouw Melchior Bogaarts e.a. 112 s 5-2 Naoorlogse perikelen in het bevrijde Gelderland museum
1406 Zakboekje van Heijnen, Jan Hendrik k-r B 06899
1406 Trouwboekje Kraaijenbrink k-r B 00376
genealogie Heebink s27-2 B 00425
a voice from Aalten about "the Phoenix" disaster s26-2 B 00295
1387 sprong in het duister S.E. Hanson s 5-1 ontsnapping van een Engelse piloot uit de Achterhoek B 01421
1203 Doodenwacht bij onze gevallenen G.H. Hoek 243 s 5-2 met naamlijst gevallenen
1059 Luchtlandingsoperaties in Holland Dick Beumer 76 s 3-1 serie artikelen uit "Wings of war"
1058 Het Mysterie van de L 7788 Bart M. Rijnhout 208 s 3-1 lotgevallen van een Engelse bommenwerper met Tsjechische bemanning
Wilde dieren in een doode stad Arnhems oorlogsmuseum 40-45 s23-4 documentatiemateriaal over Burgers' Dierenpark
1062 Arnhem, stad van daklozen Bert Kerkhoffs 175 s 3-1 Dossier '44-'45
Achterhoekse Almanak 2015 256 s25-1
Achterhoekse Almanak 2016 256 s25-1
De Stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/56 deel 3 R. Wartena 720 s25-6
1043 Odyssee 1940-1945 106 s 2-3 Provinciaal Militair Commando
1180 Oorlogsvlieger van Oranje Bob van der Stok 263 s 5-1 Engelandvaarder Spitfire-piloot Ontsnapt uit Stalag Luft Comm. Squardron 322 B 01232
1201 Vredeseducatie Jan Durk Tuinier / Geu Visser 96 s 5-2 praktijk van alledag B 01354
1238 Slag om Arnhem Mr. P.G. Aalbers 76 s12-5 bibliografie van gedrukte werken
1254 Die onze kracht ontwaken deed I W.H. Vliegen 584 s12-3 Geschiedenis der Sociaal Democratiesche Arbeiderspartij 1e 25jr.
1255 Die onze kracht ontwaken deed II W.H. Vliegen 596 s12-3 Geschiedenis der Sociaal Democratiesche Arbeiderspartij 1e 25jr.
1256 Die onze kracht ontwaken deed III W.H. Vliegen 542 s12-3 Geschiedenis der Sociaal Democratiesche Arbeiderspartij 1e 25jr.
1257 De dageraad der volksbevrijding W.H. Vliegen 531 s12-3 Schetsen en taaferelen van de Socialistische beweging in Nederland
1260 monumentenjaarboek 2001 180 s17-2
1261 Vrijheid geef je door 73 s 5-2 Nationaal aandenken 2013
1262 Moderne monumenten 1900.1965 Stichting open monumentendag 128 s17-2
1263 Nederlandse munten Catalogus 272 s17-2
1264 Sporen Stichting open Monumentendag 126 s29-2
1265 Tussen angsthaas en zebrapad Willem Sluiskes 111 s17-3
1266 t viefde knöpken van baoven Stef Grit, Hans Keuper, Henk Krosenbrink 44 s17-2
1267 Daantje zou naar school toe gaan C. Wilkeshuis 160 s17-2 100 jaar volksonderwijs
1268 Jeugdherinneringen mevr. v. Sleeuwen 178 s17-2
1269 Verzen II van den Bosch-Vinke, Opstelten 160 s17-2
1270 Liedjesboek R.S.G. Hamaland Bob Bel 98 s17-2
1271 De Hölter G. Odink 112 s17-2 verzamelde gedichten
1272 Uit kroniek en volksmond van de Achterhoek H. Odink 384 s17-2
1273 Land en volk van de Achterhoek H. Odink 299 s17-2
1274 Uut vrogger dagen Theo Masselink 90 s17-2
1275 Volkscultuur in de Lage Landen Nederlands Centrum voor Volkscultuur 80 s17-2 De Nederlandse culturele identiteit
1276 Nederlandsche folklore J. Rasch 110 s17-2 gebruiken gewoonten volksgeloof uitdrukkingen
1277 Democratische bewegingen in Gelderland 1672-1795 A.A. Wertheim-Gijse Weenink 183 s17-2
1278 Visie op het wereldgebeuren M.C. D'Arcy 180 s17-2
1279 Het einde van de horigheid in Twente en Oost-Gelderland Mr. P.G. Aalbers 284 s17-2 1795-1850
1280 Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en…. D.J. van der Ven 275 s17-2
1281 Terugblik uit het jaar 2000 Edward Bellamy 235 s17-2
1282 Ondankbare grond en boeren epos Salemink en Salemink 300 s17-2
1283 Onze Schutterij A.G. van Dalen 112 s17-2 30 jaar gildewezen in Gelderland 1947-1977
1288 tussen Elten en Urk J.G. Vos 97 s17-2 Vertelsel uit de Graafschap Liemers en Noord-Oost-Polder
1289 Uut vrogger tied Miep Geesink-Wisselink 48 s17-2 5 verhalen in het dialect
1290 Wat het volk smuustert Henk Krosenbrink 151 s17-2 Op verhaal komen in Achterhoek en Liemers
1291 De wijzen (?) uit het Oosten Jan Bornebroek 152 s17-2
1307 jaarboekje voor de Ambtenaren der directe belastingen… Noorduyn 103 s17-2
1312 Van oude tijden tot heden Jacs. M. Vos J.E. Dijkstra 292 s17-2
1313 Het leven van onze voorouders II Dr. F.H. Fischer / De Roever Dozy 497 s17-2
1314 Holland in vroeger tijd VII Dr. J.A.B.M. de Jong 344 s17-2
1315 uit Peters' pen Archiefcommissie streekarchief Rijnstreek 40 s17-2 div. artikelen van Leo Peters, archivaris streekarchief Rijnstreek
1316 Naamspreuken op uitgeversmerken Bertus ten Doeschot 134 s17-2
1317 Schaatsen S.C.A. Tan 104 s17-2
1318 Nederlandse Vestingen C.A, de Bruijn / H.R. Reinders 103 s17-2 Fibulareeks deel 3
1319 Nederland en de verlichting Dr H. H. Zwager 136 s17-2 Fibulareeks deel 12
1320 Handel in de gouden eeuw Dr H. Klompmaker 128 s17-2 Fibulareeks deel 13
1321 Gids voor de Nederlandse Archieven Dr W.J. Formsma 112 s17-2 Fibulareeks deel 21
1322 De Franken Dr D.P. Blok 120 s17-2 Fibulareeks deel 22
1323 Geloof en geweten in de zeventiende eeuw Dr S.B.J. Zilverberg 94 s17-2 Fibulareeks deel 25
1324 Heraldiek Drs. J.A. de Boo 119 s17-2 Fibulareeks deel 26
1325 Willibrord en Bonifatius Dr P.P.V. van Moorsel 112 s17-2 Fibulareeks deel 28
1326 Nederland in de Bronstijd Dr J.J. Butler 136 s17-2 Fibulareeks deel 31
1327 Ketters in de Middeleeuwen Dr S.B.J. Zilverberg 112 s17-2 Fibulareeks deel 38
1328 Stad en platteland in de Middeleeuwen Prof. Dr David Nicholas 120 s17-2 Fibulareeks deel 47
1329 Moderne devotie Prof. Dr W. Jappe Alberts 103 s17-2 Fibulareeks deel 48
1330 Archeologie en monument Drs. R.H.J. Kolk 119 s17-2 Fibulareeks deel 49
1331 Boerenjeugd op de grens Henk Harmsen 336 s17-3 Eenvoudig huis-, buurt- en dorpsleven. Montferland.
1332 Leven in grootmoeders tijd Ingeborg Wind 145 s17-3
1334 Oud-Achterhoeks Boerenleven in Beeld H.W. Heuvel / Hans van Det / Henk Harmsen 92 s17-3
1335 Oud-Achterhoeks Boerenleven H.W. Heuvel 512 s17-3
1336 Werk uit "vrogger tied" Harrie Blanken 57 s17-3 oude ambachten uit oost-Gelderland
1337 Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel J.W. van Petersen / W. Zondervan 179 s17-3
1338 Oude ambachten en Industrieën in Achterhoek en Liemers Staring Instituut / drs. Hans de Beukelaer 38 s17-3
1339 Techniek in de oudheid Prof. Dr. A. Sizoo 151 s17-3
1340 Oost-Gelderland Land in Beweging Willy H. Heitling 116 s17-3
1341 De extra dimensie van het Platteland Jan Bornebroek 142 s17-3
1342 Boerenmagie Jan Bornebroek 68 s17-3
1343 Nog meer starke verhalen, Gezegdes Riemsels en Gedichten Frans Weeber 88 s17-3
1344 Nieuwjaarsijzers in Oost-Nederland E. Jans/L. van Eenennaam/E. Marijnissen/T.Kroese 135 s17-3
1345 Groot Schimpnamenboek van Nederland Dirk van der Heide 308 s17-3
1346 Boer'nwiesheid en boer'nsprekwiezen Jan Jans / H. Klaassen 56 s17-3
1347 Achterhoekse spreuken D.W. Kobes 47 s17-3
1348 Neerlands Volksleven Nederlands Volkskundig Genootschap 127 s17-3
1351 Klompen H.Noorlander 82 s17-3
1356 Telgen van het WALD 4 Staring / Tadama / Gimberg / Bruijel e.a. 148 s17-3 19e eeuwse woordenverzamelingen uit Achterhoek en Liemers
1358 Woorden en weurd uut de grune grensgemeente Gendringen Winands/van Aoken/Erinkveld/Gruwel/Schaars 208 s17-3
1362 Alles Plat(t) Hottenhuis/Krosenbrink/Lettink/Schmiedeing e.a. 449 s17-3
1363 De Moespot verbond van Neersasse dialektkringen a17-3 nr 147 t/m 153
1364 Telgen van het WALD 1 B. Weeink 106 s17-3 Woordnbook van 't plat van Eibarge en umgeving
1365 Regiotaal Bomhof/Krosenbrink/van Oss/Stork/Meinen 120 s17-3
1371 Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis I W.D. Brouwer 125 s17-3
1372 Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis II W.D. Brouwer 185 s17-3
1373 Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw II Dr. G.H. Kocks / Dr. J.M.G. van der Poel s17-3
1374 Het lied van de arbeid C.W. Dogge 32 s17-3 De vlasteelt en de vlasbewerking
1375 Landbouw in Oostelijk Gelderland Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst Doetinchem 76 s17-3 Rundveehouderij
1376 70 jaar agrarisch onderwijs in noordoost-Gelderland J.H. Prinsen e.a. 159 s17-3
1377 Boerenwerk te Vaarwerk / Baake / van Dijk 127 s17-3 Honderd jaar Afdeling Eibergen van de Geldersche Maatschappij van Landbouw
1378 De dagloner in de Achterhoek Bert Scova Righini 136 s17-3 vergeten en verdwenen in de agrarische geschiedschrijving
1379 De Gelderse Achterhoek in de negentiende eeuw G.J. van Roekel 126 s17-3 heren en boeren/ambachtslieden/stropers en huttemannen
1380 De Economische ontwikkeling van de Nederlandse…. J.L. van Zanden 460 s17-3 landbouw in de Negentiende eeuw 1800-1914
1381 Rapport over de Achterhoek van de Geldersche….. Geldersche Maatschappij van landbouw 50 s17-3 maatschappij van landbouw
1382 Het werkende land Mr. W.J. van Balen 175 s17-3 opbouw van Nederland in moelijke tijden
1383 Landleven het boerenbestaan van toen Ton de Joode 144 s17-3
1384 Gedenkboek 1918-1948 CBTB 340 s17-3
1385 In het spoor van kruis en ploeg 50 jaren A.B.T.B. Drs W.F.P. Boshouwers 195 s17-3
1386 60 jaren landbouw 60 jaren krediet 60 jaren organisatie Coöperatieve centrale Raiffeisen-bank te Utrecht 118 s17-3
1388 Tragedie in het Eldensche veld Drs W.H. Tiemens 20 s 3-1 neerstorten van een Lancaster bommenwerper
1389 De wacht aan de IJssel S. Laansma 104 s 4-1 Belevenisse van II - 35 R.I. te Brummen Doesburg en Rheden 1939-1940
1390 De donkere poort deel II Dr P.H. Ritter Jr. 410 s 4-1 Persoonlijke herinneringen 1914-1918
1391 Vermist boven de Achterhoek Wim en Peter Rhebergen 128 s 3-2 neergestorte geallieerde vliegtuigen tijden WWII
1401A De Oudste oorkonden van het klooster Bethlehem F. Ketner s24-3 klooster bij Doetinchem gekopieerd boek
1401B De Oudste oorkonden van het klooster Bethlehem F. Ketner k-r facsimiles 1401B1 +2
1403 En toen was er oorlog Frans Rutten 62 s 4-1 1939-1945 een tijdsbeeld van persoonlijke herinneringen
1405 Doos met diverse foto's k-r Oberink
1406 Doos met diverse boekjes k-r
1406 Huwlijksboekje Duenk-Vrieze k-r
1406 Veldzakboekje Konings k-r
1406 Militie boekje Konings k-r
1417 Leedjes uut den Achterhook H.W. Obbink Jzn. 47 s17-2 B 00872
1419 Het Verhaal van Jaap Rijnsburger Jaap Rijnsburger 38 s 4-3 Rijnsburger
1420 Bloed en mythe als Levenswet Pieter Emiel Keuchenius 607 k-r Ruhe
1421 De Wacht (8 x ) k-r Weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk Ruhe
1422 Nederland in den oorlog! F. Vervooren en W.C. Kentie k-r Historisch Document met reproducties van officieele stukken Ruhe
1423 De nacht van de lange messen Nikolay Tolstoy 159 s11-2 Ruhe
1424 Goebbels de man achter Hitler Dr. Rudolf Semmler 259 Ruhe
1425 Joseph Goebbels Viktor Reimann 319 Hitlers geniale propagandamachine Ruhe
1426 De Rijksmaarschalk Leonard Mosley 440 een levensbeschrijving van Hermann Göring Ruhe
1427 Hitler Legende, mythe, werkelijkheid Werner Maser 529 Ruhe
1429 Vlucht zonder terugkeer Hans van Lith 143 s13-3 Over de lotgevallen van een amerikaanse bommenwerper
1430 Het vuur van de vergelding Leendert Bak 202 s13-3 De geschiedenis van de luchtoorlog boven West-Europa 1939-1945
1431 In de klauwen der SS Cor Uyttenboogaard 59 s 2-2 Concentratiekamp herinneringen Ruhe
1432 Het geheim van D-day Gilles Perrault 220 s 3-3 verslag van de geheime oorlog rond D-day Ruhe
1433 Tribunaal van Neurenberg Werner Maser 352 s13-6 Het Nazi-regime voor zijn rechters Ruhe
1434 De zaak Antonius van der Waals Frank Visser 519 s13-6 documentaire in woord en beeld Ruhe
1435 Operatie Barbarossa Ronald Seth 220 s11-2 Ruhe
1436 de ontketening van de tweede wereldoorlog Walter Hofer 385 s11-2 Ruhe
1437 Admiraal Wilhelm Canaris Heinz Höhne 480 s 2-1 hoofd van de Duitse geheime dienst, de Abwehr. Ruhe
1438 Verzameling van Wetten ten dienste der Politie deel IV uitgegeven op last van het Departement van Justitie k-r G.E.
1439 verzetsherdenkingskruis C.C. van den Heuvel, W.J.C. Tensen 253 s 5-2 Register van Dragers Verzetsherdenkingskruis N.N.
1440 Het bataljon der verdoemden Sven Hassel 224 s12-6 N.N.
1441 Vlucht uit Birma H.E. Bates 208 s12-6 N.N.
1442 Het geheim der "Electra" J. Feitsma 216 N.N.
1443 Briefgeheim en postcensuur Dr. J. van der Hoeven 16 s12-5 AO-reeks boekje nr 794 N.N.
1444 Antisemitisme J.B. Th. Spaan 16 s12-5 AO-reeks boekje nr 795 N.N.
1445 de illegale pers Veritas 16 s12-5 AO-reeks boekje nr 809 N.N.
1446 Eichman Mr. Abel J. Herzberg 16 s12-5 AO-reeks boekje nr 856 N.N.
1447 Vijf zware jaren in brons en steen 24 s12-5 AO-reeks boekje nr 1058 N.N.
1448 Februaristaking Dra. M. G. Schenk 16 s12-5 AO-reeks boekje nr 1101 N.N.
1449 De Joden van Amsterdam Dr. S. Wijnberg 16 s12-5 AO-reeks boekje nr 1241 N.N.
1450 de 'codebrekers' Ltz. F.C. van Oosten 16 s12-5 AO-reeks boekje nr 1269 N.N.
1451 Distributie J. Stigter, AO-redactie 20 s12-5 AO-reeks boekje nr 1496 N.N.
1452 Hermann Hesse Hans Kooger 20 s12-5 AO-reeks boekje nr 1672 N.N.
1453 Holocaust de nazi-moordmachine W. Zuidema 24 s12-5 AO-reeks boekje nr 1760 N.N.
1454 Kamp Westerbork Herinneringcentrum Kamp Westerbork 24 s12-5 AO-reeks boekje nr 2364 N.N.
1455 Tussen volk en vaderland Frank van den Bogaard, Jan Jaap Kelder 40 s12-5 Capita Selecta uit de Neelandistiek 1940-1945 N.N.
1456 Mannen die moesten S. M. van der Galiën 75 s 4-1 N.N.
1457 De slag om Monte Cassino H. Lutter 224 s11-2 N.N.
1458 Operatie Seelöwe David Lampe 223 s 2-3 De Duitse invasie in Engeland N.N.
1459 Spoor onze generaal Ton Schilling 165 s12-2 N.N.
1460 Bellen voor de vrijheid Dr. G. Hogesteeger Drs. R.A. Korving 114 s 3-2 N.N.
1461 Van alns wat in't plat L.G.J. Hagedoorn 189 s17-2
1462 Wee schrif … dee blif ! L.G.J. Hagedoorn 112 s17-2
De historie van het Oude Gelre onder eigen Vorsten G. Prop 264 s18-2 tot 1543
1472 En de 'Rücksack' stond altijd klaar N.M. Westerbeek van Eerten-Faure 372 s 4-1 dagboek van een doktersvrouw in oorlogstijd
1473 Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied jaar 1942 646 k-r
1474 Nederland en de Duitse Bond I J.C. Boogman 217 s20-1
1475 Nederland en de Duitse Bond II J.C. Boogman 825 s20-1
1476 Uitgestelde bevrijding Prof. Dr. Z.R. Dittrich 222 s12-2 Volkeren van oostelijk Europa na de Tweede Wereldoorlog
1477 De geschiedenis van de NFR Caspers, van Weel, Tump, Stuijfbergen 104 s 3-2
1479 De Geschiedenis van de spoorwegen in Winterswijk en omstreken Arjan Lichtenbarg 318 s29-2 museum
1478 Freund oder Vijand? Christoph Spieker 263 s12-3 Een groene politieman in het Nederlandse verzet museum
1480 Adres Onbekend Kressmann Taylor 63 s 4-3 diverse brieven geen nr
1481 Duikbootoorlog David Mason 159 s11-2 strijd om de Atlantische Oceaan
1482 de Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers ministerie van Welzijn,Volksgezondheid en Cultuur 31 s13-6
1483 Prins Bernard in oologstijd M. Brave-Maks 214 s26-1
1484 Eindadvies van de vertrouwensman oud-militairen Indiëgangers drs. D.F. van der Mei 51 s13-6 verantwoordelijkheid overheid specifieke problematiek oud-militairen Indiëgangers
1485 Evacuaties in Nederland 1939-1940 J. Koolhaas Revers 604 s13-3
1486 Gevleugeld Verleden Ab A. Jansen 439 s13-3
1487 Fliegerhorst Schiphol deel I In het offensief Ab A. Jansen 401 s13-3
1488 Fliegerhorst Schiphol deel III Ab A. Jansen 383 s13-3
1489 Kind in oorlog Joke van Grootheest, Gert-Jan van Rijn 160 s 4-1 B 01377
1490 Post uit de vergetelheid Bennie Vlaskamp, Mirjam Huffener, Arie van Dalen 144 s 2-2 B 01370
1491 te mogen leven Johanna-Ruth Dobschiner 261 s 1-2 B 01145
1492 Mijn broer bijvoorbeeld Uwe Timm 152 s 12-2 B 01364
1493 Helden tegen wil en dank Ton Klumper 271 s 3-1 B 00740
1494 Settela Aad Wagenaar Settela 155 s 1-2 B 00809
1495 Kom vanavond Dieuwke Winsemius 79 s 4-1 verhalen uit de bezettingstijd B 00640
1496 Geschiedenis van het verzet Dr J. Buitkamp 152 s 3-1 1940-1945 B 01190
1497 Kindertransport Olga Levy Drucker 156 s 1-2 Alleen op de vlucht B 00982
1498 Het is maar voor één nacht Stichting 1940-1945 60 s 3-1 Hulp aan onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog B 00767
1499 Zaken doen Gerard Aalders, Cees Wiebes 264 s 13-5 De economische collaboratie van neutrale staten …. B 00773
2400 De oorlog is nog niet voorbij Elly Nannings, Truuske Sanders 103 s 5-2 B 00595