Boekenlijst HDC

1 De Dagboeken van Anne Frank Paape,van der Stroom, Barnouw 714 s 1-1
2 Anne Frank in the world Anne Frank Stichting 230 s 1-1
3 Verslag over 1998 Anne Frank Stichting Anne Frank Stichting 24 s 1-1
4 Anne Frank Anne Frank Stichting 67 s 1-1
5 Herinneringen aan Anne Frank Miep Gies 242 s 1-1
6 Het verborgen leven van Otto Frank Carol Ann Lee 408 s 1-1
7 Dag Anne Frank Wim Ramaker 153 s 1-1
8 Dagboek van Anne Frank, het achterhuis Anne Frank 219 s 1-1
9 Oranje in ballingschap en bevrijding J. Gronloh 30 s 1-1
10 Om erger te voorkomen Mandag van der Zee 288 s 1-1
11 Volgend jaar in Jeruzalem Awraham Soetendorp 187 s 1-1
12 De ondergang deel I dr. J. Presser 526 s 1-1 De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945
13 De ondergang deel II dr. J. Presser 568 s 1-1 De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945
14 Onderzoeksgids archieven Joodse oorlogsgetroffenen van Bockxmeer, Lamboo, van Schie 363 s 1-1
15 De Joodse Ereraad dr. N.K.C.A. in 't Veld 124 s 1-1
16 De Joodsche raad Hans Knoop 256 s 1-1
17 De Joodse gemeenschap te Enschede 1930-1945 L. F. van Zuylen 91 s 1-1
18 Documenten van de Jodenvervolging Joods Historisch Museum Amsterdam 173 s 1-1
19 De gele ster Gerhard Schoenberner 223 s 1-1
20 Joods Verzet Jac. Van de Kar 116 s 1-1 Terugblik op de periode rond de tweede wereldoorlog
21 De verdwenen gaskamers Georgi Verbeeck 190 s 1-1 De ontkenning van de Holocaust
22 De Twentse paradox Marjolein J. Schenkel 159 s 1-1
23 De Jooodse Gemeente te Elburg oudheidkundige vereniging "Arent thoe Boecop" 80 s 1-1
24 Een Joodse jongen Kimberley Cornish 336 s 1-1 over de ontmoeting tussen Hilter en Wittgenstein
25 Het Derde Rijk en de Joden Leon Poliakow, Josef Wulf 194 s 1-1
26 Wat toeval leek te zijn, maar niet was Henk Flap, Marnix Croes 207 s 1-1
27 Het Madagascar plan Hans Jansen 543 s 1-1 De voorgenomen deportatie van Europese joden naar Madagascar
28 De Holocaust Martin Gilbert 59 s 1-1 verslag van de vernietiging van het Joodse leven in Europa
29 Na de ondergang Ido de Haan 292 s 1-1 de herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland 1945-1995
30 Haggadah Joodsche Coördinatie Commisie voor het ….. 24 s 1-1 verkorte Haggadah
31 Mensen met sterren deel I Josef Cohen 245 s 1-1
32 Mensen met sterren deel II Josef Cohen 179 s 1-1
33 Mensen met sterren deel III Josef Cohen 260 s 1-1
34 Winter '44-'45 Ad Donker 38 s 1-1
35 Daar wordt gebeld! Amy Groskamp-ten Have 123 s 1-1
36 De honger winter Henri van der Zee 261 s 1-1 Van dolle dinsdag tot bevrijding
37 Met lege handen H.J. Oolbekkink 235 s 1-1 een hongertocht in februari 1945
38 Tussen ons volk en de honger G.M.T. Trienekens 537 s 1-1 De voedsel voorziening 1940-1945
39 Voedsel en honder in oorlogstijd 1940-1945 Gerard Trienekens 176 s 1-1 Misleiding, mythe en werkelijkheid
40 De hongerwinter David Barnouw 88 s 1-1
41 Kleding op de bon ter Hofstede, Hoitsma,de Jong 119 s 1-1 kleding- en textielschaarste in Nederland 1939-1949
42 Bericht van de tweede wereldoorlog I A.H. Paape 476 s12-5 blz. 1 t/m 476
43 Bericht van de tweede wereldoorlog II A.H. Paape s12-5 blz. 477 t/m 952
44 Bericht van de tweede wereldoorlog III A.H. Paape s12-5 blz. 953 t/m 1428
45 Bericht van de tweede wereldoorlog IV A.H. Paape s12-5 blz.1429 t/m 1904
46 Bericht van de tweede wereldoorlog V A.H. Paape s12-5 blz. 1905 t/m 2352
47 Bericht van de tweede wereldoorlog VI A.H. Paape s12-5 blz. 2353 t/m 2744
48 Bericht van de tweede wereldoorlog A.H. Paape 196 s12-5 chronolgie en literatuur
49 Grootboek van de tweede wereldoorlog 39-45 deel I Reader's Digest 486 s12-5 van München tot Pearl Harbor
50 Grootboek van de tweede wereldoorlog 39-45 deel II Reader's Digest s12-5 van Pearl Harbor tot Stalingrad
51 Grootboek van de tweede wereldoorlog 39-45 deel III Reader's Digest s12-5 van Stalingrad tot Hirosjima
52 Tweede wereldoorlog eerste bulletin Perry Pierik, Martin Ros 283 s12-5
53 Tweede wereldoorlog tweede bulletin Perry Pierik, Martin Ros 283 s12-5
54 Tweede wereldoorlog derde bulletin Perry Pierik, Martin Ros 394 s12-5
55 Tweede wereldoorlog vierde bulletin Perry Pierik, Martin Ros 446 s12-5
56 Geschiedenis van de tweede wereld oorlog 1939-1942 Mr. G.B.J. Hiltermann 432 s12-5
57 Geschiedenis van de tweede wereld oorlog 1943-1945 Mr. G.B.J. Hiltermann 448 s12-5
58 De tweede wereld oorlog dr. A.J.P. Taylor 224 s12-5 een nieuwe visie op de historische feiten
59 1940 de wereld in vlammen Richard Collier 340 s12-5
60 De wereld in oorlog Mark Arnold Forster 346 s12-5
61 Plakboek I Planten s 1-2 Het uitbreken van de oorlog
62 Plakboek II Planten s 1-2 1939 - feb.1940
63 Plakboek III Planten s 1-2 feb.1941 - juni 1941
64 Plakboek IV Planten s 1-2 juni 1941 - okt. 1941
65 Plakboek V Planten s 1-2 okt. 1941 - dec. 1941
66 Plakboek VI Planten s 1-2 dec. 1941 t/m febr. 1943
67 Enquête commissie 1940-1945 deel 1 ab 187 s 1-3 Algemene inleiding/militair beleid
68 Enquête commissie 1940-1945 deel 1 c 656 s 1-3 Algemene inleiding/militair beleid
69 Enquête commissie 1940-1945 deel 2 ab 328 s 1-3 Neutralisatiepolitiek/vertrek van de regering
70 Enquête commissie 1940-1945 deel 2 c 685 s 1-3 Neutralisatiepolitiek/vertrek van de regering
71 Enquête commissie 1940-1945 deel 3 ab 350 s 1-3 Financieel en economisch beleid
72 Enquête commissie 1940-1945 deel 3 c 930 s 1-3 Financieel en economisch beleid
73 Enquête commissie 1940-1945 deel 4 ab 1029 s 1-3 De Nederlandse geheime diensten te Londen
74 Enquête commissie 1940-1945 deel 4 c 1 991 s 1-3 De Nederlandse geheime diensten te Londen
75 Enquête commissie 1940-1945 deel 4 c 2 2027 s 1-3 De Nederlandse geheime diensten te Londen
76 Enquête commissie 1940-1945 deel 5 a 909 s 1-3 Ministers-en kabinetscrises voorbereiding terugkeer
77 Enquête commissie 1940-1945 deel 5 b 583 s 1-3 Ministers-en kabinetscrises voorbereiding terugkeer
78 Enquête commissie 1940-1945 deel 5 c 954 s 1-3 Ministers-en kabinetscrises voorbereiding terugkeer
79 Enquête commissie 1940-1945 deel 6 ab 738 s 1-3 De vertegenwoordiging van Nederland in het buitenland
80 Enquête commissie 1940-1945 deel 6 c 1059 s 1-3 De vertegenwoordiging van Nederland in het buitenland
81 Enquête commissie 1940-1945 deel 7 ab 479 s 1-3 Leiding en voorlichting aan ambtenaren en burgers….
82 Enquête commissie 1940-1945 deel 7 c 820 s 1-3 Leiding en voorlichting aan ambtenaren en burgers….
83 Enquête commissie 1940-1945 deel 8 ab 861 s 1-3 Militair beleid / terugkeer naar Nederlandsch-Indië
84 Enquête commissie 1940-1945 deel 8 c1 711 s 1-3 Militair beleid / verhoren
85 Enquête commissie 1940-1945 deel 8 c2 1537 s 1-3 Militair beleid / verhoren
86 Plakboek VII Planten s 1-3 1939
87 Plakboek VIII Planten s 1-3 maart 1943 - okto. 1943
88 Plakboek IX Planten s 1-3 nov. 1943 - bevrijding
89 Onderdrukking en verzet 1940-19nu s 1-3 losbladig in mapje
90 48th Highlanders of Canada s 1-3 bevrijding gemeenten Apeldoorn en Voorst in envelop
91 Krant Market Garden 44-94 De Gelderlander s 1-3
92 De Groene Amsterdammer 1940-1945 L.J. Jordaan s 1-3 Herinneringsalbum
93 Hiltlers gewillige beulen Daniel Jonah Goldhagen 593 s 2-1 boek over de holocaust
94 Kanttekeningen bij Hitler Sebastian Haffner 196 s 2-1
95 Hilter de gesel van Europa Robert Neumann / Helga Koppel 252 s 2-1
96 Hitler een leven voor de dood Robert Payne 495 s 2-1
97 Hitler Hoogmoed 1889-1936 Ian Kershaw 839 s 2-1
98 Hitler Vergelding 1936-1945 Ian Kershaw 1200 s 2-1
99 Hitler Alan Wykes 159 s 2-1
100 Hitler zooals men hem aan u getoond heeft…. s 2-1
101 Arthur Seyss-Inquart H.J. Neuman 372 s 2-1 Het leven van een duitsonderkoning in Nederland
102 Göring Roger Manvell / Heinrich Fraenkel 159 s 2-1
103 Mussert een politiek leven Jan Meyers 330 s 2-1
104 Hess Het dubbelleven van de man achter Hitler Lynn Picknet,Clive Prince,Stephen Prior 600 s 2-1
105 mei 1941: de liquidatie van Rudolf Hess Hugh Thomas 213 s 2-1
106 Erwin Rommel David Irving 520 s 2-1
107 Göring de biografie Guido Knopp 208 s 2-1
108 De Nazi's Een waarschuwing uit het verleden Laurence Rees 255 s 2-1
109 Macht en gezag van de Duitse bezetter C.J. Lammers 159 s 2-1
110 Varen, vechten of berechten mr. Anne-Marie Smit 174 s 2-1
111 Buitenlandsche zaken Historiën uit de 2e wereldoorlog Wim Klinkenberg 295 s 2-1
112 Opvoeding in volkse geest Henk van Setten 126 s 2-1 Fascisme in het onderwijs 1940-1945
113 Klein fascisme Samuel ram 188 s 2-1
114 Het fascisme Ernst Nolte 404 s 2-1 van Mussolini tot Hitler
115 De gesel van het hakenkruis Lord Russell of Liverpool 283 s 2-1
116 De grote geldvervalsing van het derde rijk Walter Hagen 277 s 2-1
117 Nazi Duitsland Richard Procktor 123 s 2-1
118 Het sanatorium Henk Verheyen 119 s 2-1 Herinneringen aan de nazi-tijd
119 Martin Bormann Hitlers schaduw Joseph Wulf 233 s 2-1
120 Dagboek van Joseph Goebbels inleiding en aantekeningen dr. Louis P. Lochner 528 s 2-1
121 Hitlers gevangenissen Nikolaus Wachsmann 492 s 2-1 de rechtsorde in Nazi-Duitsland
122 Schaduwen van de Duitse geschiedenis Friso Wielenga 135 s 2-1
123 De pludering van Europa Charles de Jaeger 240 s 2-1
124 Buren-gerucht Marnix Krop 386 s 2-1 opstellen over Duitsland
125 De propaganda van de nazi's Z.A.B. Zeman 210 s 2-1
126 Een kleine troep vervuld van haat G.R. Zondergeld 296 s 2-1 Arnold Meijer en het nationaal front
127 Lexicon van het fascisme Hilde Kammer / Elisabeth Bartsch 191 s 2-1
128 Oud en nieuw fascisme Anne Frank Stichting 207 s 2-1
129 Tussen landverraad en vaderlandsliefde Rolf Wolfswinkel 206 s 2-1
130 De Zwarte Kameraden J. Zwaan 248 s 2-1 geillustreerde geschiedenis van de NSB
131 Uit den strijd der geesten dr. A.A. van Schelven 268 s 2-1
132 Kruistocht door Europa Dwight D. Eisenhower 559 s 2-1
133 Tekens aan de wand Anne Frank Stichting 22 s 2-1 tekst over nazisme en herlevend facisme
134 Gevaarlijke opdrachten en geheime missies II Reader's Digest 350 s 2-1
135 De verborgen oorlog William Stevenson 432 s 2-1 verslag activiteiten van William Stephenson….
136 Spionnen agenten soldaten Margret M. Laufenberg 527 s 2-1
137 Montgomery memoires Montgomery 555 s 2-1
138 Soldaat der democratie Kenneth S. Davis 436 s 2-1 biografie van Dwight Eisenhower
139 Churchill en de Nederlanders Oebele de Jong 238 s 2-1
140 The Big Five 32 s 2-1 Rooseveld,Churchill,Stalin,Eisenhower,Tsjiang Kai-Sjek
141 Van mei tot mei Dr. W. Drees 236 s 2-1 persoonlijke herinneringen
142 Een soldaat doet zijn plicht Teo van Middelkoop 382 s 2-1 Generaal H.G. Winkelman, leven en betekenis als militair
143 De kruistocht van generaal Taillehaeck I Willem W. Waterman 272 s 2-1 Een strijd om Nederland
144 De kruistocht van generaal Taillehaeck II Willem W. Waterman 294 s 2-1 Proloog
145 Afschrift Lessen over fascisme Anne Frank Stichting 226 s 2-2
146 Volk en Vaderland Fotonieuws Leonard de Vries 160 s 2-2
147 Was samenwerking met den vijand geoorloofd? Dr. L.G. Kortenhorst 47 s 2-2
148 Vervolging Vernietiging Literatuur S. Dresden 278 s 2-2
149 Snel, streng en rechtvaardig Peter Romijn 326 s 2-2 Politiek beleid inzake de bestraffing en reclassering van foute Nederlanders
150 NSB-Films propaganda of vermaak? Annemarie Vermeer 124 s 2-2
151 Fascisme Otto-Ernst Schüddekopf 221 s 2-2
152 De rechterkant van Nederland Suzanne van Norden e.a. 186 s 2-2 een overzicht van extreemrechtse en fascistische verschijnselen in Nederland
153 Zonodig met behulp van wapens Paul Krijnen 144 s 2-2 Geschiedenis van rechtse paramilitaire organisaties in Nederland
154 Euthanasie in het Derde Rijk Dr. J. Menges 181 s 2-2
155 Fascisme en jongeren Jeugd en samenleving 624 s 2-2
156 Fout na de oorlog Jaap van Donselaar 249 s 2-2 fascistische en racistische organisaties in Nederland
157 De schaduw van de bevrijders Wim Berkelaar 176 s 2-2 Geallieerde oorlogsmidaden tijdens de tweede wereldoorlog
158 Bezetting en collaboratie Gerhard Hirschfeld 279 s 2-2 Nederland tijdens de oorlogsjaren 1940-1945
159 Moordenaars onder ons Simon Wiesenthal 344 s 2-2 Verslag van 35 jaar jagen op oorlogsmisdadigers
160 Riphagen Bart Middelburg, René ter Steege 192 s 2-2 De Amsterdamse Onderwereld 1940-1945
161 Fout J.Th.M. Houwink ten Cate, N.K.C.A. in 't Veld 186 s 2-2 Getuigenissen van NSB'ers
162 Tot elke prijs Gerard Aalders, Cees Wiebes 264 s 2-2 De economische colaboratie van neutrale staten met Nazi-Duitsland
163 Landverraders Koos Groen 311 s 2-2 wat deden we met ze?
164 In naam van de Führer Lydia Chagoll 144 s 2-2
165 Eén Volk, Eén Lied Walter Boers 199 s 2-2 Joodse en Arische muziek in het Derde Rijk
166 Het nazisme als ideologie A. Hagendoorn 240 s 2-2 Een socio-psychologisch onderzoek naar de bepaaldheid van politiek gedrag
167 Ze zijn er nog…. P.R.A. van Iddekinge, A.H. Paape 380 s 2-2 Overzicht van fascistische organisaties in na-oorlogse jaren
168 De Schalkhaarders Jan Jaap Kelder 168 s 2-2 Nederlandse politiemannen naar nationaalsocialistische snit
169 Drie processen Mr. Reine Friedman - van der Heide 144 s 2-2
170 Het proces Blokzijl Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 144 s 2-2
171 Schoonheid van den Arbeid in Duitschland Wilhelm Lotz 64 s 2-2
172 De Collaborateur J. Hofman 299 s 2-2 een sociaal-spychologisch onderzoek naar misdadig gedrag……..
173 De afrekening prof. Mr. J.A. van Hamel 229 s 2-2 1919-1945 / 26 donkere jaren van misdaad tegen de mensheid.
174 Standort Holland Aad Jongbloed 144 s 2-2 Duitse soldaten over hun oorlogstijd in Nederland
175 Een volk helpt zich zelf 31 s 2-2
176 Opmars naar de galg J.J. Heydecker, J. Leeb 558 s 2-2 Het proces van Neurenberg.
177 Het Echec van een 'volkse' beweging Dr. G.A. Kooy 359 s 2-2 Nazificatie en denazificatie in Nederland 1931-1945
178 Foute Foto's Louis Zweers, Tineke Luijendijk 120 s 2-2
179 Grijs verleden Chris van der Heijden 470 s 2-2 Nederland en de tweede wereldoorlog
180 Een welmenend cynicus E.W.A. Henssen 250 s 2-2 Opkomst, val en eerherstel van Mr. L.A. Ries
181 Impasse te Londen H.J. Neuman 302 s 2-2 Nederlands Veiligheidsbeleid 1940/1945
182 De Berghof Dr. H. van Capelle, Dr. A.P. van de Bovenkamp 204 s 2-2 Hitlers verborgen machtscentrum
183 Het verraad der N.S.B. J. Hollander 75 s 2-2 verdediging van de houding van de NSB in de meidagen van 1940
184 Rost van Tonningen David Barnouw 152 s 2-2 Fout tot het bittere eind
185 Een gehate minderheid Ronald S ø rensen 128 s 2-2 NSB'ers in Rotterdam
186 Van bijkomstig belang N. van Nieuwenhuysen 103 s 2-2 nieuwe onthullende gegevens rond het oorlogsverleden van Mr. Willem Aantjes
187 De verrader Auke Kok 335 s 2-2 leven en dood van Anton van der Waals
188 Krijgsverrichtingen der kon. landmacht 10-19 mei 1940 i.o.v. Minister van Oorlog 229 s 2-2 diverse krijgshandelingen op de verschillende plaatsen in Nederland
189 De Herstellers Wim Zaal 255 s 2-2 Lotgeallen van de Nederlandse fascisten
190 Collaboratie personen patronen prof. Mr. L. Mok 70 s 2-2 de bezetting als overgangstijd
191 Duitstere Zaken Ted Schouten 142 s 2-2 Infiltratie en collaboratie van Nederlandse ondernemingen in oorlogstijd
192 Gevangene van Stalin en Hitler Margarete Buber-Neumann 308 s 2-2 Een vrouw tussen rode en bruine terreur
193 Het gezicht van Hitler-Duitsland Frederic V. Grunfeld 374 s 2-2
194 Kriegsberichter Gerard Groeneveld 423 s 2-2 Nederlandse SS-oorlogsverslaggevers 1941-1945
195 Gaat u maar rustig slapen Norbert-Jan Nuij 80 s 2-2 Colijn en de mythe van mei '40
196 Mededelingen der Kon. Ned. Akademie van Wetensch. L. de Jong 215 s 2-2 de geheime contacten met België, Frankrijk en Engeland. Sept. 1939-mei 1940
197 De Hooge raad der Nederlanden tijdens de bezetting Mr. N.C.M.A. van den Dries 75 s 2-2
198 Over kampliteratuur Jacq. Vogelaar 683 s 2-2
199 Wiens Schuld? Rolf Binner, Otto van de Haar, Jan-Willem Bos 261 s 2-2 De impact van Daniel Jonah Goldhagen op het holocaustdebat
200 Het boek der kampen Ludo van Eck 318 s 2-2
201 Staatsgevaarlijk door de oorlog Stichting nationaal monument kamp Vught 17 s 2-2 Het kamp Vught in de tweede wereldoorlog
202 Nooit meer Martin Gilbert 192 s 2-2 Een geshiedenis van de holocaust
203 13 maanden concentratiekamp Vught! Boud van Doorn 156 s 2-2
204 Den vaderland getrouwe Mathieu Smedts 288 s 2-2
205 Matahyan Pat Hoover 157 s 2-2 Krijksgevangenkamp van verschrikking
206 Nieuwsbrief Dachau Stichtin vriendenkring van Oud-Dachauers 47 s 2-2
207 Verhalen over de dingen die bleven Hetty Vo û te 34 s 2-2 kamp Vucht
208 De ongelooflijke gesch. van het krijgsgevangenkamp.. M. van Amerongen 72 s 2-2 krijgsgevangenkamp "Prins Bernhard"
209 Trompettist in Auschwitz Dick Walda 110 s 2-2 Herinneringen van Lex van Weren
210 Nazi Hel Willem Poll s 2-2 foto's
211 Nationaal monument Dachau 40 s 2-2 documentatie over het monument
212 Kamp Vught en de Vughtenaren Stichting oudheidkamer Vught 64 s 2-2
213 Deportaties S. van den Bergh 80 s 2-2 Westerbork, Theresiënstadt, Auschwitz,Gleiwitz
214 De Tv-serie 'Holocaust' een zevental reacties I.B.H. Abram 26 s 2-2
215 Een kleine holocaust-didactiek I.B.H. Abram 11 s 2-2
216 40-'45 De Jodenvervolging van isolement tot moord Joods Historisch Museum Amsterdam 32 s 2-2
217 Nationaal monument kamp Vught 40 s 2-2 Handleiding bij een bezoek aan het nationaal monument kamp Vught
218 Binnen de poorten Jules Schelvis 128 s 2-2 twee jaar Duitse concentratiekampen 1943-1945
219 dwangarbeid en verzet in Mecklenburg '44 Sonja Prins 160 s 2-2
220 geschiedenis van een plek Armando, Hans Verhagen, Maud Keus 215 s 2-2 concentratiekamp Amersfoort
221 En misschien was dat nog maar het begin Hanna Lévy-Hass 114 s 2-2 Dagboek uit Bergen-Belsen 1944-1945
222 Het slavenhuis Frans Penders 112 s 2-2
223 Sporen van Joods leven in Elburg Stichting Arent thoe Boecop 60 s 2-2
224 Terug uit de Hel van Buchenwald K.R. van Staal 48 s 2-2
225 Het Philips-Kommando in kamp Vught P.W. Klein en Justus van de Kamp 351 s 2-2
226 Vervolging van Zigeuners in Nederland 1940-1945 Dr. B.A. Sijes 189 s 2-2
227 Moni Ka-tzetnik 335 s 2-2 verslag uit Auschwitz
228 Naar verkeerd spoor H. Stouten 160 s 2-2 achtergronden van Nederlandse politieke delinquenten. 1940-1945
229 Zij sprongen bij maanlicht Eddy de Roever 308 s 2-2 geschiedenis van het bureau bijzondere opdrachten
230 Via het vagevuur naar de hel August Fruythof 352 s 2-2
231 Vlucht naar de vrijheid Reader's Digest 592 s 2-2 ware verhalen over grote ontsnappingen
232 Kamp Vught 1943-1944 bunker en krematorium Tineke Wibaut-Guilonard 48 s 2-2
233 Oorlog met de tekenpen Jenny Smit, Jet Baruch 96 s 2-2 Verzet van jongeren in het Gooi 1940-'45
234 Het feit van overleven verplicht Hetty Voûte 24 s 2-2 Kamp Vught 1943-1944
235 Amor Fati Mr. Abel J. Herzberg 95 s 2-2 zeven opstellen over Bergen-Belsen
236 Nooit meer Auschwitz! Maartel Bijl 128 s 2-2
237 Onbekende Kinderen Daphne Meijer 207 s 2-2
238 Het Helse Einde van Vught F.M. Gescher 290 s 2-2
239 Ontsnapping uit Sobibor Richard Rashke 378 s 2-2
240 Westerbork het begon in 1933 Dick Houwaart 152 s 2-2
241 Auschwitz Robert Jan Pelt, Deb ó ra Dwork 456 s 2-2
242 Kamp Amersfoort Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel 270 s 2-2
243 Gedenkschriften Prof. Mr. R. P. Cleveringa 175 s 2-3
244 In de schaduw van de Dom Jan Willem Regenhardt 248 s 2-3 Overleven in de stad van de NSB
245 Geïllustreerde geschiedenis van de tweede wereldoorlog C.L. Sulzberger 606 s 2-3
246 Trouw moest blijken J. Sikkema, L. Woudhuysen s 2-3 de geschiedenis in foto's van de vrije Nederlanders
247 Sporen van de oorlog Anne Frank Stichting 205 s 2-3 Ooggetuigen over plaatsen in Nederland 1940-1945
248 Kinderen van toen Ludo van Eck, Dick Walda 190 s 2-3 Ooggetuigen in Nederland en de Sowjet-unie
249 Bevrijdingsatlas Veluwe E van de Weerd, P.A. Veldheer, G Crebolder 144 s 2-3
250 De bezetting L. de Jong 816 s 2-3
251 Het manneneiland Hen Bollen, Herman Jansen 266 s 2-3 kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van september 1944 tot juni 1945
252 Blitzkrieg 1940 Ward Rutherford 191 s 2-3
253 Handboek van de tweede wereldoorlog drs. A.H. Paape e.a. 300 s 2-3 verloop van de oorlog,encyclopedie van namen en begrippen,chronologie van……..
254 Het paardenvolk in mei 1940 J. Klingens 112 s 2-3 panorama van de veldartillerie
255 Feiten tegen vooroordelen Anne Frank Stichting 64 s 2-3
256 Oorlog en bezetting Dr. Jan van Miert 199 s 2-3 Nederland 1940-1945 in woord,beeld en geluid (zonder cd)
257 Aanzien 40-45 Wolf Kielich, J. Zwaan 215 s 2-3 vijf jaar bezetting in Nederland en België
258 Illusies en incidenten Rob de Bruin e.a. 354 s 2-3 de militaire luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940
259 Wereld in Puin 1933-1945 Michel Schetter 71 s 2-3 In strip-vorm
260 Nederland 1940-1945 de gekleurde werkelijkheid P.R.A. van Iddekinge, Jac G Constant e.a. 192 s 2-3 Unieke documentaire met 200 pas ontdekte kleurenfoto's van Alphons Hustinx
261 Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië Remco Raben 239 s 2-3
262 De Excessennota Jan Bank 281 s 2-3
263 Berlijn-Amsterdam 1920-1940 wisselwerkingen Kathinka Dittrich e.a. 408 s 2-3
264 Vijf oorlogsdagen en hun twintigjarige voorgeschiedenis J.J.C.P. Wilson 293 s 2-3
265 De pruus komt! C. Hilbrink,drs. M Kienhuis, K. Vos 160 s 2-3 Overijssel in de tweede wereldoorlog
266 Ook al voelt men zich gewond Sander van Walsum 160 s 2-3 de Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940-1945
267 Een bezet land Filter Eddy Korlaar, Joop Hart 69 s 2-3 Leesmateriaal voor buitenlanders
268 Lang geleden…nooit vergeten W.A. Smits, J. Veugelers 64 s 2-3 lees/lesboek voor de basisschool
269 Oorlog om Millingen 1940-1945 zuster Madeleine Zwanikken 86 s 2-3 Heemkundekring 'de Duffelt'
270 Odyssee van de Hollandse vissers Dick Schaap 191 s 2-3 Nederlandse Trawlers in Engeland 1940-1945
271 War tijdschrift 78/5-6 werkgroep arbeidersliteratuur Rotterdam 150 s 2-3
272 Oorlog in de stad Amsterdam 1939-1941 Friso Roest, Jos Scheren 549 s 2-3
273 Straatrumoer en twee minuten stilte Ruud Lindeman 120 s 2-3 Een wandeling tussen Amstel en Artis 1940-1945
274 De borrel is schaarsch en kaal geworden Paul Arnoldussen, Jolande Otten 175 s 2-3 Amsterdamse horeca 1940-1945
275 de jaren '40-'45 L. de Vries, drs. A.H. Paape, H. de Vries 253 s 2-3 een documentaire over bezet Nederland
276 Eindelijk de waarheid nabij Loek Elfferich 240 s 2-3 Analyses en emoties naar aanleiding van het bombardement op Rotterdam
277 Het geweten der natie Henk Termeer 745 s 2-3 de voormalige illegaliteit in het bevrijde zuiden september 1944 - mei 1945
278 Die slappe Nederlanders - of viel het toch wel mee in .. Dick Verkijk 144 s 2-3
279 Elburger visserij in oorlogstijd oudheidkundige vereniging "Arent thoe Boecop" 64 s 2-3 juni 1995 nummer 58
280 Vergeefs onzijdig Nederlands neutraliteit 1919-1940 Rolf Schuursma 224 s 2-3
281 Z. 66 Henri van Hoof 92 s 2-3 Een verhaal uit een commandopost ergens in de Grebbelinie
282 Grebbelinie 1940 E.H. Brongers 284 s 2-3 Verslag van een wanhopige strijd
283 De slag om de Veluwe Peter A. Veldheer, E. v.d.Weerd 232 s 2-3 De bevrijding van de Veluwe door Britse en Canadese troepen in april 1945
284 Een dag oorlog in Zuid-Limburg E.H. Brongers 133 s 2-3
285 Velp en de oorlog 1940-1945 Steven Jansen 94 s 2-3
286 Terugwerkende kracht Martin Bril, Dirk van Weelden 243 s 2-3 Een leesgeschiedenis van de tweede wereldoorlog
287 De vergeten oorlog Harrison E. Salisbury 224 s 2-3 Rusland tegen Duitsland in de tweede wereldoorlog een strijd die meer dan…
288 Fotografische herdruk van De Vliegende Hollander L. de Jong (voorwoord) s 2-3
289 Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was 1 S.H.A.M. Zoetmulder 115 s 2-3 het verraad en de verraders
290 Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was 2 S.H.A.M. Zoetmulder 96 s 2-3 onze uitplundering
291 Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was 3 S.H.A.M. Zoetmulder 96 s 2-3 onze vernedering 1
292 Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was 4 S.H.A.M. Zoetmulder 94 s 2-3 onze vernedering 2
293 Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was 5 S.H.A.M. Zoetmulder 95 s 2-3 Slavenarbeid
294 Internationaal archief van Misdaad boek 1 Jaap Metz en Roger Jean Ségelat 96 s 2-3 strafrecht en criminologie
295 Nederland in den oorlogstijd prof. H. Brugmans 400 s 2-3 geschiedenis van Nederland en Nederlandsch-Indië tijdens de oorlog van 1914-1919
296 Toen… 1940-1945 112 s 2-3
297 Nederlanders in bezet gebied G.Bron, Jac. Van den Bos 119 s 2-3
298 Nee en nog eens nee Han G. Hoekstra, Evert Werkman 160 s 2-3 fotoboek van het verzet 1940-1945
299 t Scherp van de pen de tweede wereldoorlog getekend Johan van der Steen 172 s 2-3 grappen en grollen,spot en hoon, humor en propaganda uit de jaren 1939-'45
300 Er heerst orde en rust Koos Groen 208 s 2-3 Chaotisch Nederland tussen september 1944 eb december 1945
301 Lucht-strijdkrachten Frank Dorland 98 s13-3 in den tweeden wereldoorlog en daarna
302 Beroemde jachtvliegtuigen uit de tweede wereldoorlog Time Life Boeken s13-3 mapje met zes afbeeldingen van jachtvliegtuigen
303 Een blik op bezet Nederland G. Staal, R.P.G.A. Voskuil 96 s13-3 Luchtfoto's van de Geallieerden
304 Luchtgevaar A. Korthals Altes 348 s13-3 Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945
305 Nederlandse vliegers in het vuur C.C. Küper 317 s13-3
306 Mijn leven als vliegenier Ernst Udet 220 s13-3
307 De tweede wereld oorlog in kleur Tom Hartman, Robert Hunt s 2-3 Gefotografeerd voor de Duitse propagandamachine
308 De Mobilisatiemaanden 1939-1940 Jacob Zwaan s 2-3 beelden uit de mobilisatie van 29 aug.'39 tot 9 mei 1940….
309 Het krijgsvolk van weleer J. Klingens 120 s 2-3 panorama van leger, luchtmacht en marine in mei 1940
310 Rotterdam 1940-1945 in foto's en amateurfilms Joop de Jong 166 s 2-3 (zonder dvd)
311 Meestal in 't verborgene Mette Peters, Egbert Barten 127 s 2-3 Animatiefilm in Nederland 1940-1945
312 Fotografie in bezettingstijd René Kok, Herman Selier, Erik Somers 128 s 2-3
313 n Sliep Steen Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker 22 s 2-3 voorjaar 1995 nr 41
314 Handboek '91 voor lokale activiteiten 4 en 5 mei Nationaal Comité 4 en 5 mei 222 s 2-3
315 Spiegel Historiael Drs. M.G. Elisabeth Venekamp e.a. s 2-3
316 1940 de mei-oorlog Hans Bredevolg, Jacob Zwaan s 2-3 De Duitse pinksterveldtocht tegen Nederland in beeld
317 Rovers plunderen Arnhem Tj. De B, W.H. K. 16 s 2-3
318 Ik vocht om Arnhem Louis E. Hagen 96 s 2-3 17-25 september 1944
319 De slag om Arnhem Generaal-Majoor R.E. Urquhar 255 s 2-3
320 De brug van Remagen Rolf Palm 253 s 2-3 De strijd om de laatste brug over de Rijn
321 Arnhem parachutisten vallen uit de hemel Anthony Farrar-Hockley 159 s 2-3
322 Facetten van de slag om Arnhem Willem H. Tiemens 192 s 2-3
323 Morgen zijn ze hier ….! De Arnhemse winter van 1944 Bert Kerkhoffs 117 s 2-3 Oorlogsroman
324 Arnhem Johan van der Woude 77 s 2-3 Arnhem bitwiste stad
325 Oorlogskroniek J.L. de Boer 56 s 2-3 april 1995 nummer 57
326 De Dam 7 mei 1945 Flip Bool, Veronica Hekking 80 s 2-3 foto's en documenten
327 Wespennest Leeuwarden deel 3 de ondergang Ab A. Jansen 365 s 2-3 strijd van de Duitse nachtjagers en geallieerde luchtmachten
328 Sporen aan de hemel deel 1 Ab A. Jansen 320 s13-3 Strijd van de Amerikaanse luchtmacht tegen Nazi-Duitsland boven Nederland
329 Sporen aan de hemel deel 2 Ab A. Jansen 340 s13-3 Strijd van de Amerikaanse luchtmacht tegen de Duitse Luftwaffe boven Nederland
330 Sporen aan de hemel deel 3 Ab A. Jansen 430 s13-3 Strijd van de Amerikaanse luchtmacht tegen de Duitse Luftwaffe boven Nederland
331 Al was het soms niet van harte H.C. de Bruijn 112 s 3-1 Lachen in bezet Nederland
332 Tito Fitzroy Maclean 127 s 3-1
333 Operatie "Manna" Hans Onderwater 156 s 3-1 De geallieerde voedseldroppings april/mei 1945
334 Schakels naar de vrijheid Bob de Graaff 203 s 3-1 Pilotenhulp in Nederland tijdens de tweede wereldoorlog
335 De strijd om de Februaristaking Annet Mooij 174 s 3-1
336 De meidagen van '40 D.H. Couvee 346 s 3-1
337 De meidagen van 1940 G. Krämer en G. Ballintijn 101 s 3-1 Op oorlogsreportage in Nederland
338 mei 1940 De strijd op Nederlands grondgebied 361 s 3-1
339 Ontmoeting met de bevrijding Piet Baghus 328 s 3-1 De ouverture in Limburg 1944-1945
340 De slag om de Roer driehoek P.J.H. Baghus 274 s 3-1 het Duitse bruggehoofd tussen Maas en Roer sept.1944-jan.1945
341 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 664 s12-4 deel 1 voorspel
342 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 460 s12-4 deel 2 neutraal
343 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 488 s12-4 deel 3 mei '40
344 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 457 s12-4 deel 4 mei '40-maart '41 eerste helft
345 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 886 s12-4 deel 4 mei '40-maart '41 tweede helft
346 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 586 s12-4 deel 5 maart '41-juli '42 eerste helft
347 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1073 s12-4 deel 5 maart '41-juli '42 tweede helft
348 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 492 s12-4 deel 6 juli '42-mei '43 eerste helft
349 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 835 s12-4 deel 6 juli '42-mei '43 tweede helft
350 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 664 s12-4 deel 7 mei '43-juni '44 eerste helft
351 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1338 s12-4 deel 7 mei '43-juni '44 tweede helft
352 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 549 s12-4 deel 8 gevangenen en gedeporteerden eerste helft
353 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 936 s12-4 deel 8 gevangenen en gedeporteerden tweede helft
354 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 720 s12-4 deel 9 Londen eerste helft
355 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1458 s12-4 deel 9 Londen tweede helft
356 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 514 s12-4 deel 10a Het laatste jaar I eerste helft
357 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1005 s12-4 deel 10a Het laatste jaar I tweede helft
358 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 730 s12-4 deel 10b Het laatste jaar II eerste helft
359 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1406 s12-4 deel 10b Het laatste jaar II tweede helft
360 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 543 s12-4 deel 11a Nederlands-Indië I eerste helft
361 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1120 s12-4 deel 11a Nederlands-Indië I tweede helft
362 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 496 s13-4 deel 11b Nederlands-Indië II eerste helft
363 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1041 s13-4 deel 11b Nederlands-Indië II tweede helft
364 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 697 s13-4 deel 11c Nederlands-Indië III
365 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 631 s13-4 deel 12 Epiloog eerste helft
366 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1127 s13-4 deel 12 Epiloog tweede helft
367 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 329 s13-4 deel 13 Bijlagen/register
368 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 560 s13-4 deel 14 Reacties eerste helft
369 Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog L. de Jong 1112 s13-4 deel 14 Reacties tweede helft
370 Knokploeg Sipke van der Land 137 s 3-1
371 Gods ondergrondse Gather George 293 s 3-1
372 Vrijgevochten J. 'Richard' van der Gaag 200 s 3-1 Verzetsstrijder en diplomaat
373 Tragedie op Texel J.A. van der Vlis 188 s 3-1
374 Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter…… C.J. Aarts, M.C. van Etten 208 s 3-1 Verzetspoëzie en geuzenliederen
375 Kinderwagens en Korsetten Bob de Graaff, Lidwien Marcus 159 s 3-1 Onderzoek naar de sociale achtergrond en de rol van vrouwen in het verzet
376 Vlucht en verzet Piet Stavast 264 s 3-1 dagboek van een KP'er
377 Rinus van der Lubbe 1909-1934 Martin Schouten 263 s 3-1
378 We nemen 't wéér niet dr. Koos van Weringh e.a. 30 s 3-1 onderdrukking verzet 1933-1945-nu
379 Ik néém het niet! Evert Werkman 368 s 3-1 Hoogtepunten uit het verzet 1940-1945
380 De mooiste gedichten over verzet en bevrijding Sipke van der Land 48 s 3-1
381 Verzet en Overgave Dietrich Bonhoeffer 215 s 3-1
382 Huizen zonder vaders Heinrich Böll 319 s 3-1
383 Tot het bittere einde Hans Bernd Gisevius 524 s 3-1 deel I
384 Tot het bittere einde Hans Bernd Gisevius 481 s 3-1 deel II
385 De februari staking B.A. Sijes 222 s 3-1
386 Verzet verjaart niet J.G.A. Thijs 120 s 3-1 Momenten uit de veertigjarige geschiedenis van het dagblad Trouw
387 De kunst van het liegen A.Hitler, J. Goebbels 31 s 3-1
388 De Drie-en-dertig van Soesterberg J.W. Ooms, B.J. van Os 93 s 3-1
389 Voor de vrede uitbreekt A.G. Christiaens 168 s 3-2 Vlaamse verhalen over de tweede wereldoorlog
390 Belgen en bezetters Jacques de Launay 269 s 3-2
391 Belgie bezet 1940-1944 Etienne Verhoeyen 456 s 3-2
392 Collaboratie of cultuur Dirk de Geest e.a. 359 s 3-2 Een Vlaams tijdschrift in bezettingstijd 1941-1944
393 Leopold III Jan Velaers, Herman Van Goethem 1152 s 3-2
394 Oostfronters Bruno De Wever 180 s 3-2 Vlamingen in het Vlaams legioen en de waffen SS
395 De vijand te lijf, De Belgen in het verzet W. Meyers, F. Selleslagh 128 s 3-2
396 La Belgique 1940-1944 Jo Gérard s 3-2
397 De kleine Belg in de grote oorlog Jos Omblets 128 s 3-2
398 België in de tweede wereldoorlog deel 1 Paul Jouyet 143 s 3-2 De verloren vrede 1918-1939
399 België in de tweede wereldoorlog deel 2 Herwig Jacquemyns 112 s 3-2 Een bezet land
400 België in de tweede wereldoorlog deel 3 Maurice De Wilde 128 s 3-2 De nieuwe orde
401 België in de tweede wereldoorlog deel 4 Paul Jouyet 95 s 3-2 Het verzet
402 België in de tweede wereldoorlog deel 5 Maurice De Wilde 123 s 3-2 De kollaboratie deel 1
403 België in de tweede wereldoorlog deel 6 H. Van de Vijver, R. Van Doorslaer,E. Verhoeye 112 s 3-2 Het verzet deel 2
404 België in de tweede wereldoorlog deel 8 Herman Van de Vijver 101 s 3-2 Het cultureel leven tijdens de bezetting
405 Onderdrukking en verzet Nederland in oorlogstijd deel 1 Mr. J.J. van Bolhuis e.a. 704 s 3-2
406 Onderdrukking en verzet Nederland in oorlogstijd deel 2 Prof. Dr. C. D. J. Brandt e.a. 694 s 3-2
407 Onderdrukking en verzet Nederland in oorlogstijd deel 3 H.M. van Randwijk e.a. 831 s 3-2
408 Onderdrukking en verzet Nederland in oorlogstijd deel 4 Prof. Mr. B. C. Slotemaker 832 s 3-2
409 Halte Varsseveld John Breukelaar 142 s 3-2 Verhalen over het onderduiken bij de dames Jolink en hun geestverwanten
410 Grensgevallen Henk Krosenbrink 234 s 3-2 Vluchtelingen tussen 1933 en 1940
411 Registers behorende bij het grote gebod 64 s 4-3 Schuilnamen,werkelijke namen, trefwoorden, topografisch register
412 Verzet in Nederland 1940-1945 Dr. C.M. Schulten 319 s 3-2 "en verpletterd wordt het juk"
413 Het vrije woord Hans van den Heuvel, Gerard Mulder 267 s 3-2 De illegale pers in Nederland 1940-1945
414 De ondergrondse pers 1940-1945 Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 366 s 3-2
415 Vrijgegeven door de Duitsche censuur Erik Somers 283 s 3-2 Fotograaf in dienst van de bezetter
416 De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939 Frank van Vree 475 s 3-2 Een studie over de vorming van de publieke opinie
417 Perszuivering De Nederlandse pers 1944-1951 Jan Brauer 190 s 3-2
418 Tussen crisis en oorlog H.W. von der Dunk e.a. 144 s 3-2 Maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30
419 Woord gehouden F. Boucher, E. Kalkman, D. Schaap 253 s 3-2 Veertig jaar Stichting 1940-1945
420 Vrouwen in het verzet 1940-1945 Jan Hof 283 s 3-2 Tot iedere tegenwerking bereid'
421 Alsof er niets gebeurd was Cobie Frank 256 s 3-2 Terugblik van een Joodse verzetsman
422 Vechten voor vrijheid Loek Caspers 312 s 3-2 Oorlog en verzet op de Utrechtse Heuvelrug
423 Abwehr III F H. J. Giskes 314 s 3-2 De Duitse contraspionnage in Nederland
424 Het verzet 1940-1945 Richter Roegholt, Jacob Zwaan e.a. 184 s 3-2 met een lijst van illegale organisaties door L.F. de Jong
425 Het Clandestiene boek 1940-1945 Lisette Lewin 375 s 3-2
426 Partij in het verzet Hansje Galesloot, Susan Legêne 381 s 3-2 De CPN in de tweede wereldoorlog
427 De stakingen als keerpunt april/mei '43 Liesbeth van der Horst 32 s 3-2
428 Het nationaal steun fonds Mr. P. Sanders 185 s 3-2 bijdrage tot de geschiedenis van de financiering van het verzet 1941-1945
429 Op het netvlies getekend 42 Bekende Nederlanders 96 s 3-2 beschrijving van hun meest aangrijpende oorlogsfoto
430 Jakhalzen van het Derde Rijk Martin Ros 319 s 3-2 Ondergang van de collabo's1944-1945
431 Het vrije boek in onvrije tijd Dirk de Jong 341 s 3-2 bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie
432 God won ik verloor 1940-1945 Han Overbeeke 156 s 3-2
433 Zeg mij aan wien ik toebehoor Dr. C.M. Schulten 203 s 3-2 Het verzetskruis 1940-1945
434 Verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetting Robert van Maaren, Herman Eijgelshoven 242 s 3-2
435 Bellen voor de vrijheid Dr. G. Hogesteeger, Drs. R.A. Korving 114 s 3-2 Illegale telefoonverbindingen in de Tweede Wereldoorlog
436 Dodelijke dilemma's in het Friese verzet Ype Schaaf 134 s 3-2 Het veemgericht en Krijn en Esmée
437 De geschiedenis van de ordedienst J.W.M. Schulten 429 s 3-2 Mythe en werkelijkheid van een verzetsorganisatie
438 Tegenwicht Max van den Berg 288 s 3-2
439 Het verborgen front deel 1 A.P.M. Cammaert 574 s 3-2 geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg
440 Het verborgen front deel 2 À.P.M. Cammaert 1262 s 3-2 geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg
441 Van bezetting naar bevrijding H.W. Poorterman 206 s 3-2 in Nijverdal,Hellendoorn,Marle, Haarle,Daarle,Hulsen Eversberg
442 De dag van het einde Tobias Brand 319 s 3-2 Europa, 7 mei 1945
443 En toch staat de Martini J.J. Leeninga, E.Jac. Westra 149 s 3-2 Groningen onder Duits schrikbewind
444 Verdrukking Verzet Victorie M. Goote 99 s 3-2 leerlingenboek voor het basisonderwijs
445 Mei '45 Henk van Gelder s 3-2 Reconstructie van 31 unieke dagen
446 Burgers in bezettingstijd Ds Joh. Gerritsen jr. Mr Barend de Goede 159 s 3-2
447 Het Parool 1940-1945 Verzetsblad in Oorlogstijd Madelon de Keizer 655 s 3-2
448 Van verzetsstrijder tot staatsgevaarlijk burger Joost van Lingen, Niek Slooff 269 s 3-2 Hoe progressieve illegale werkers na de oorlog de voet is dwarsgezet
449 Vogelvrij verleden Coen Hilbrink 278 s 3-2 Oud-illegalen na de oorlog
450 Geuzen-gedachten in de bezettingsjaren Peter de Geus 223 s 3-2
451 De overval dr. L. de Jong 157 s 3-2
452 In de schaduw van gisteren H. M. van Randwijk 324 s 3-2 Kroniek van het verzet in de jaren 1940-1945
453 De dammen brekers Jan van den Driesschen 124 s 3-2 aanval van Guy Gibson en zijn Dam Busters op de stuwdammen in het Ruhrgebied
454 De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945 Werner Warmbrunn 320 s 3-2
455 Patriotten en bevrijders Simon Schama 859 s 3-2 Revolutie in de Noordelijke Nederlanden 1780-1813
456 Nederland Canada Majoor Norman Phillips 80 s 3-3 150 foto's
457 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De Bevrijding
458 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De Blitzkrieg
459 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De Sowjet-kolos in beweging
460 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De aanval op Rusland
461 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De Partizanen
462 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 Herstel van het rode leger
463 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 216 s 3-3 Voorspel van de oorlog
464 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De verzetsbewegingen
465 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 Overwinning in Europa
466 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De luchtoorlog in Europa
467 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De slag om Engeland
468 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De slag om de Ardennen
469 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 Over de Rijn
470 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De invasie
471 De Tweede Wereldoorlog Time Life Boeken 208 s 3-3 De weg naar Tokio
472 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De landing in Normandië
473 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Het Ardennen offensief
474 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De opkomst van het derde rijk
475 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De hel van Birma
476 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De slag om Arnhem
477 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Oorlog in de lucht
478 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De verschrikkingen van het nazi-systeem
479 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De bange meidagen van '40
480 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De samenzwering van Hilter en Mussolini
481 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De grimmige slag om Stalingrad
482 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De Duitse nederlaag in Afrika
483 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Japan valt aan
484 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De val van Mussolini
485 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De laffe aanval op Pearl Harbor
486 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Duitsland verliest op alle fronten
487 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Veldtocht tegen Rusland
488 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Oorlog op Zee
489 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Japan bedwongen
490 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Oorlog aan de conferentie tafel
491 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De bevrijding
492 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De helse woestijnoorlog
493 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De trieste balans van een wereldoorlog
494 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Verraad en verzet
495 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 De soldaat in de oorlogsmachine
496 De Tweede Wereldoorlog 144 s 3-3 Index
497 Rebel mijn hari 200 s 3-3
498 Het ondergrondse vrij Nederland 1940-1945 239 s 3-3 De belangrijkste nummers en bladzijden van het illegale verzetsblad in facsimile herdrukt
499 Overijssel bevrijd Hans Roest 216 s 3-3
500 De bevrijding van Eindhoven Karel Margry 120 s 3-3 Operatie Market Garden, september 1944
501 Nederland bevrijd van Limburg tot de Lauwerszee W. Trees, R. van Soeren 128 s 3-3
502 Twente in de tweede wereldoorlog G.J.L. Kokhuis 255 s 3-3
503 Kijk onze bevrijding in woord en beeld 158 s 3-3
504 Tussen vrijheid en vrede 168 s 3-3 Het bevrijde zuiden september '44 mei '45
505 Teerosen op de Veluwe Willem H. Tiemens 125 s 3-3 De geheime Duitse radiopeilstations op de uitgestrekte heide benoorden Arnhem
506 Zwolle in oorlogstijd Paul Harmens 84 s 3-3
507 Canadezen in actie Hen Bollen, Paul Vroemen 311 s 3-3 Nederland najaar '44-voorjaar '46
508 De bevrijding Julian Thompson 64 s 3-3 van D-day tot de ondergang van het derde rijk. Met cd. In box
509 De onvergetelijke uren 128 s 3-3 omzien naar de bevrijding
510 Ooit Koninklijke vereniging voor facultatieve crematie 24 s 3-3 1990/1 1945-1990 Dodenherdenking: een rouwproces door de generaties heen
511 De dolle dwaze zomer van '45 150 s 3-3
512 Van dolle dinsdag tot bevrijding Ch. Whiting, W. Trees 176 s 3-3 ons langste oorlogsjaar
513 de Amerikanen en de bevrijding van Nederland Hans Loeber Gerard H. Sprenger e.a. 152 s 3-3
514 De tyrannie verdrijven K. Norel, dr. L.D. Terlaak Poot 648 s 3-3
515 Bevrijders L.S. Drayton 159 s 3-3
516 Het poolse aandeel in de overwinning Thom Peeters 112 s 3-3
517 Vrij Nederland 1940-1952 M.W.M.M. Gruythuysen 279 s 3-3 Nederland vrij de archieven
518 Ken je die? 72 s 3-3 Een bundel volkshumor uit de jaren '40-'45
519 Van vreemde smetten vrij Kees Brants, Willem Hogendoorn 157 s 3-3 Opkomst van de centrumpartij
520 Noord-West Veluwe 108 s 3-3 bevrijdingskroniek april/november 1945
521 West-Veluwe 108 s 3-3 bevrijdingskroniek september 1944/november 1945
522 De bevrijding van Warnsveld en zijn buurtschappen Tine Zwamborn 88 s 3-3 2 april 1945- 5 april 1945
523 Zij komen… Ans van der Heide-Kort 184 s 3-3 Dolle dinsdag 5 september 1944- Bevrijding mei 1945
524 De bevrijding van Amsterdam Dr. Herman de Liagre Böhl, drs. Guus Meershoek 200 s 3-3
525 Oorlogs-pad Jeroen Wielaert 191 s 3-3 De bezetting voorbij. Wat Nederland nog over '40-'45 vertelt
526 De Bevrijding Jan Neckers 95 s 3-3
527 Hengelo in oorlogstijd Jan-Pieter van Vree 240 s 3-3
528 Enschede's bevrijding in beeld T. Wiegman 106 s 3-3
529 De bevrijding van Europa R. Steininger, H. Schwan 160 s 3-3 Kleurenfoto's uit Amerikaanse archieven
530 De bevrijding van Nederland 1944-1945 Christ Klep, Ben Schoenmaker 396 s 3-3 Oorlog op de flank
531 Bevrijding van Nederland 1944-1945 Generaal-Majoor B. Koning 195 s 3-3
532 D-day Het Nederlandse vliegtuigsquadron 320 was erbij! H.J.E. van der Kop 238 s 3-3
533 tel tot vijf… en sterf! 13 s 3-3 authentieke relaas over de keiharde spionage rondom D-Day
534 Finale mei Paul Arnoldussen, Albert de Lange 232 s 3-3 Het einde van de oorlog in Nederland
535 Invasie '44 John Frayn Turner 383 s 3-3 Een gedegen verslag van de gebeurtenissen op D-Day en de dagen daarna.
536 Tussen twee vuren A.P.M. Cammaert 208 s 3-3 fronttijd en evacuatie van noord- en midden Limburg sept. '44-mei '45
537 De langste dag Cornelius Ryan 255 s 3-3 Normandië 1944
538 Vrij van D-Day tot V-Day Tubantia,dagblad v/h Oosten, Hengelo's Dagblad 94 s 3-3 Een journalistieke documentaire over de bevrijding van de Achterhoek en Twente voorjaar 1945
539 De slag om Arnhem 17-21 september 1944 Lloyd Clark 176 s 3-3 Een brug te ver
540 Tweede Wereldoorlog H.P. Willmott,Robin Cross, Charles Messenger 320 s 3-3
541 D-Day Stephen Badsey 284 s 3-3 van de Normandische stranden tot de bevrijding van Frankrijk
542 Oorlogsdagboek 1939-1945 T. van Heule 334 s 4-1
543 Onder onze ogen Marga Minco 168 s 4-1 Verhalen over de oorlog
544 .1933 Philip Metcalfe 480 s 4-1 beeldende impressie van het begin van Hitlers duizendjarige Rijk-Vrij Nederland
545 Het vege lijf Jacques Gans 206 s 4-1
546 Het begon onder melkenstijd G.J. Peelen 172 s 4-1
547 En brengen waar gij niet wilt Helmut Gollwitzer 180 s 4-1 verslag van een gevangenschap
548 Van het westelijk front geen nieuws Erich Maria Remarque 276 s 4-1
549 In ballingschap Henri van der Zee 448 s 4-1 De Nederlandse kolonie in Engeland 1940-1945
550 Vergeten stemmen van de Tweede Wereldoorlog Max Arthur 600 s 4-1 gezien door de ogen van de overlevenen
551 Terugkeer Dienke Hondius 170 s 4-1 Antisemitisme in Nederland rond de bevrijding
552 Verzwegen verhalen B.J. Blijker 206 s 4-1
553 Verdacht Veroordeeld! Bob Wallagh 228 s 4-1
554 En de muren vielen om Henriette Roosenburg 247 s 4-1
555 De Nederlandsche Arbeidsdienst 1940-1945 Willem F. van Breen 471 s 4-1 Ontstaan, opkomst en ondergang
556 De Tweede Wereldoorlog Churchill 374 s12-2 deel 1 van oorlog tot oorlog
557 De Tweede Wereldoorlog Churchill 632 s12-2 deel 2 de schemeroorlog
558 De Tweede Wereldoorlog Churchill 917 s12-2 deel 3 Frankrijks val
559 De Tweede Wereldoorlog Churchill 1207 s12-2 deel 4 Engelands eenzame positie
560 De Tweede Wereldoorlog Churchill 1560 s12-2 deel 5 Duitsland dringt op naar het oosten
561 De Tweede Wereldoorlog Churchill 1874 s12-2 deel 6 Amerika in de oorlog
562 De Tweede Wereldoorlog Churchill 2259 s12-2 deel 7 de Japanse stormloop
563 De Tweede Wereldoorlog Churchill 2650 s12-2 deel 8 Afrika teruggewonnen
564 De Tweede Wereldoorlog Churchill 2945 s12-2 deel 9 de as gebroken
565 De Tweede Wereldoorlog Churchill 3230 s12-2 deel 10 van Teheran tot Rome
566 De Tweede Wereldoorlog Churchill 3546 s12-2 deel 11 het tijd der victorie
567 De Tweede Wereldoorlog Churchill 3859 s12-2 deel 12 het ijzeren gordijn
568 Gedenkboek van de tweede wereldoorlog Ivor Matanle 400 s 4-2
569 Je was er niet bij Frans J.L.G. Hupsch 128 s 4-2 Amsterdam onderdrukking en bevrijding 1940-1945
570 Mobilisatieherinneringen van een landweerman J.B.S. 32 s 4-2
571 Nooit meer oorlog Ds. J.J. Poort 44 s 4-2
572 Oorlogsherinneringen Henk Wormgoor s 4-2
573 Onuitwisbare herinneringen Fiep Alwei 39 s 4-2
574 Het onderduikerskamp in de Soerelse Bossen W. Mazier 92 s 4-2 Jeugdherinneringen
575 Onder het hakenkruis H.P. de Hoogh, G. de Flines 160 s 4-2 Kroniek der gebeurtenissen tijdens de Duitsche overheersching
576 Gijzelaar in Gestel Robert Peereboom 147 s 4-2 belevenissen in het gijzelaarskamp St.Michielsgestel
577 Gisteren Truus Boersma-Hofenk 125 s 4-2
578 In rok tussen de bruinhemden Wolfgang zu Putlitz 352 s 4-2 herinneringen van een Duits diplomaat
579 De schakel Frank Visser 431 s 4-2 de geschiedenis van de Engelandvaarders
580 Putten op de Veluwe Koos Groen, Willem G. van Maanen 69 s 4-2 het spoor terug naar de tragedie van 1944
581 Lichaamsbuit Ted Schouten 152 s 4-2 gedwongen seks tijdens de tweede wereldoorlog
582 Katijn Johan P. Nater 156 s 4-2 De ontrafeling van een massamoord
583 Naar eer en geweten Gerie de Jong, René Kok, Erik Somers 224 s 4-2 gewone Nederlanders in een ongewone tijd 1940-1945
584 Herinneringen uit de bezettingstijd Dr. H. M. Hirschfeld 247 s 4-2
585 Ik zaf Duitschland zóó Jehan Kuypers 16 s 4-2
586 Wij waren getuigen Jan H. de Groot, Ed Hoornik, Theun de Vries s 4-2 met dertig tekeningen van Piet Klaasse
587 Een verborgen herinnering Dunya Breur 272 s 4-2
588 Verhalen die blijven Simone Gerritsen 138 s 4-2 beleefde geschiedenis in de grensregio
589 Oorlogsdagboek van Peter van Essen Peter van Essen 173 s 4-2
590 Dat kan ons niet gebeuren E Werkman,M de Keizer,GJ van Setten 192 s 4-2 het dagelijks leven in de tweede wereldoorlog
591 Geen wraak maar gerechtigheid Simon Wiesenthal 384 s 4-2 herinneringen van Simon Wiesenthal
592 Mijn Memoires Kapt. Westerling 308 s 4-2
593 Terwijl de strop hun wachtte G.M. Gilbert 299 s 4-2 Dagboek van de Amerikaanse gevangenispsycholoog in Neurenberg 1945-1946
594 Gestolen jeugd Ton van Reen 448 s 4-2
595 Over gelstolen jeugd Gerard Sonnemans 31 s 4-2
596 Burmadagboek 1942-1945 Wim Kan 271 s 4-2
597 Ik ben een vreemdeling geweest Generaal Sir John Hackett 212 s 4-2
598 Stemmen buiten de Tijd Hans Walter Bähr 448 s 4-2 brieven en dagboek fragmenten uit dertig landen 1939-1945
599 De Duitsers en ik Sefton Delmer 445 s 4-2
600 De veensoldaten Wolfgang Langhoff 270 s 4-2 Een onpolitiek feitenrelaas van 13 maanden concentratiekamp
601 Achter de schermen van de tweede wereldoorlog Reader's Digest 544 s 4-2
602 Lti Victor Klemperer 366 s 4-2 over de taal van het derde rijk
603 Mijn dagboek Pieter van der Meer de Walcheren 195 s 4-2
604 De getuigen Boudewijn van Houten 341 s 4-2 de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in egodocumenten
605 Vuur uit de hemel mei 1940 U.G. de Jong 214 s 4-2
606 Toch met de Duitsers gepraat Henders Franken 255 s 4-2
607 Een hart van prikkeldraad Lisette Lewin 426 s 4-2
608 Niemandsland Duke Blaauwendraad-Doorduijn 220 s 4-2
609 Morgen bij het aanbreken van de dag Dr. J.G. de Beus 424 s 4-2
610 Binnenskamers Conny Kristel 432 s 4-3 Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Besluitvorming.
611 Persoonlijke onuitwisbare herinneringen F. Jong 53 s 4-3 van mijn verblijf in Duitsland tijdens de tweede wereldoorlog
612 b'rit sjalom Haaksbergen vereniging b'rit sjalom s 4-3 jubileumbundel 1985-1995
613 De fatale aanval 22 februari 1944 opzet of vergissing? Alfons E. Brinkhuis 143 s 4-3 mysterieuze amerikaanse bombardementen op Nijmgen,Arnhem, Enschede en Deventer
614 Herrezen Nederland 1945-1955 Drs. R.A. Damsté, Ch. A. Cocheret 127 s 4-3
615 De tweede wereldoorlog, toen en nu L.G. Dalhuisen,E Storck, P Overmeer 163 s 4-3
616 De tweede wereldoorlog dag na dag Antony Shaw 192 s 4-3 overzicht van alle belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen
617 Encyclopedie van de tweede wereldoorlog deel 1 Winkeler Prins 328 s 4-3
618 Encyclopedie van de tweede wereldoorlog deel 2 Winkeler Prins 656 s 4-3
619 7000 jaar wereld-geschiedenis de tweede wereldoorlog Lekturama 380 s 4-3
620 Heinz in Holland Gerard Groeneveld 159 s 4-3 Duitse amateurfoto's van de bezettingstijd
621 De Tweede Wereldoorlog in Foto's David Boyle 600 s 4-3 ruim 900 foto's met informatieve bijschriften
622 De bezetting na 50 jaar deel 1 dr. L. de Jong 183 s 4-3
623 De bezetting na 50 jaar deel 2 dr. L. de Jong 367 s 4-3
624 De bezetting na 50 jaar deel 3 dr. L. de Jong 543 s 4-3
625 Sober en Solide Eric de Lange 220 s 4-3 De wederopbouw van Nederland 1940-1965
626 Onverwerkt verleden Luc Huyse, Steven Dhondt 312 s 4-3 Collaboratie en repressie in Belgie 1942-1952
627 De oorlog duurt voort Doke van Kampen-Bronkhorst 122 s 4-3 Over de problematiek van oorlogsgetroffenen in het kader van maatschappelijk werk
628 Nachtmerries van de oorlog J.N. Schreuder 240 s 4-3 Een onderzoek naar nachtelijke herbelevingen van psychotraumatische oorlogservaringen
629 Oorlog, een breuk in het bestaan C.M. Jacobs-Stam 106 s 4-3
630 Centrum '45 Vier wijzen van omzien Onno Buruma, Hedy d'Ancona e.a. 64 s 4-3 Hulpverlening voor oologsgetroffen in perspectief
631 Sociale voorzieningen Oorlogsgetroffenen SVZ deel 8 s 4-3
632 Het pijnlijk herstel A.C. van Heusden, J.H.J. van den Heuvel 106 s 4-3 De wederopbouw van het openbaar bestuur in Gelderland 1944-1947
633 Ideaal en identiteit Nationaal Comité 4 en 5 mei 100 s 4-3 Een nieuwe zoektocht na 50 jaar vrijheid
634 Wij herdenken, dus wij bestaan Jos Perry 119 s 4-3 Over jubilea, monumenten en de collectieve herinnering
635 Putten de razzia en de herinnering Madelon de Keizer 437 s 4-3
636 Een paar minuten is het stil Pierre Jansen 45 s 5-2
637 Na het kamp Jolande Withuis 543 s 5-2
638 Keerzijde van de bevrijding J. Dane 205 s 5-2 over de maatschappelijke, psycho-sociale en medische aspecten van de problematiek van oorlogsgetroffenen
639 Oorlogstrauma's na 45 jaar? A. Engelsman 112 s 5-2 Politiek en psychiatrisch ongeduld
640 1940-1945 Onverwerkt verleden? D Barnouw, M de Keizer, G van der Stroom 197 s 5-2 Lezingen van het symposium georganiseerd door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 7 en 8 mei 1985
641 Praktijk van de hulpverlening aan oorlogs- en andere… J. Dane 157 s 5-2
642 Vijftig jaar na de inval H. Amersfoort, J.C.H. Blom e.a. 238 s 5-2
643 Cogiscope Tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld 41 s 5-2
644 Verder leven met de oorlog Wim D. Visser, Sytse G. van der Veen 128 s 5-2 Hulpverlening aan oorlogsgetroffenen
645 Oorlogskinderen toen en nu Tom de Ridder, Sytse van der Veen 141 s 5-2
646 Trauma door oorlogsgeweld dr. Judith Schuyf 112 s 5-2 Twaalf inleidingen rond een thema
647 Monumenten van Vrijheid Ralph Trost 292 s 5-2 Een reisgids door de grensregio
648 Stille getuigen 1940-1945 Harry Wonink 156 s 5-2 Tastbare herinneringen aan de oorlogsjaren in Oost Nederland
649 Het nationaal monument op de Dam E. Borst e.a. s 5-2
650 Oorlogsmonumenten, herinneringen voor de toekomst Caroline Breunesse 57 s 5-2 Over oorlogsmonumenten in Nederland, provincie Overijssel
651 Wat was de Vrede mooi toen het nog Oorlog was Hans Olink 128 s 5-2 Gesprekken over de wederopbouw
652 Klein monument Anneke Hemrika 48 s 5-2
653 Verstopt Vervalst Verzameld Verzetsmuseum Amsterdam 120 s 5-2 De collectie van het verzetsmuseum Amsterdam
654 Oorlogsmonumenten I. van Beuzekom, R Blijdenstijn, R van Olderen 64 s 5-2 Stichting monumenten reeks
655 Kleur in donkere dagen Alphons Hustinx, Loek Kreukels 200 s 5-2 Het dagelijks leven in Nederland tijdens WOII
656 Monumenten van Herrezen Nederland Marieke Kuipers e.a. 127 s 5-2 100 topmonumenten uit de periode 1940-1958
657 Herdenken en vieren in vrijheid Nationaal Comité 4 en 5 mei 231 s 5-2
658 Verwoesting en wederopbouw / Revival of the Netherlands Ir. Th. P. Tromp 104 s 5-2 With 171 photographs
659 Een stilte die spreekt Karen Polak, Judith Schuyf, Gon Buurman 312 s 5-2 Herdenken in diversiteit
660 De Geuzen Harry Paape 156 s 5-2
661 De Tweede Wereldoorlog Spectrum opzoekboek s12-5 Begrippen, mensen en militaria van A tot Z
662 Oorlogsdocumentatie '40-'45 Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 253 s12-5 Jaarboek 1989
663 Oorlogsdocumentatie '40-'45 Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 222 s12-5 tweede jaarboek
664 Oorlogsdocumentatie '40-'45 Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 192 s12-5 derde jaarboek
665 Jaarverslag 1988 Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 46 s12-5
666 Jaarverslag 1989 Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 48 s12-5
667 Jaarverslag 1990 Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 39 s12-5
668 Het belang van de Tweede Wereldoorlog van den Berg, Brands, Hirschfeld, Schrage 97 s12-5
669 Het bewaren van de oorlog Jaap Cohen 180 s12-5 De roerige beginperiode van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
670 Archievengids van de Tweede Wereldoorlog Erik Somers, Mark Pier 407 s12-5 Nederland en Nederlands-Indië
671 De onderzoekers van de oorlog Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 136 s12-5 en het werk van dr. L. de Jong
672 Bezettingstijd in Friesland deel I P. Wijbenga 384 s19-5 Weifeling en keus
673 Bezettingstijd in Friesland deel II P. Wijbenga 383 s19-5 Met de rug tegen de muur
674 Bezettingstijd in Friesland deel III P. Wijbenga 450 s19-5 Het laatste bedrijf
675 De Achtste Steen Informatieblad voor de inwoners van Steenderen s 28 Krant Losbladig
676 De Oorlogskranten 1 t/m 21 Verschillende kranten s 28 Unieke collectie oorlogskranten 1940-1946
677 De Oorlogskranten 22 t/m 45 Verschillende kranten s 28 Unieke collectie oorlogskranten 1940-1946
678 De Oorlogskranten 46 t/m 65 Verschillende kranten s 28 Unieke collectie oorlogskranten 1940-1946
679 Wilhelmina in London 1940-1945 Gijs van der Ham 136 s26-1 Documenten van een regering in ballingschap
680 Oranje in Ballingschap Albert Vandermey 128 s26-1 met unieke foto's uit privé albums
681 London in oorlogstijd Henri van der Zee, René Kok, Erik Somers 96 s26-1 Wandelingen in de voetsporen van Wilhelmina
682 Zur Lippe-Biesterfeld E.J.H. Schrage 200 s26-1 Prinses Armgard, Prins Bernhard en hun houding tegenover nazi-Duitsland
683 Londen en de zaak van 't Sand A. den Doolaard 112 s26-1 over Henny en Elisabeth le Roi.
684 Achter de bres A. Waalewijn 339 s12-3 Rijkswaterstaat in oorlogstijd
685 Kleine Serie Geschriften no. 1 Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 75 s12-3 De Duitsche bezetting van Nederland, De financieele ontwikkeling van het land…
686 Zieken Fondsen en de Duitse bezetting H.C. v.d. Hoeven 144 s12-3
687 Mooie jaarcijfers… Hein A.M. Kleman 113 s12-3 Enige onderzoeksresultaten betreffende de Nederlandse economische ontwikkeling…
688 De organisatie van de bezetting Henk Flap, Wil Arts 180 s12-3
689 Het averechts handelen Hugo Pos, Jan Kuijk 128 s12-3 De Geer in Lissabon, Naïef, Wereldvreemd, Eigengereid
690 Eenige Hoofdpunten, van het Regeeringsbeleid in Londen 251 s12-3 kopieën van originele brieven van verantwoordelijke regeringspersonen e.d.
691 Jaarverslag 1989 Stichting Centrum 45 38 s12-3
692 Politierapport 1940-1945 H. Kraaijenbrink 495 s12-3 Corpschef van de politie te Harderwijk
693 De Zwarte Politie 1940-1945 Bert Huizing, Koen Aartsma 280 s12-3
694 Carnaval der Desperado's A.J. Noël de Gaulle 172 s12-3 relaas betreffende een belangrijk deel der werkzaamheden in de geallieerde agentendienst
695 Neerland's Zeemacht in Oorlog A. Kroese 145 s12-3 met kaart
696 De Rijkswacht tijdens de bezetting Lt.-Kol. W.J.D. Van Geet 238 s12-3 Mens en Tijd 1940-1944
697 Grenzen aan gehoorzaamheid Arnold Vernooij 150 s12-3 Houding en gedrag van de Utrechtse politie tijdens de Duitse bezetting
698 Dienaren van het gezag Guus Meershoek 488 s12-3 De Amsterdamse politie tijdens de bezetting
699 Op de kentering W. Drees 247 s13-6 Toekomstbeschouwingen uit bezettingstijd
700 The War Toys Kriegsspielzeuge 156 s13-6
701 Nederland en het Duitse Exil 1933-1940 328 s13-6 Achttien essays
702 Nederland voor de storm H. van Galen Last 104 s13-6 politiek en literatuur in de jaren dertig
703 De Bijzondere Rechtspleging 1944-1952 Henk Eefting 453 s13-6 Rampzalige gevolgen voor politieke delinquenten en collaborateurs
704 In plaats van bijltjesdag Prof. Mr. A.D. Belinfante 632 s13-6
705 De besluitwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy Mr. J.C.E. van den Brandhof 482 s13-6
706 In het belang van het Nederlandse volk… dr. C. Hilbrink 248 s13-6 Over de medewerking van de ambtelijke wereld aan de Duitse bezettingspolitiek 1940-1945
707 In geval van een vijandelijken inval J.H. Sikkes 111 s13-6 Ambtelijk gedrag in bezettingstijd en de daarvoor geldende aanwijzingen
708 Radio Oranje Rob Vermaas 54 s13-6
709 De affaire-Menten 1945-1976 band 1 Blom, Mr. 't Hart, I. Schöffer, J.M. de Maar-Willink 415 s13-6 Tweede Kamer, zitting 1978-199, 14 252, nr. 19
710 De affaire-Menten 1945-1976 band 2 Blom, Mr. 't Hart, I. Schöffer, J.M. de Maar-Willink 922 s13-6 Tweede Kamer, zitting 1978-199, 14 252, nr. 19
711 Farce De bestraffing van economische collaboratie 44-51 J.P. Meihuizen 57 s13-6
712 Landgenoten! Prof. Dr. L. de Jong 153 s13-6 De radiotoespraken van Minister-president Prof. Mr. P.S. Gerbrandy, Radio Oranje en De Brandaris
713 Op de Bres 1940-1944 Mr. Dr. K.J. Frederiks 102 s13-6 Secretaris-Generaal van binnenlandsche zaken
714 De Enquêtecommissie is van oordeel… H.C. Posthumus Meyjes 368 s13-6 Samenvatting van het parlementaire onderzoek naar het regeringsbeleid in de oorlogsjaren
715 Onze jaren 45-70 deel 1 544 s12-3 25 jaar wereldgeschiedenis
716 Onze jaren 45-70 deel 2 1088 s12-3 25 jaar wereldgeschiedenis
717 Onze jaren 45-70 deel 3 1632 s12-3 25 jaar wereldgeschiedenis
718 Onze jaren 45-70 deel 4 2208 s12-3 25 jaar wereldgeschiedenis
719 Onze jaren 45-70 deel 5 2720 s12-3 25 jaar wereldgeschiedenis
720 Onze jaren 45-70 deel 6 3264 s12-3 25 jaar wereldgeschiedenis
721 Onze jaren 45-70 deel 7 3808 s12-3 25 jaar wereldgeschiedenis
722 The Saturday Evening Post 1944-1948 s 5-3 Nieuws-tijdschrift
723 The Saturday Evening Post 1949-'50 s 5-3 Nieuws-tijdschrift
724 The Saturday Evening Post 1950 s 5-3 Nieuws-tijdschrift
725 The Saturday Evening Post 1951 s 5-3 Nieuws-tijdschrift
726 The Saturday Evening Post 1952-1955 s 5-3 Nieuws-tijdschrift
727 Met eigen ogen De tweede wereldoorlog deel 1 s 5-3 Tijdschrift over de oorlog
728 Met eigen ogen De tweede wereldoorlog deel 2 s 5-3 Tijdschrift over de oorlog
729 Nederland en de tweede wereldoorlog deel 1 s 5-3 Documantaire
730 Nederland en de tweede wereldoorlog deel 2 s 5-3 Documantaire
731 Nederland en de tweede wereldoorlog deel 3 s 5-3 Documantaire De Oorlog na de Oorlog
732 Documantaire 20e eeuw deel 1 s 5-3 Algemene geschiedenis
733 Documantaire 20e eeuw deel 2 s 5-3 Algemene geschiedenis
734 Documantaire 20e eeuw deel 3 s 5-3 Algemene geschiedenis
735 Service newspapers of the second world war Michael Anglo 139 s 5-3
736 I'll be seeing you Tonie and Valmai Holt 192 s 5-3 World War II trough its picture postcards
737 Daily Mail Pictorial History of our times Harry Weaver 65 s 5-3 The way we were: sport, people, rationing, politics en entertainment
738 Dat heeft mijn oog gezien Mau Kopuit 129 s 5-3 Het leven in oorlogstijd in kranteberichten uit de algemene en Joodse pers 1940-1945
739 Metro Rob Van der Nol, Jan Bruggeman s 5-3 met losse bladen. Satirisch ondergronds tijdschrift van 15 november 1944 tot en met 29 juni 1946
740 6 juin 1944 le jour "J" Francois Bédarida 64 s 5-3 8 Kopieën van kranten
741 Waffen SS Adrian Gilbert 192 s 5-3 An illustrated history
742 Life's picture history of world war II Henry R. Luce, John Shaw Billings 368 s 5-3
743 In de schaduwen van morgen J. Huizinga 226 s11-2
744 Je Mainteiendrai (deel 1 t/m 3) L. de Jong 1134 s11-2
745 Je Mainteiendrai (deel 4) L. de Jong 411 s11-2
746 Homoseksualiteit in bezet Nederland Pieter Koenders 175 s11-2
747 Homo Holocaust Frank Rector 234 s11-2 Lotgevallen van homosexuelen
748 De laatste dagen van Berlijn Earl F. Ziemke 157 s11-2
749 De geallieerde landing op Sicilië Martin Blumenson 158 s11-2
750 Operatie Barbarossa John Keegan 159 s11-2 De Duitse inval in Rusland
751 Midway A.J. Barker 159 s11-2 Keerpunt in de Stille Oceaan
752 Monte Cassino Dominick Graham 159 s11-2
753 Operatie Toorts Vincent Jones 159 s11-2 de geallieerde inval in Noord-Afrika
754 Normandië Maj. Gen. H. Essame 159 s11-2 Het vervolg van D-Day
755 Overvallen op de Atlantische kust Peter Young 159 s11-2
756 Guadalcanal Graeme Kent 159 s11-2 Keerpunt in de Pacific oorlog
757 De landing bij Anzio Christopher Hibbert 159 s11-2
758 Opmars over de Rijn James W. Stock 158 s11-2
759 Bastogne Peter Elstob 159 s11-2 De slag in de Ardennen
760 De verdediging van Moskou Geoffrey Jukes 159 s11-2
761 De strijd om het Ruhrgebied Charles Whiting 159 s11-2
762 Afrika Korps K.J. Macksey 159 s11-2 Oorlog in de woestijn
763 Spitfires John Vader 159 s11-2 vechten voor Engeland
764 Koersk Geoffrey Jukes 159 s11-2 De grootste tankslag aller tijden
765 Tanks Maj. K.J. Macksey 159 s11-2 Duitslands gepantserde vuist
766 Pantserspitsen tegen Frankrijk John Williams 158 s11-2
767 Guderian John Keegan 159 s11-2 pionier van het pantserleger
768 Pantser voertuigen W.O. 2 Gijs Brandsma 160 s11-2
769 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 192 s11-2 De voorgeschiedenis
770 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 De oorlog in Oost- en Noord-Europa
771 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 192 s11-2 De oorlog in West-Europa
772 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 De 'Nieuwe Orde' in Europa
773 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 De oorlog in Rusland I
774 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 Engeland houdt stand
775 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 192 s11-2 Japan en Amerika op het oorlogstoneel
776 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 192 s11-2 De oorlog in Rusland II
777 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 Oorlog te land, ter zee en in de lucht
778 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 Hitlers Groot-Germaanse Rijk
779 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 Het keerpunt
780 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 De opmars tegen 'De Vesting Europa'
781 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 192 s11-2 De oorlog in de Zuid-Pacific
782 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 192 s11-2 De vesting Europa' wankelt
783 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 De invasie
784 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 Het verzet en de neutraliteit
785 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 Het einde in zicht
786 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 192 s11-2 Japan wordt verslagen
787 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 191 s11-2 Duitsland wordt verlslagen
788 Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten Jacobsen Dollinger Hiltermann 192 s11-2 Registers-feiten-cijfers
789 Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog dr. N.K.C.A. in 't Veld 120 s11-2 1 De ereraden voor de kunst en de zuivering van de kunstenaars
790 Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog Drs. David Barnouw 112 s11-2 2 Nederlandse meisjes in Duitse vakantiekampen zomer 1940
791 Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog Dr. R. de Bruin 104 s11-2 3 Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesië 1942-1945
792 Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog Gerrold van der Stroom 118 s11-2 4 Duitse strafrechtspleging in Nederland en het lot der veroordeelden
793 Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog dr. N.K.C.A. in 't Veld 134 s11-2 5 De zuivering van artsen en advocaten
794 Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog R. Havenaar 160 s11-2 6 De NSB tussen nationalisme en volkse solidariteit
795 Normandië 1944 Robert Hunt David Mason 159 s11-3
796 De slag om de Atlantische Oceaan Johan Costello Terry Hughes 320 s11-3
797 Dit geschied in Oostenrijk Andor Juhasz Sari Juhasz 166 s11-3 beschrijft de gebeurtenissen vanaf de 1e wereld oorlog t/m de bezetting.
798 De vierde bondgenoot Doug Hurst 200 s11-3 De Nederlandse strijdkrachten in Australië tijdens WO 2
799 Titanenstrijd KL van Dijk 41 s11-3 overzicht van de gebeurtenissen in de 2e wo, inzicht in de achtergronden
800 De ondergang van Guernica Gorden Thomas Max Morgan-Witts 285 s11-3 Verslag van bombardement van de Baskische stad Guernica 26-4-1937
801 Sergeant Flora Sandes Alan Burgess 297 s11-3 Geromantiseerde geschiedenis van Flora Sandes, verpleegster Balkanoorlog
802 Verhalen uit de Spaanse burgeroorlog Ernest Hemingway 71 s11-3 vier verhalen met vier aspecten van de Spaanse burgeroorlog
803 Brandt Parijs? Larry Collins Dominique Lapierre 396 s11-3 Bevrijding van Parijs augustus 1944
804 De mythe van de 'goede oorlog' Jacques R. Pauwels 285 s11-3 Amerika en de tweede Wereldoorlog
805 De Indië-gangers Henk Krosenbrink 382 s11-3
806 Het Oostindisch kampsyndroom Rudy Kousbroek 494 s11-3 de ondergang van Nederlands-Indië
807 De ongelijke strijd in de Vogelkop P.P. de Kock 173 s11-3 Verslag van guerrillastrijd tijdens wo2 van een KNIL-detachement in West-Nieuw-Guinea
808 De heren worden bedankt vergeten leger in Indië 1949-1950 Ant. P. de Graaff 174 s11-3 Herinneringen van een sergeant-gewondenverzorger aan zijn diensttijd
809 Birma-Spoorweg Clifford Kinvig 159 s11-3
810 Brieven uit het veld Het vergeten leger thuis Ant. P. de Graaff 128 s11-3 Dagboeknotities van een soldaat op Java in 1949 aangevuld met brieven
811 Totok in Tjimahi D.A. Visker 127 s11-3 Herinneringen van een Nederlands soldaat
812 Een kolonie is ook maar een mens A. Alberts 126 s11-3 voor- en nadelen van de Nederlandse koloniale overheersing van Indonesië
813 De weg terug Het vergeten leger toen en nu Ant. P. de Graaff 124 s11-3 Ervaringen van 1949 worden geplaatst naast indrukken van een bezoek in 1987
814 De hitte van de dag J.W. Hofwijk 255 s11-3 Het leven van de militairen in Indonesië oktober 49-april 47
815 Soekarno Tabeh Otto Kuijk Bart van Veen 191 s11-3 journalistiek verhaal over het leven van Soekarno
816 De slag in de Javazee David Thomas 304 s11-3
817 Het vergeten squadron René Wittert 252 s11-3 strijd van het 18e squadron in het voormalig Nederlands-Indië
818 De Slag Piet Bakker 327 s11-3 Roman gebaseerd op gebeurtenissen rond de slag in de Javazee
819 Nederlanders in Nederlands-Indië M.G. Hoogstraaten 119 s11-3 Nederlandse koloniale aanwezigheid in Zuidoost-Azië tussen 1596 en 1950
820 Uur der beproeving Jhr J.N.C van Heurn 93 s11-3 Onze marine in strijd tegen Japan
821 Rusland in oorlog Alexander Werth 582 s11-3 Ontwikkelingen van de oorlog in Rusland vanuit Russisch standpunt
822 Vrede Door Revolutie W.F.S. Pelt 398 s11-3 De CPN tijdens het Molotov-Ribbentrop Pact (1939-1941)
823 Opmars en ondergang William Craig 423 s11-3 De slachting bij Stalingrad. Keerpunt van de Tweede Wereldoorlog
824 1939-1945 Het Resultaat M. Goossenaerts 29 s11-3
825 De geschiedenis van 1 Divisie '7 December' 1946-1996 Martin Elands Richard van Gils Ben Schoenmaker 365 s11-3 Overzicht van de verrichtingen van de divisie
826 De Marshall-hulp Pierre van der Eng 256 s11-3 Een perspectief voor Nederland 1947-1953
827 Mijn jeugd in Nazi-Duitsland Elsbeth Emmerich 96 s11-3
828 Zoo leeft Duitschland op de puinhopen van het derde rijk Hans Nesna 270 s11-3 verslag van een reis door Duitsland vlak na de oorlog
829 Hoe was het eigenlijk? Max von der Grün 247 s11-3 Mijn jeugd in Hitler-Duitsland
830 Eindstation Haltern Endstation Haltern 1945 Verein für Altertumskunde und Heimatpflege Haltern 96 s11-3
831 Theologen onder Hitler Gerhard Kittel Paul Althaus Emanuel Hirsch 243 s11-3
832 Wetenschap in Nazi-Duitsland Alan D. Beyerchen 312 s11-3 De roep om een Arische fysica
833 Nacht over Nederland M.J. Adriani Engels G.H. Wallagh 308 s11-3 Journalistieke reportage van vijf bezettingsjaren 1940-1945
834 Nederland en het Tribunaal van Tokio L. van Poelgeest 169 s11-3
835 De minstreel van de mesthoop Alex de Haas 152 s11-4 Liedjes, leven en achtergronden van Eduard Jacobs (pionier van Nl. cabaret)
836 Lou Bandy van Wandluis tot Landhuis Han Peekel 128 s11-4 mensen vertellen over Lou Bandy's wonderlijke leven
837 Door de nacht klinkt een lied Henk van Gelder Jacques Klöters 178 s11-4 Amusement in Nederland 1940-1945
838 Scenarium deel 6 E. Alexander R.L. Erenstein W. Hogendoorn 159 s11-4 Toneel in crisis- en bezettingstijd
839 Muziek in de schaduw van het Derde Rijk Pauline Micheels 494 s11-4 De Nederlandse symfonie-orkesten 1933-1945
840 De bioscoop in de oorlog Thomas Leeflang 352 s11-4
841 Radio Hilversum 1940-1945 Dick Verkijk 832 s11-4
842 Morgen komt een nieuwe dag Co de Kloet 205 s11-4 Liedjes van en om de oorlog
843 Europa tegen de moffen A. den Doolaard 221 s11-4 een aantal radiopraatjes van de Brandaris en Radio Oranje 24-7-1941 t/m 2-6-1945
844 In de pas André Swijtink 430 s11-4 Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog
845 Het hellende vlak G.P. Bakker 176 s11-4 Radio-omroep in nazi-greep
846 Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland Sjoerd de vrij 287 s11-4 artikelen en reportages
847 Trees heeft een Canadees Co de Kloet 112 s11-4 De bekendste liedjes rondom de bevrijding
848 Niet voor publicatie René Vos 592 s11-4 De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting
849 Televisie en Bezetting Chris Vos 343 s11-4 Onderzoek naar de documentaire verbeelding van de 2e w.o. in Nederland
850 Vastberaden maar soepel en met mate 1938-1948 H.J.A. Hofland Hans Keller Hans Verhagen 271 s11-4 Herinneringen aan Nederland
851 Het vrij Nederlands liedboek Jan H. de Groot, Han G. Hoekstra, Halbo C. Kool 156 s11-4
852 Hier wordt echter het belang van het boek geschaad Jan Schilt 295 s11-4 Het Nederlandse boekenvak 1933-1948
853 Kunsthandel in Nederland 1940-1945 Adriaan Venema 652 s11-4
854 Ons gevoel van vrijheid Daan Bronkhorst 159 s11-4
855 De arrestatie van een meestervervalser Frederik H. Kreuger 159 s11-4
856 The war in spotprenten Jan Antink Bert Smeenk Karel Stroes 31 s11-4 Tekeningen van Karel Stroes
857 V=victorie René Kok Erik Somers 120 s11-4 Oorlogsaffiches 1940-1945
858 Nooit Weer Nie Wieder Lisette Pelsers 31 s11-4 20 billboards van/von 22 kunstenaars künstlern
859 Oorlogsfoto's tegen het licht René Kok Erik Somers 256 s11-4 Het verhaal rond de vondst op een haagse zolder
860 Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie Adriaan Venema 262 s11-4 S. Vestdijk
861 Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie Adriaan Venema 582 s11-4 De harde kern
862 Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie Adriaan Venema 532 s11-4 Het systeem
863 Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie Adriaan Venema 323 s11-4 De kleine collaboratie
864 Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie Adriaan Venema 573 s11-4 Uitgevers en boekhandelaren
865 Zwaard van de geest Gerard Groeneveld 429 s11-4 Het bruine boek in Nederland 1921-1945
866 De schone zakdoek 1941-1944 Theo van Baaren Gertrude Pape 150 s11-4 verhalen gedichten cadavres-exquis collages tekeningen foto's objecten
867 De nieuwe orde en de Nederlandse letterkunde 1940-1945 Kelder, van den Bogaard, Geesink, Huberts 128 s11-4 Catalogus van de tentoonstelling Koninklijke Bibliotheek sept-nov 1985
868 De verwerking van de 2e w.o. in literatuur en kunst Dr. D.H. Schram, drs. C. Celjon 367 s11-4
869 Nieuwe boeken voor den nieuwen tijd Gerard Groeneveld 208 s11-4 Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944
870 Een groote laars een plompe voet Hans Mulder 256 s11-4 Nederland en de Nazi's in spotprent en karikatuur 1933-1945
871 Oude en nieuwe geuzenliederen Yge Foppema 168 s11-4
872 Geuzenliedboek 1940-1945 Dra. M.G. Schenk, H.M. Mos 275 s11-4
873 Vuur en Wind Muus Jacobse 84 s11-4 gedichten 1941-1945
874 Laatste oproep Louise van Santen 60 s11-4 gedichten ter herinnering aan de oorlog
875 V in vers Antohonie Donker 188 s11-4
876 Celdroom H.M. van Randwijk 13 s11-4 gedichten
877 Wij dragen de tranen Minka Kaszo 180 s11-4 100 gedichten
878 Verzet en Poëzie Anton B. Lam 53 s11-4 verzets-verzen
879 Vijfendertig tranen Ida Vos 62 s11-4 gedichten
880 t kan verkeeren! 27 s11-4 prenten
881 Oorlog Cyrille Offermans 230 s11-4 diverse verhalen
882 Punch J. Engelenburcht 64 s11-4 Galgehumer uit de tweede wereldoorlog
883 Duiters!? Wam de Moor 128 s11-4 10 mei 1940 - 9/10 november 1989
884 Gedichten 1930-1958 Sonja Prins 215 s12-4
885 Ken-je-die? 69 s12-4 Humor uit de oorlogsjaren
886 Afsluitduik 1940 E.H. Brongers 189 s11-5 het gevecht om de afsluitdijk
887 De kanonnen van augustus Barbara W. Tuchman 539 s11-5 augustus 1914 getailleerd verslag van de gebeurtenissen
888 De beste oorlogsverhalen Anton Quintana 472 s11-5 33 verhalen
889 Brieven aan Loe de Jong Bas Kromhout 248 s11-5
890 Anton van Duinkerken (prof.dr. W.J.M.A. Asselbergs Theo Kroon 191 s11-5 1903-1968
891 Bloed en hoop Samuel Pisar 361 s11-5 Overlevende van Maidanek, Auschwitz en Dachau
892 Hoe de oorlog is verdwenen Böll, Boudard, Herzberg e.a. 192 s11-5 10 herinneringen over het einde van de oorlog
893 Mijn honderd kinderen Lena Kuchler-Silberman 300 s11-5 persoonlijk verhaal van een Pools-Joodse vrouw
894 De treurige geraniums Wolfgang Borchert 188 s11-5 deel van het nagelaten werk, zowel verhalen als gedichten.
895 getekend door de oorlog C.M. Jacobs-Stam 150 s11-5 inzicht in de problematiek van gewonde en invalide slachtoffers
896 Drie voordrachten aan de Harvard Universiteit dr. L. de Jong 77 s11-5
897 Een fantast schrijft geschiedenis Regina Grüter 436 s11-5 de affaires rond Friedrich Weinreb
898 Crisis en critiek der democratie Dr. A.A. de Jonge 428 s11-5 Anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat
899 Tussen goed en fout Dr. G. Abma, Drs. Y. Kuiper, Drs. J. Rypkema 181 s11-5 nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945
900 De vergeten geschiedenis van Nederland in de 2e w.o. Eric Slot 380 s11-5 vergeten personen en gebeurtenissen,andere kant van de Nederlandse oorlogsjaren
901 De kaarten op tafel R. Bruce Lockhart 465 s11-5 achtergrond van de oorlogsjaren in Engeland
902 Vijf dagen in London mei 1940 John Lukacs 271 s11-5
903 Volg het spoor terug J.B. Charles 372 s11-5
904 De triviale overheid Reiner de Winter 92 s11-5
905 Geschonden wereld J. Huizinga 205 s11-5
906 Wiedergutmachung? Mosje Speijer 100 s11-5 onthullingen over Jokos en Cadsu
907 Moeilijk nabuurschap Christian Graf von Krockow 30 s11-5
908 Mater Amabilis en Pater Fortis onder vuur Hélène Vossen 314 s11-5 Van katholieke levensscholen naar vormingswerk 1947-1974
909 Zonden van de kerk Maarten-Jan Dongelmans 159 s11-5 achter het masker van heiligheid ging menige daad schuil
910 De katholiek die vrij Nederland redde Cor Cornelissen 222 s11-5 Mathieu Smedts
911 De Rooms Katholieke Kerk en Nazi-Duitsland Guenter Lewy 526 s11-5
912 Aartsbisschop in oorlogstijd Ton H.M. van Schaik 106 s11-5 Een portret van kardinaal De Jong
913 Een morele afrekening Daniel Jonah Goldhagen 382 s11-5 rol van de Katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel
914 De katholieke arbeidersbeweging in oorlogstijd Mag. Dr S. Stokman O.F.M. 167 s11-5 met krantenknipsels
915 Geheimen van materie en leven Dr Richard Teunissen 215 s11-5
916 Engelen tussen het puin Leonhard Frank 190 s11-5
917 De lans van het lot Trevor Ravenscroft 360 s11-5
918 Het verzet van de Nederlandsche bisschoppen Mag. Dr S. Stokman O.F.M. 320 s11-5
919 Hitlers Paus John Cornwell 415 s11-5 De verborgen geschiedenis van Pius XII
920 Kruis met haken Doris L. Bergen 320 s11-5 Duitse Christenen in het Derde Rijk
921 Nationaal-Socialistisch jaarboek 1942 304 k-r
922 Mijn Kamp A. Hitler 810 k-r Nederlandse versie 5e druk
923 Mein Kampf A. Hitler 810 k-r Nederlandse versie 6e druk
924 Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler Johanna Haarer 302 k-r
925 Adolf Hitler De wordinsgeschiedenis van een volksbeweging Philip Bouhler 87 k-r
926 Proclamatie van den Führer aan het Duitsche volk en … 93 k-r
927 De Spookdivisie Alfred Tschimpke 216 k-r
928 Wij hebben den Fuhrer gezien Wilhelm Dissmann 79 k-r
929 De witte hel H. van Duinkerken 164 k-r
930 Het bronzen hart Dr. Joseph Goebbels 444 k-r
931 Mölders en zijn mannen Fritz Von Forell 218 k-r
932 Het rijk van den Führer Johannes Öhquist 396 k-r
933 Het Duitsche Nationaal-Socialisme H. Diemer 224 k-r
934 Mussert als ingenieur Ir. J. Homan van der Heide 424 k-r
935 Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied jaar 1940 757 k-r
936 Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied jaar 1941 1034 k-r
937 08-15 de kazerne, de oorlog, het einde Hans Hellmut Kirst 847 s11-6
938 Vaderland Robert Harris 318 s11-6
939 De laars op de nek Maurits Dekker 320 s11-6
940 De wolven Hans Hellmut Kirst 431 s11-6
941 Wereldbrand Herman Wouk 839 s11-6
942 Boek zonder Titel Eugène van Herpen 216 s11-6
943 De duisternis der naamlozen Eugène van Herpen 228 s11-6
944 Het licht der wederopstanding Eugène van Herpen 261 s11-6
945 Dzjamilja Tsjingiz Ajtmatov 91 s11-6
946 Het Hagen-Komplot Hans Hellmut Kirst 222 s11-6
947 Stalingrad Theodor Plievier 442 s11-6
948 Vaders van tien Henk ten Berge 159 s11-6
949 Erop of eronder Paul Brickhill 205 s11-6
950 Marius Blok bij de tommies Herman H. Koch 182 s11-6
951 De gouden tafel W. Heinrich 406 s11-6
952 Periscoop neer Douglas Reeman 280 s11-6
953 Soldaat Ravijn Landgenoten Job Sytzen 656 s11-6
954 Helden zonder glorie Norman Mailer 541 s11-6
955 Dodenschaak Jack Higgins 211 s11-6
956 De Junkers Paers Paul Read 282 s11-6
957 De nakomer Maarten 't Hart 281 s11-6
958 Jacht op de Führer John Kelly 304 s11-6
959 Brief aan mijn rechter Georges Simenon 192 s11-6
960 De Roode aarde Ole Juul 163 s11-6
961 Er is geen gisteren, er is geen morgen M. Werheim 291 s11-6
962 Omnibus o.a. Galgen van Landsberg Will Berthold 740 s11-6 Moordbrigade Dirlewanger comando's van Admiraal Canaris
963 Het aas van de jager Helen MacInnes 280 s11-6
964 De schaduw van de oorlog Hans Blickensdörfer 200 s11-6
965 Barbara Wayne Barbara 416 s11-6
966 Mobilisatie Kameraden G. Mulder 227 s11-6
967 De danseres zonder benen Clara Asscher-Pinkhof 325 s11-6
968 W.O. III dossier Derde Wereldoorlog Shelford Bidwell 246 s11-6
969 De fuga van de tijd I Theun de Vries 443 s12-6 De Vreemde Wet
970 De fuga van de tijd II Theun de Vries 381 s12-6 De Vogelvrijen
971 De fuga van de tijd III Theun de Vries 454 s12-6 De Opstand
972 Een bus voor Arnhem Claude Joste 128 s12-6
973 De gekke Amerikaan Ben Killer 140 s12-6
974 De oorlog in 'n weekend Robert Merle 185 s12-6 Duinkerken 1940
975 Het 25e uur Virgil Gheorghiu 376 s12-6
976 Gezworden kameraden Leon Uris 430 s12-6
977 Fred Fernandus keert terug Rico Bulthuis en Jack Boas 324 s12-6
978 Intieme vreemden Lillian B. Rubin 223 s12-6
979 Vesting in de duinen Anthony Lawman 304 s12-6 Strijd om Walcheren 1944
980 Die van ons Willy Corsari 400 s12-6
981 Daddy Loup Durand 381 s12-6
982 Slagveld Monte Cassino Sven Hassel 275 s12-6
983 Een tijd van oorlog, de afgrond Herman Wouk 523 s12-6
984 Oorlogs Omnibus o.a. Vuistrecht, Kaltura 5 Hans Hellmut Kirst 311 s12-6 Zei U gerechtigheid, captain?
985 De Welwillenden Jonathan Littell 978 s12-6
986 Generaals sterven in bed G. Rosser 370 s12-6
987 Nacht zonder sterren Ruth Lucas 383 s12-6
988 Gestapo Sven Hassel 284 s12-6
989 Seinen in de nacht Arie van der Lugt 156 s12-6
990 Het Duitse Dilemma Andrei S. Markovits Simon Reich 272 s12-6
991 Het wonder Bondsrepubliek Frits Boterman Willem Melching 351 s12-6
992 70 years "Koninklijke Luchtmacht" 1913-1983 Reconnaissance 64 s13-3
993 Van Dollen Dinsdag tot de bevrijding J.G. Raatgever jr. 160 s 3-2
994 De stamboom van een oorlog Jan W.V. van Lieshout 96 s 4-3 van Napoleon tot Macarthur
995 De stamboom van een museum Jan W.V. van Lieshout 104 s 4-3 van slagveld naar vredesteken
996 Het militaire leven zo was het R.H. Nijhoff 64 s22-4 fotoboekje ansichtkaarten
997 De nacht der Girondijnen Vereeniging ter bevordering v/d belangen d. boekh. 84 s 1-1 Novelle over het drama van Westerbork
998 De Kamergenoot van Anne Frank Nanda van der Zee 104 s 1-1
999 Weinreb Dick Houwaart 164 s 1-1 Een witboek
1000 David door de mazen van het net Joel König 248 s 1-1 Waar gebeurd verhaal
1001 De ontrechting der Joden in Duitsland 1933 Comite voor bijzondere Joodsche Belangen 64 s 1-1 Documenten en Beschouwingen
1002 Twee uit honderdduizend Robert M.W. Kempner 207 s 1-1 Anne Frank en Edith Stein
1003 Wie niet weg is wordt gezien Ida Vos 139 s 1-1
1004 Passage naar vrijheid Ben Braber 152 s 1-1 Joods verzet in Nederland 1940-1945
1005 Liefs, Otto Cara Wilson 143 s 1-1 De ontroerende briefwisseling gedurende 21 jaar tussen ……
1006 Zelfs als wij zullen verliezen Ben Braber 192 s 1-1 Joden in verzet en illegaliteit 1940 - 1945
1007 Ondergedoken geweest Dr. Bloeme Evers-Emden / Drs. Bert-Jan Flim 160 s 1-1 Een afgesloten verleden?
1008 Herinneringen van een joods meisje 1938-1945 Eva Schloss 269 s 1-1 Waargebeurd verhaal, verteld vanuit herinneringen
1009 Weerklank van Anne Frank Otto Frank/Henri van Praag 120 s 1-2
1010 De mooiste Synagoge van Nederland Frank van Zuijlen 120 s 1-2 Joods leven in enschede vanaf 1767
1011 Jood zonder ster Albert Heymans 127 s 1-2 Herinnering
1012 Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank Jaqueline van Maarsen 215 s 1-2 Herinneringen van Jaqueline van Maarsen
1013 De laatste zeven maanden Willy Lindwer 256 s 1-2 Vrouwen in het spoor van Anne Frank
1014 Joden haat & Joden angst Dr. C.P. van Andel 206 s 1-2 Over meer dan twintig eeuwen antisemitisme
1015 Een jood in Nazi-Berlijn Hugo van Win 238 s 1-2 Een joodse jongen duikt onder in het hart van Hitler-Duitsland
1016 Wij vochten terug Harold Werner 316 s 1-2 Herinneringen van een joodse verzetsstrijder
1017 Oorlogs Belevenissen Elka Schrijver 144 s 1-2 Waargebeurd / dagoek
1018 Anne Frank is niet van gisteren Mies Bouhuys 142 s 1-2
1019 Anne Frank was niet alleen Volker Jakob / Annet vander Voort 297 s 1-2 Levensgeschidenissen van Duitse joden in Nederland
1020 Het moest gedaan worden M. G. Haringman 136 s 1-2 De belevenissen van Sally Noach in de oorlogsjaren 1940-1945
1021 De lange reis Myrna Grant 216 s 1-2 Levensverhaal van Rose Warmer
1022 Om het Joodse Kind Elma Berhey 279 s 1-2 over een joods meisje dat de oorlog overleefde
1023 Kroniek der Jodenvervolging, 1940-1945 Abel J. Herzberg 351 s 1-2
1024 Leven in een niet-bestaan Ziporah Valkhoff 148 s 1-2 Belevingen en betekenis van de joodse onderduik
1025 De ontkenning van de Holocaust Gill Seidel 248 s 1-2 Ontkenning van Neonazi's m.b.t. het bestaan van de Holocaust
1026 Anne Frank Huis-Een museum met een verhaal Anne Frank Stichting Amsterdam 254 s 1-2 Museum Gids
1027 Brieven aan mijn kleinzoon Abel J. Herzberg 192 s 1-2 De geschiedenis van een joodse emigranten familie
1028 Misha Misha Defonseca 205 s 1-2 Waar gebeurd verhaal v/e 8 Jar. Joods Meisje dat met wolven….
1029 De Nederlandse kerken en de joden 1940-1945 Ds. J.M. Snoek 211 s 1-2 De protesten bij Seyss-Inquart, Hulp aan Joodse onderduikers,…
1030 Een vreemd geluk Jan Oegema 376 s 1-2 De publieke religie rond Auschwitz
1031 Isaak wordt weer geofferd Willem Zuidema e.a. 139 s 1-2 de verwerking v/d holocaust door jodendom en christendom
1032 Duitsland en zijn joden Amos Elon 446 s 1-2 Geschiedenis v/h Duitse jodendom van 1743 - 1933
1033 Een joodse moeder Gertrud Kolmar 174 s 1-2 Roman
1034 Kinderjaren Jona Oberski 143 s 1-2 Herinneringen
1035 Het Joodsche Weekblad deel 1./2. A. Asscher / Prof. Dr. D. Cohen 400 k-r Volledige uitgaven alle nummers 11-4-1941/18-9-1943
1036 Het Joodsche Weekblad deel 2./2. A. Asscher / Prof. Dr. D. Cohen 400 k-r Volledige uitgaven alle nummers 11-4-1941/18-9-1943
1037 Hitler Alan Bullock 541 s 2-1 Leven en ondergang van een tiran
1038 20 Juli 1944 - De aanslag op Hitler Paul Berben 229 s 2-1
1039 "Ike" Eisenhower Karel H.M. van den Berg 64 s 2-1 Herinneringen
1040 Churchill man van de eeuw American Heritage Magazine/United Press Int. 144 s 2-1 Overzicht van zijn leven
1041 De SS'ers Armando en Hans Sleutelaar 474 s 2-2 Nedrlandse vrijwilligers in de tweede wereldoorlog
1042 Duistere Zaken Ted Schouten 142 s 2-2 Infiltratie en collaboratie van Nederl. Ondern. in oorlogstijd
1043 Odyssee 1940-1945 106 s 2-3 Provinciaal Militair Commando
1044 Muziek achter Prikkeldraad Fania Fénelon 291 s 2-3 Auschwitz/Bergen-Belsen 1944-'45
1045 Fort de Bilt Jan Durk Tuinier / Geu Visser 32 s 2-3 NSB vrouwenkampn1945-1946
1046 Dagboek uit Kamp Amersfoort, 1942 Dirk Willem Folmer 383 s 2-3 Bezorgd door Mariska Heijmans-van Bruggen/Jard Folmer
1047 Theresienstadt George E. Berkley 308 s 2-3 de geschiedenis van het "modelkamp" van de Nazi's
1048 Aan de gaskamer ontsnapt! R. de Winter-Levy 44 s 2-3 Het Satanswerk van de S.S.
1049 Nummer 98288 17 s 2-3 Het leven van oud-kampgevangene Leon Greenman
1050 Bergen-Belsen 1943 tot 1945 Eberhard Kolb 113 s 2-3 Van "verblijskamp" tot concentratiekamp
1051 Westerbork 1939 - 1945 Harm van der Veen 127 s 2-3 Het verhaal van Vluchtelingenkamp en Durchgangslager
1052 Stemmen uit Dachau Dr. Frans Govers 238 s 2-3 Ter ere van de doden en ter waarschuwing van de levenden
1053 Engeland Vaarders K. Norel 236 s 3-1
1054 Strijders K. Norel 226 s 3-1
1055 Verzet en Victorie K. Norel 263 s 3-1
1056 De tragedie van Lidice John Bradley 159 s 3-1 Vergelding voor de aanslag van Heydrich
1057 Er op of er onder W.P. Nederkoorn/G.J.B. Stork 539 s 3-1 Hoe Achterhoek en Lijmers de Duitsche bezetting doorstonden….
1058 Het Mysterie van de L 7788 Bart M. Rijnhout 208 s 3-1 lotgevallen van een Engelse bommenwerper met Tsjechische bemanning
1059 Luchtlandingsoperaties in Holland Dick Beumer 76 s 3-1 serie artikelen uit "Wings of war"
1060 De slag om de Grebbeberg B. Vinke 272 s 3-1 Het relaas van een soldaat
1061 De slag in de Ardennen 1944 John Toland 301 s 3-1 Hitlers laatste Offensief
1062 Arnhem, stad van daklozen Bert Kerkhoffs 175 s 3-1 Dossier '44-'45
1063 Recht op wraak Jack Kooistra / Albert Oosthoek 320 s 3-1 Liquidaties in Nederland 1940-1945
1064 Onvergetelijke helden Peter Hellman 278 s 3-1 verhalen van mensen die hielpen Joden v/d vernietiging te redden
1065 Collaboratie en verzet 1940-1945 F. Weinreb 1926 s 3-1 een poging tot ontmythologisering 3 eindspel
1066 Vrouwen in het verzet Kevin Sim 207 s 3-1 Mary Lindell, Maria Roetkiewitsj,Sigrid Lund,Hiltgunt Zassenhaus
1067 Vrouwen in Oorlogstijd Kees Pijnappels / Ton Mallo 151 s 3-1 Levensverhalen uit de periode '40-'45 met 3 dvd's
1068 Vrouw in verzet toen & nu Mies Bouhuys e.a. 191 s 3-1
1069 Hannie Schaft Ton Kors 207 s 3-1 Het levensverhaal van een vrouw in verzet tegen de nazi's
1070 De laatste loodjes …. Frank Vrijland 64 s 3-1 Naar authentieke gegevens v.e. verzetsgroep/Z.W.-Veluwe
1071 De zwarte plak Toon Kortooms 272 s 3-1 Gehucht bij dorpje America waar een verzets centrum lag
1072 Vriend en Vijand Memoires Bert Poels Jan Derix 368 s 3-1 aangrijpend feitenverhaal o. h. verzetswerk op de "zwarte Plak"
1073 Volk in verdrukking en verzet J.W. Rengelink / I. Mug 66 s 3-1 1940-1945
1074 Het stille verzet Marjan Schwegman 120 s 3-1 Vrouwen in illegale organisaties Nederland 1940-1945
1075 1940 - 1945 C.V. Allert de Lange 167 s 3-1 een analyse van het verzet
1076 De illegalen Coen Hilbrink 392 s 3-1 Illegaliteit in Twente & het aangrenzende Salland (+ Kranten)
1077 Sphinx Eddy de Roever 149 s 3-1 Het verhaal van Jos Gemmeke: fascinerende vrouw,…….
1078 De vijf jaren van bezetting 1940-1945 D. Schouten 48 s 3-1
1079 Toen Niet Nu Niet Nooit Truus Menger 208 s 3-1 Zusjes Truus en Freddie Oversteegen en hun belevenissen tijdens
1080 Het duitse verzet tegen Hitler Ger van Roon 212 s 3-1 een overzicht
1081 Die Rote Kapelle Gilles Perrault 414 s 3-1 de geschiedenis van Het Rode Orkest
1082 De witte roos Inge Scholl 192 s 3-1 Het verzet van Duitse studenten tegen Hitler
1083 Vijfenvijftig sokken Maria Jacobs 111 s 3-1 Het dagelijkse leven met onderduijkers i.d. Tweede Wereldoorlog
1084 Wachten op de morgen Han van Dijken 181 s 3-1 Authentiek verzetsverhaal uit 1944
1085 Maar hun einde was de galg Harold C. Deutsch / Heinz Höhne 166 s 3-1 de verzetsgroep van generaal Hans Oster die Nederland tevergeefs
1086 Koerier uit Warschau Jan Nowak 351 s 3-1 Een Pools verzetstrijder tijdens de duitse bezetting - Waargeb.
1087 Zolang wij leven Rien Snijders / Harry van Wijnen 160 s 3-1 Fragmenten uit de verzetsgeschiedenis van de Veluwezoom
1088 Den Vijand wederstaan Norel/de Vries/de Zwerver e.a. 301 s 3-1 Historische schetsen v.d. landelijke organisatie voor hulp aan ….
1089 Opstand der Gezagsgetrouwen Ben van Kaam 260 s 3-1 Mannenbroeders & zonen in de jaren 1938-1945
1090 Waarheid en leugen in het verzet Mathieu Smedts 229 s 3-1
1091 Gekneveld en bevrijd Leo Hendrickx 237 s 3-1
1092 Nederlands vijfjarig verzet J.J. Boolen / Dr. J.C. van der Does 146 s 3-1
1093 Onderduikers en Knokploegen Coen van Tricht 178 s 3-1 Het verzet v.d. Landelijke Organisatie voor Hulpaan Onderduikers
1094 Verzet J. W. Hofwijk 254 s 3-1 De 66 dagen van Baarlo
1095 Ardennen Charles Whiting 217 s 3-2 De geheime oorlog 1944
1096 Doetinchem 1939-1945 H. J. Tomesen 103 s 3-2 Vlucht uit de brandende stad
1097 Van Onze Speciale Verslaggever Carel Enkelaar Carel Enkelaar 175 s 3-2 Een autobiografische reportage
1098 visioen en werkelijkheid verschillende schrijvers 320 s 3-2 De illegale pers over de toekomst der samenleving
1099 Eindelijk vrij J. M. Meulenhoff 159 s 3-2 de bevrijdingsdagen van Simone de Beavoir, Louis Paul Boon, e.a.
1100 bezetting en bevrijding van de Achterhoek Gelders-Overijsselse Courant te Lochem 93 s 3-2
1101 Twente weer vrij C.B. Cornelissen 135 s 3-3 een chronologisch fotoboek over de aprildagen 1945
1102 D Day Warren Tute/John Costello/Terry Hughes 256 s 3-3 Normandië 6 Juni 1944
1103 Mijn Bevrijding Ivo Niehe 104 s 3-3 Nederland 50 jaar bevrijd. Herinneringen van ooggetuigen
1104 Bevrijd Vaderland Antoon Coolen 205 s 4-1
1105 De laatste drie pausen en de joden Pinchas Lapide 343 s 4-1
1106 5 jaar onder Duitschen druk J.H.D. Kammeijer 216 s 4-1 Geschiedenis v/d Duitsche bezetting i/d jaren 1940-1945 ……..
1107 Bezet gebied Rogier van Aerde 326 s 4-1 Waar gebeurd verhaal
1108 Maar…niemand zag mijn tranen H.A. Verhagen 180 s 4-1 bladzijden uit mijn dagboek
1109 Doortocht 1940-1945 Bert Voeten 222 s 4-1 Oorlogsdagboek van Bert Voeten
1110 De levensroman van Johannes Post Anne de Vries 331 s 4-1
1111 De tweede generatie P. Berserk 111 s 4-1 Herinneringen van een NSB-Kind
1112 Wij en de vrijheid Drs. A. H. Paape 48 s 4-1
1113 Door de mazen van het net Eleonore Hertzberger 224 s 4-1 Meidagen van 1940/voettocht door de Pyreneeen/…….
1114 Een doodgewone held Albert Helman 254 s 4-1 De levensgeschiedenis van Gerrit Jan van der Veen 1902-1944
1115 Ontsnapt! Kendal Burt / James Leasor 260 s 4-1 Sensationele ontsnapping v/e krijgsgevangene…….
1116 Voorst, herinneringen 1940 - 1945 Brus/Brus-Bolder/Wieskamp/Van Woerkom-Brus 142 s 4-1
1117 Spion van het koninkrijk Will Gunnewegh / Henk Uilenbroek 270 s 4-1
1118 Koerierster in oorlogstijd Wim Dwarshuis 25 s 4-1 Het verhaal van Ali Mozer-Ebbinge, weduwe van Alfred Mozer
1119 Oorlogsdagboek van een Hollands meisje C. Pothuis-Smit 192 s 4-1 Dagboek
1120 Als een goed soldaat D. Ringnalda Jr. 88 s 4-1
1121 De oorlog van mijn ouders F. A. Begemann 155 s 4-1 Intervieuws met kinderen van oorlogsslachtoffers
1122 Lotgevallen van een dwangarbeider Gerard Hendriks 112 s 4-1 waar zal men ooit gerechtigheid vinden?
1123 Anoniem - Een vrouw in Berlijn Hannelore Marek vertaald door Fraukje Slofstra 283 s 4-1 Dagboekaantekeningen van april tot juni 1945
1124 Ouwr'n oorlog - Rijssen in de jaren 1940-1945 Joan Dannenberg-Kohlwey/Piet Loogman 160 s 4-1 Herinneringen/Dagboekfragm./Interviews/Gedichten/Brieven
1125 Ontsnapping uit de dodenmars Kees van Cadsand 131 s 4-1 Herinneringen van Louis de Wijze a/d concentratiekampen …..
1126 Hitlers laatste dagen Joachim Fest 205 s 2-1 Het einde van het derde rijk
1127 Officieren tegen Hitler Gero v. S. Gaevernitz 196 s 2-1 Fabian v. Schlabrendorff
1128 Luizen in de pels van Hitler Jan Hof 348 s 2-1 Het paard van Troje in het duizendjarig Rijk
1129 Verleden Tijd Sergio Derks 192 s 4-3 Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog
1130 De Razzia van Rotterdam B. A. Sijes 267 s 4-3 10 november 1944 sloten de Duitsers Rotterdam hermetisch af…
1132 Het Grote Gebod deel 1./2. J.H. Kok / H. Nelissen 672 s 4-3 Gedenkboek van het Verzet in LO en LKP
1133 Het Grote Gebod deel 2./2. J.H. Kok / H. Nelissen 648 s 4-3 Gedenkboek van het Verzet in LO en LKP
1133 Partisanenvrouwen J. Th. Kuyck 183 s 5-1
1134 Zonder waarschuwing viel de vijand aan John Toland 455 s 5-1 Pearl Harbor / De slag in de Javazee / Midway
1135 Ik verkoos de Vrijheid Victor Kravchenko 463 s 5-1 Persoonlijk en politiek leven v/e Sovjet functionaris
1136 Een doodgewone KPer P.J. Stavast 251 s 5-1 Waargebeurd verhaal, verteld vanuit herinneringen
1137 Uit het land der duikelaars J.G.Vos 93 s 5-1
1138 In zoeklicht en afweervuur Guy Gibson 414 s 5-1
1139 Door de ogen van een kind Stella Müller-Madej 480 s 5-1 Een meisje van Schindlers Lijst
1140 Dat gebeurde hier 85 s 5-1 Kroniek van vijf jaar oorlog
1141 1945 Het laatste oorlogsjaar 278 s 5-1 Vervolg op: Dat gebeurde hier
1142 Schuldig geboren Peter Sichrovsky 179 s 5-1 kinderen van Nazi's
1143 Gevangene en toch …… Corrie ten Boom 187 s 5-1 Herinneringen uit Scheveningen, Vught en Ravensbrück
1144 De Schuilplaats Corrie ten Boom 278 s 5-1 over haar eigen leven-haar jeugd-haar ouders-de tijd dat ze Joden..
1145 Wat deed jij eigenljk in de oorlog, Pappa? Sabine Reichel 205 s 5-1
1146 Vluchtweg Jenny Gans-Premsela 180 s 5-1 Aan de bezetter ontsnapt
1147 Zo gaan we allemaal …… 103 s 5-1 Herman Snatager brieven van een vervolgd man 1941-1943
1148 De vierkante maan Gerard Dogger 303 s 5-1 Het persoonlijke oorlogsrelaas van Gerard Dogger
1149 Opstand der Generaals Wilhelm von Schramm 190 s 5-1 Parijs: 20 Juli 1944
1150 Het verstoorde leven J. G. Gaarlandt 197 s 5-1 Dagboek van Etty Hillesum 1941-1943
1151 In dienst van hun naaste …… Bart M. Rijnhout 365 s 5-1 een stuk pilotenhulp in de tweede wereldoorlog
1152 Niet schieten …… we are dutch!!!! Jan Hof 196 s 5-1
1153 Frits de Zwerver Jan Hof 271 s 5-1 Twaalf jaar strijd tegen de nazi-terreur
1154 Fotograaf zonder camera 152 s 5-1 Herinneringen van Norbert Buchsbaum
1155 Helden zijn dun gezaaid Derek Monsey 159 s 5-1 Waargebeurd / Herinneringen
1156 De dag van Pearl Harbor Walter Lord 206 s 5-1 Waargebeurd / Herinneringen
1157 De ondergang van de Graf Spee Michael Powell 192 s 5-1 Waarbegeurd / Herinneringen
1158 Om nooit te vergeten! A. C. Monster 24 s 5-1 De oorlog in vogelvlucht voor onze jeugd
1159 Dertien dagen in mei Floris B. Bakels 63 s 5-1 9 - 22 mei 1945
1160 de Tommies komen! Vereniging v. Vrienden Airborne Museum Oosterb. 40 s 5-1 Dagboek van een Oosterbeeks meisje, septemberdagen 1944
1161 Oorlogsherinneringen Henk Brokking 10 s 5-1
1162 Brieven aan Daan Maltha Arie Kleijwegt 109 s 5-1 28-5-1943 - 05-04-1944
1163 Een tocht voor Trinie Wiesje de Lange 118 s 5-1 Dagboek
1164 Het jaar van de honger 1944-1945 Nel Bakker 104 s 5-1
1165 De oorlogsjaren van een Helgelose Dokterstas Dr. W.Y. Sijtsema 106 s 5-1 Dr. Utseman beschrijft een aantal belangrijke episodes
1166 In de mist van het schimmenrijk Willem Frederik Hermans 96 s 5-1 Fragmenten uit het oorlogsdagboek van de student Karel R.
1167 De reis van "Colonel Blake" Mr. G.J. van Heuven Goedhart 80 s 5-1
1168 Tussen licht en donker 1943 - 1944 Edgar Asselberghs 120 s 5-1 Herinneringen van Edgar Assleberghs
1169 Kind van de rekening Sjaloom Odijk 160 s 5-1 Jeugdbelevenissen uit de Tweede Wereldoorlog Dick Walda
1170 De gevangenis F. Weinreb 192 s 5-1 Herinneringen 1945-1948
1171 De dag waarop mijn vader huilde Dick Hendrikse 191 s 5-1
1172 Rose Jakobs - De Roos die nooit bloeide Edith Samuel-Jakobs 137 s 5-1 Dagboek van een onderduikster, 1942-1944
1173 Donkere Stad Jan a. Niemeijer 79 s 5-1 Jeugdherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
1174 Requiem voor het verzet Herman Friedhoff 272 s 5-1 persoonlijke belevenissen 1939-1942 tijden onderduik en verzet
1175 Dominee D. A. van den Bosch A.M.C. van Lijnden-van den Bosch 239 s 5-1 Herinneringen
1176 Het verlaten hotel Mirjam Elias 287 s 5-1 De wereld v/e Amsterdamse Jongen in 1940 - 1945
1177 Hollanders bouwen de "Westwall" A. Middelhoek 240 s 5-1 Waargebeurd = Herinnering = Roman
1178 De kinderen van het Achtste Woud Els Pelgrom 216 s 5-1 Waar gebeurd verhaal Noortje van der Hoek
1179 Kun jij een aardappel maken? F.L. Meijler 128 s 5-1 Herinneringen van een onderduiker en andere verhalen
1180 Oorlogsvlieger van Oranje Bob van der Stok 263 s 5-1 Engelandvaarder Spitfire-piloot Ontsnapt uit Stalag Luft Comm. Squardron 322
1181 De vrijheid werd duur betaald Bram Wildeman 48 s 5-1
1182 Soldaat van Oranje '"40 - "45 E. Hazelhoff Roelfzema 288 s 5-1 Herinneringen van Erik Hazelhoff Roelfzema
1183 De soldaat van oranje zwaait af E. Hazelhoff Roelfzema 214 s 5-1 Herinneringen van Erik Hazelhoff Roelfzema
1184 De lange nacht Mathieu Smedts / C. Troost 302 s 5-2
1185 Een natie onder de Nazi's Leonard Huizinga / Alfred Mazure 136 s 5-2 10 mei 1940 - 05 mei 1945
1186 Het geheime dorp H.J. van Nijnatten-Doffegnies 231 s 5-2 over een onderduikerskamp
1187 De 42 dagen Alistair Horne 408 s 5-2 De overrompeling van Nederland, Belgie en Frankrijk door …..
1188 Bange dagen Gerda van Eysden 56 s 5-2
1189 Met een pak Havermout de oorlog door Daphne van Dam 123 s 5-2 Haar belevenissen tijdens de oorlog als predikantje v/e klein dorp
1190 terug uit de hel Audie Murphy 232 s 5-2 relaas van bange soldaten vechtend door Nazi-Duitsland
1191 "Ondergedoken" Almar Tjepkema / Jaap Walvis 173 s 5-2 Het ondergrondse leven in Nederl. tijdens Tweede Wereldoorlog
1192 Wim van Norden - Portret van een couranterier Gerard Mulder 134 s 5-2
1193 Herinneringen blijven Grada Duthler 48 s 5-2 " 'k Stond erbij en ik keek er naar"
1194 Hel en hemel van Dachau Ds. J. Overduin 267 s 5-2 Herinnering - Waargebeurd
1195 "Oranje Hotel" Jos Verstraeten 30 s 5-2 Episoden u.h. leven van No.724 politieke gevagene Scheveningen
1196 In het land van de vijand Ben Kroon 215 s 5-2 Mijn jaren vsn gedwongen arbeid 1943-1945
1197 Opdat geen onschuldig bloed vergoten wordt Philip P. Hallie 232 s 5-2 Goedheid en gerechtigheid in Le Chambon sur Lignon 1939-1944
1198 Dagboek uit Bergen-Belsen Renata Laqueur 152 s 5-2 Maart1944 - April 1945
1199 Schroeiplekken Carla van Lier 152 s 5-2 Ervaringen uit Vught, Westerbork, Auschwitz, Ravensbrück, ……
1200 Tomiḉkovi Bedrich Fritta 45 s 5-2 Voor Thomas op zijn derde verjaardag in Theresienstadt + 2 bijlagen
1201 Vredeseducatie Jan Durk Tuinier / Geu Visser 96 s 5-2 praktijk van alledag
1202 Mooie Vrede Michel van der Plas 396 s 5-2 een documentaire over Nederland 1945-1950
1203 Doodenwacht bij onze gevallenen G.H. Hoek 243 s 5-2 met naamlijst gevallenen
1204 Hernieuwing van de herinnering/Erneuerung der Erinnerung Truus Menger/Volker Johannes Trieb 72 s 5-2 Duits-Nederlands Kunstproject
1205 Sta een ogenblik stil ……. Wim Ramaker / Ben van Bohemen 178 s 5-2 Monumentenboek 1940-1945
1206 De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau Dr. N. Japikse 268 s26-1 Deel II
1207 Prins Hendrik der Nederlanden † 50 s26-1 Grepen uit het leven v.d. op 3 Juli 1934 overleden Prins-Gemaal
1208 Kroningsalbum van H.M.Koningin Juliana De Poll/Rutten/Felderhof 35 s26-1
1209 Wie wat waar? Jaarboek 1942 De Haagsche Courant 384 s 5-3
1210 Wie wat waar? Jaarboek 1943 De Haagsche Courant 240 s 5-3
1211 Wie wat waar? Jaarboek 1944 De Haagsche Courant 240 s 5-3
1212 Colditz 40-45 P.R. Reid 400 s 2-2
1213 Op naar Berlijn James M. Gavin 373 s 2-3 De veldslagen van een parachutistengeneraal 1943-1946
1214 Het uur der bevrijding is thans ook voor U aangebroken H.G.M. Schulten en Jacques Penris 104 s 3-3 Haaksbergen 1940-1945
1215 Het Epos van D-Day David Howarth 229 s 3-3
1216 Retour Hummelo-Stargard H.C. Brinksma, Willem van der Zwaan 124 s 4-2 Dagboek van sergeant Willem van der Zwaan over zijn krijgsgevangenschap
1217 De Goede Oorlog Studs Terkel 382 s 4-3
1218 Canada-Nederland 1945-1995 Communications Division 48 s 4-3
1219 Een wereld in vlammen 1913-1954 Theo de Vries 303 s 4-3
1220 De Tweede Wereldoorlog kijkboek Paul van 't Veer 200 s 4-3 Fotoboek
1221 The Canadian Sacrifice Bevrijdingsmuseum 80 s 5-2 Hun kruizen - onze vrijheid
1222 De Warschau opstand Gunther Deschner 159 s11-2
1223 Normandie Maj. Gen. H. Essame 159 s11-2 Het vervolg van D-Day
1224 Bommen op Europa Noble Frankland 159 s11-2 Hard tegen hard
1225 von Stauffenberg Gerry Graber 159 s11-2 Leider van de aanslag tegen Hitler
1226 De aanslag op Hitler Roger Manvell 158 s11-2 Het Komplott 20 Juli 1944
1227 Bevrijding en wederopbouw Melchior Bogaarts e.a. 112 s 5-2 Naoorlogse perikelen in het bevrijde Gelderland
1228 De geschiedenis van de Mariniersbrigade Wim Hornman 450 s11-3 Mariniersbrigade in Oost-Java 1946,47,48 en 49
1229 De laatste slag Cornelius Ryan 447 s11-3 De aanval op Berlijn
1230 Jappen Spiegel 30 s11-4 Tekeningen Cartoon
1231 O, Dat wintertje '45 Kleur en Beeld s11-4
1232 Geuzenliedboek 123 s11-4 Voorjaar 1945
1233 Geuzenliedboek 190 s11-4 Lente 1944
1234 Kardinaal Clemens August von Galen Drs. J.C.C.Kamminga 46 s12-5 Preken in een donkere tijd 13-7/20-7/3-8-1941
1235 Catalogus van de tentoonstelling Bijbel en Prent Wilco C. Poortman 120 s12-5 Amsterdam 1973-1974
1236 De Rooms Katholieke Kerk en Nazi-Duitsland Guenter Lewy 526 s12-5
1237 Pius XII en het IIIe Rijk Saul Friedländer 92 s12-5
1238 Slag om Arnhem Mr. P.G. Aalbers 76 s12-5 bibliografie van gedrukte werken
1239 Oranje marechaussee C.A. Dekkers J.M. van Kasbergen 237 s12-3 Marechaussee tijdens de tweede wereldoorlog in ondergronds verzet tegen de nazionderdrukking
1240 Geschiedenis van Nederland 1940-1945 David Barnouw 176 s12-3 De Canon van de Duitse Bezetting
1241 De eerste wereldoorlog: 1914 - 1918 Reader's Digest 160 s12-3 Uit de serie: Onze bewogen 20e eeuw
1242 Stilte voor de storm: 1919 - 1939 Reader's Digest 160 s12-3 Uit de serie: Onze bewogen 20e eeuw
1243 De tweede wereldoorlog 1939 - 1945 Reader's Digest 160 s12-3 Uit de serie: Onze bewogen 20e eeuw
1244 Naar een betere wereld: 1945 - 1970 Reader's Digest 160 s12-3 Uit de serie: Onze bewogen 20e eeuw
1245 Reis door de nacht Anne de Vries 474 s12-6 De duisternis in/De storm steekt op/Ochtendgloren/De nieuwe dag
1246 De tweeling Tessa de Loo 405 s12-6 Over een tweeling wie in de kindertijd gescheiden werd
1247 Dagelijks verraad Régine Deforges 346 s12-6 Vervolg op "De blauwe fiets"
1248 Oorlogswinter Jan Terlouw 164 s12-6 Jeugdboek
1249 De brug Manfred Gregor 221 s12-6 Waanzin v/d oorlog Roman
1250 Er kwam een vreemdeling P. Stouthamer 125 s12-6 Leesboek voor de lagere school
1251 André de koerier Joh. C. Maas 184 s12-6
1252 De achterkant van het hakenkruis Beatrice en Helmut Heiber 323 s13-6 Eigenaardigheden uit de dossiers van het derde Rijk
1253 De zaak Wallenberg Jacques Derogy 217 s13-6 De meest tragische held van de Tweede Wereldoorlog
1254 Die onze kracht ontwaken deed I W.H. Vliegen 584 s12-3 Geschiedenis der Sociaal Democratiesche Arbeiderspartij 1e 25jr.
1255 Die onze kracht ontwaken deed II W.H. Vliegen 596 s12-3 Geschiedenis der Sociaal Democratiesche Arbeiderspartij 1e 25jr.
1256 Die onze kracht ontwaken deed III W.H. Vliegen 542 s12-3 Geschiedenis der Sociaal Democratiesche Arbeiderspartij 1e 25jr.
1257 De dageraad der volksbevrijding W.H. Vliegen 531 s12-3 Schetsen en taaferelen van de Socialistische beweging in Nederland
1258 Nijver Nederland Uitgave N.V. Fabriek "De Bijenkorf" 78 s29-2 Onze Landbouw, Nijverheid en Handel in woord en beeld deel 1
1259 Geschiedenis van de Oost-Achterhoekse Ziekenhuizen Wim Scholtz 147 s29-3
1260 monumentenjaarboek 2001 180 s17-2
1261 Vrijheid geef je door 73 s 5-2 Nationaal aandenken 2013
1262 Moderne monumenten 1900.1965 Stichting open monumentendag 128 s17-2
1263 Nederlandse munten Catalogus 272 s17-2
1264 Sporen Stichting open Monumentendag 126 s29-2
1265 Tussen angsthaas en zebrapad Willem Sluiskes 111 s17-3
1266 t viefde knöpken van baoven Stef Grit, Hans Keuper, Henk Krosenbrink 44 s17-2
1267 Daantje zou naar school toe gaan C. Wilkeshuis 160 s17-2 100 jaar volksonderwijs
1268 Jeugdherinneringen mevr. v. Sleeuwen 178 s17-2
1269 Verzen II van den Bosch-Vinke, Opstelten 160 s17-2
1270 Liedjesboek R.S.G. Hamaland Bob Bel 98 s17-2
1271 De Hölter G. Odink 112 s17-2 verzamelde gedichten
1272 Uit kroniek en volksmond van de Achterhoek H. Odink 384 s17-2
1273 Land en volk van de Achterhoek H. Odink 299 s17-2
1274 Uut vrogger dagen Theo Masselink 90 s17-2
1275 Volkscultuur in de Lage Landen Nederlands Centrum voor Volkscultuur 80 s17-2 De Nederlandse culturele identiteit
1276 Nederlandsche folklore J. Rasch 110 s17-2 gebruiken gewoonten volksgeloof uitdrukkingen
1277 Democratische bewegingen in Gelderland 1672-1795 A.A. Wertheim-Gijse Weenink 183 s17-2
1278 Visie op het wereldgebeuren M.C. D'Arcy 180 s17-2
1279 Het einde van de horigheid in Twente en Oost-Gelderland Mr. P.G. Aalbers 284 s17-2 1795-1850
1280 Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en…. D.J. van der Ven 275 s17-2
1281 Terugblik uit het jaar 2000 Edward Bellamy 235 s17-2
1282 Ondankbare grond en boeren epos Salemink en Salemink 300 s17-2
1283 Onze Schutterij A.G. van Dalen 112 s17-2 30 jaar gildewezen in Gelderland 1947-1977
1284 Opkomst en ondergang van het derde rijk I W.L. Shirer 665 s11-5
1285 Opkomst en ondergang van het derde rijk II W.L. Shirer 628 s11-5
1286 Opkomst en ondergang van Nazi-Duitsland Robert Goldston 231 s11-5
1287 Het leven in Duitsland tijdens het Hitlerbewind Matthew Huges en Chris Mann 220 s11-5
1288 tussen Elten en Urk J.G. Vos 97 s17-2 Vertelsel uit de Graafschap Liemers en Noord-Oost-Polder
1289 Uut vrogger tied Miep Geesink-Wisselink 48 s17-2 5 verhalen in het dialect
1290 Wat het volk smuustert Henk Krosenbrink 151 s17-2 Op verhaal komen in Achterhoek en Liemers
1291 De wijzen (?) uit het Oosten Jan Bornebroek 152 s17-2
1292 Den Trunsler en andere vertelsels G.A. van Loo 112 s17-2
1293 Flonkergood Staring Instituut 32 s17-2 een handvol verhalen uut Achterhook en Liemers
1294 Mensen in de oertijd deel 1/3 Herbert Kühn 228 s17-2 Het Steenentijdperk
1295 Mensen in de oertijd deel 2/3 Herbert Kühn 268 s17-2 De nieuwe Steentijd
1296 Mensen in de oertijd deel 3/3 Herbert Kühn 277 s17-2 De tijd van het Brons en Gietijzer
1297 De krentenwegge Jozien Jobse-van Putten 80 s17-2 Een bijzonder brood bij geboorten
1298 Slachtafval in het Volksgebruik Vincent dam 14 s17-2 waar het slachtafval voor gebruikt werd
1299 Brood- en Gebakvormen en hunne Betekenis in de Folklore J. H. Nannings 288 s17-2
1300 Beschuit met muisjes Ineke Strouken 96 s17-2 en andere gebruiken ronde geboorte
1301 Hoefkunde en Hoefbeslag Prof. Dr. H.M. Kroon/Dr. R.H.J.Gallandat Huet 192 s17-2
1302 Leer lasschen Ir. W. Gerritsen 212 s17-2 verkorte uitgave
1303 De mulder en't menneken Henri van Dorsten 107 s17-2 uitgave 1983
1304 Achterhoeksche Schetsen Herman van Velzen 171 s17-2 Deel 2
1305 Van de Veluwe en uit den Achterhoek in vroegere tijden H.G. Hartman Jz. 368 k-r Verzamelde Schetsen 1889
1306 Fotografisch zakboek Dr. E. Vogel 436 s17-2 Zakboek over Fotografie
1307 jaarboekje voor de Ambtenaren der directe belastingen… Noorduyn 103 s17-2
1308 De Freule van Dorth Ben Bekker 198 s17-2 Gelderse Roman
1309 Brummels uut den Achterhook J. L. Keetelaar Jzn. 139 s17-2
1310 Bekopt Leerboek der geschiedenis van het Vaderland Dr. M.G. de Boer 236 s17-2
1311 Graafschapsche Geschiedenis Kerst Zwart 179 s17-2
1312 Van oude tijden tot heden Jacs. M. Vos J.E. Dijkstra 292 s17-2
1313 Het leven van onze voorouders II Dr. F.H. Fischer / De Roever Dozy 497 s17-2
1314 Holland in vroeger tijd VII Dr. J.A.B.M. de Jong 344 s17-2
1315 uit Peters' pen Archiefcommissie streekarchief Rijnstreek 40 s17-2 div. artikelen van Leo Peters, archivaris streekarchief Rijnstreek
1316 Naamspreuken op uitgeversmerken Bertus ten Doeschot 134 s17-2
1317 Schaatsen S.C.A. Tan 104 s17-2
1318 Nederlandse Vestingen C.A, de Bruijn / H.R. Reinders 103 s17-2 Fibulareeks deel 3
1319 Nederland en de verlichting Dr H. H. Zwager 136 s17-2 Fibulareeks deel 12
1320 Handel in de gouden eeuw Dr H. Klompmaker 128 s17-2 Fibulareeks deel 13
1321 Gids voor de Nederlandse Archieven Dr W.J. Formsma 112 s17-2 Fibulareeks deel 21
1322 De Franken Dr D.P. Blok 120 s17-2 Fibulareeks deel 22
1323 Geloof en geweten in de zeventiende eeuw Dr S.B.J. Zilverberg 94 s17-2 Fibulareeks deel 25
1324 Heraldiek Drs. J.A. de Boo 119 s17-2 Fibulareeks deel 26
1325 Willibrord en Bonifatius Dr P.P.V. van Moorsel 112 s17-2 Fibulareeks deel 28
1326 Nederland in de Bronstijd Dr J.J. Butler 136 s17-2 Fibulareeks deel 31
1327 Ketters in de Middeleeuwen Dr S.B.J. Zilverberg 112 s17-2 Fibulareeks deel 38
1328 Stad en platteland in de Middeleeuwen Prof. Dr David Nicholas 120 s17-2 Fibulareeks deel 47
1329 Moderne devotie Prof. Dr W. Jappe Alberts 103 s17-2 Fibulareeks deel 48
1330 Archeologie en monument Drs. R.H.J. Kolk 119 s17-2 Fibulareeks deel 49
1331 Boerenjeugd op de grens Henk Harmsen 336 s17-3 Eenvoudig huis-, buurt- en dorpsleven. Montferland.
1332 Leven in grootmoeders tijd Ingeborg Wind 145 s17-3
1333 De Achterhoek in grootvaders tijd G.J.H. Krosenbrink 256 s17-3
1334 Oud-Achterhoeks Boerenleven in Beeld H.W. Heuvel / Hans van Det / Henk Harmsen 92 s17-3
1335 Oud-Achterhoeks Boerenleven H.W. Heuvel 512 s17-3
1336 Werk uit "vrogger tied" Harrie Blanken 57 s17-3 oude ambachten uit oost-Gelderland
1337 Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel J.W. van Petersen / W. Zondervan 179 s17-3
1338 Oude ambachten en Industrieën in Achterhoek en Liemers Staring Instituut / drs. Hans de Beukelaer 38 s17-3
1339 Techniek in de oudheid Prof. Dr. A. Sizoo 151 s17-3
1340 Oost-Gelderland Land in Beweging Willy H. Heitling 116 s17-3
1341 De extra dimensie van het Platteland Jan Bornebroek 142 s17-3
1342 Boerenmagie Jan Bornebroek 68 s17-3
1343 Nog meer starke verhalen, Gezegdes Riemsels en Gedichten Frans Weeber 88 s17-3
1344 Nieuwjaarsijzers in Oost-Nederland E. Jans/L. van Eenennaam/E. Marijnissen/T.Kroese 135 s17-3
1345 Groot Schimpnamenboek van Nederland Dirk van der Heide 308 s17-3
1346 Boer'nwiesheid en boer'nsprekwiezen Jan Jans / H. Klaassen 56 s17-3
1347 Achterhoekse spreuken D.W. Kobes 47 s17-3
1348 Neerlands Volksleven Nederlands Volkskundig Genootschap 127 s17-3
1349 Hausrat & Arbeitsgeräte im Westmünsterland Gertrud u. Wilhelm Elling 400 s17-3
1350 Het boek van Oude Gereedschappen B.Kramer/G.Japiks/Drs.J.v/d Kooi 215 s17-3 Melken,Veehouderij,Vee,Paarden,Veen,Woonerf,Barbier,……
1351 Van aaks tot zwei H. Janse 192 s17-3 Historische handgereedsch. i/d Nederlandse / Vlaamse Bouw
1351 Klompen H.Noorlander 82 s17-3
1353 Richtlijnen voor de prijscalculatie in het Smedenbedrijf Stichting Administratie "SMECOMA" 40 s17-3 1950 + 2 bijlagen
1354 Kostprijsberekening voor Smeden F. J. C. van Essen 56 s17-3 Techniek en Ambacht-Serie no. 19
1355 Bekijk het van beide kanten/Von beiden Seiten betrachten Stichting Heemkundegroepen Twente/Oost Salland 320 s17-3 Grafschaft Bentheim Twente / Oost Salland
1356 Telgen van het WALD 4 Staring / Tadama / Gimberg / Bruijel e.a. 148 s17-3 19e eeuwse woordenverzamelingen uit Achterhoek en Liemers
1357 Telgen van 't Wald 6 A. Colenbrander / A.H.G. Schaars 438 s17-3 Achterhoeks plat met plaatjes Bi-j-ene-Egaards in Varsseveld
1358 Woorden en weurd uut de grune grensgemeente Gendringen Winands/van Aoken/Erinkveld/Gruwel/Schaars 208 s17-3
1359 t Huus Dr. A. H. G. Schaars 187 s17-3 Woordenboek v.d. Achterhoekse en Liemers Dialecten
1360 de Mens Dr. A. H. G. Schaars 256 s17-3 Woordenboek v.d. Achterhoekse en Liemers Dialecten
1361 de Wereld Dr. A. H. G. Schaars 186 s17-3 Woordenboek v.d. Achterhoekse en Liemers Dialecten
1362 Alles Plat(t) Hottenhuis/Krosenbrink/Lettink/Schmiedeing e.a. 449 s17-3
1363 De Moespot verbond van Neersasse dialektkringen a17-3 nr 147 t/m 153
1364 Telgen van het WALD 1 B. Weeink 106 s17-3 Woordnbook van 't plat van Eibarge en umgeving
1365 Regiotaal Bomhof/Krosenbrink/van Oss/Stork/Meinen 120 s17-3
1366 De Wetenschap der Volkskunde Jan de Vries 75 s17-3 Hoekstenen onzer Volkskultuur deel 1
1367 De studie der Nederlandsche Streektalen Jac. Van Ginneken 111 s17-3 Hoekstenen onzer Volkskultuur deel 1
1368 Der letzte Gang - De laatste gang Kreis Borken/Hamaland Museum/Rijksmuseum 351 s17-3 Totenbrauchtum - Gebruiken rond de Dood
1369 Distributiewet 1916 deel 1 s17-3 Hoofdstuk 1 - 26
1370 Distributiewet 1916 deel 2 s17-3 Hoofdstuk 27 -52
1371 Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis I W.D. Brouwer 125 s17-3
1372 Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis II W.D. Brouwer 185 s17-3
1373 Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw II Dr. G.H. Kocks / Dr. J.M.G. van der Poel s17-3
1374 Het lied van de arbeid C.W. Dogge 32 s17-3 De vlasteelt en de vlasbewerking
1375 Landbouw in Oostelijk Gelderland Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst Doetinchem 76 s17-3 Rundveehouderij
1376 70 jaar agrarisch onderwijs in noordoost-Gelderland J.H. Prinsen e.a. 159 s17-3
1377 Boerenwerk te Vaarwerk / Baake / van Dijk 127 s17-3 Honderd jaar Afdeling Eibergen van de Geldersche Maatschappij van Landbouw
1378 De dagloner in de Achterhoek Bert Scova Righini 136 s17-3 vergeten en verdwenen in de agrarische geschiedschrijving
1379 De Gelderse Achterhoek in de negentiende eeuw G.J. van Roekel 126 s17-3 heren en boeren/ambachtslieden/stropers en huttemannen
1380 De Economische ontwikkeling van de Nederlandse…. J.L. van Zanden 460 s17-3 landbouw in de Negentiende eeuw 1800-1914
1381 Rapport over de Achterhoek van de Geldersche….. Geldersche Maatschappij van landbouw 50 s17-3 maatschappij van landbouw
1382 Het werkende land Mr. W.J. van Balen 175 s17-3 opbouw van Nederland in moelijke tijden
1383 Landleven het boerenbestaan van toen Ton de Joode 144 s17-3
1384 Gedenkboek 1918-1948 CBTB 340 s17-3
1385 In het spoor van kruis en ploeg 50 jaren A.B.T.B. Drs W.F.P. Boshouwers 195 s17-3
1386 60 jaren landbouw 60 jaren krediet 60 jaren organisatie Coöperatieve centrale Raiffeisen-bank te Utrecht 118 s17-3
1387 sprong in het duister S.E. Hanson s 5-1 ontsnapping van een Engelse piloot uit de Achterhoek
1388 Tragedie in het Eldensche veld Drs W.H. Tiemens 20 s 3-1 neerstorten van een Lancaster bommenwerper
1389 De wacht aan de IJssel S. Laansma 104 s 4-1 Belevenisse van II - 35 R.I. te Brummen Doesburg en Rheden 1939-1940
1390 De donkere poort deel II Dr P.H. Ritter Jr. 410 s 4-1 Persoonlijke herinneringen 1914-1918
1391 Vermist boven de Achterhoek Wim en Peter Rhebergen 128 s 3-2 neergestorte geallieerde vliegtuigen tijden WWII
1392 Nationaal-Socialistische Almanak 1944 384 k-r
1393 Almanak 1918 W.E.J. Tjeenk Willink 256 k-r Geldersch-Overijsselschen Landman voor 1918
1394 Nieuw Interest-Boek 1819 143 k-r
1395 Oost-Indische Dames en Heeren Dr. Jan ten Brink 350 k-r Tot de kennis van de zeden en Usantiën der Europeesche …….
1396 Het Leeskabinet Nr's 2, 5, 7, 9 Hendrik Frijlink k-r Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen
1397 De Geldersche Achterhoek in 1799 Mr. J.W. Staats Evers 40 k-r Eene Bijdrage tot den Patriottentijd
1398 Prijscourant April 1940 56 k-r
1399 Taxatie's v/d Onderl. Brandw. Maatschappij te Aalten k-r Kasboek 1394-1940
1400 Geldalbum (rood/blauw rechthoekig album) k-r verschillende soorten papiergeld LIGT IN KAST!!!
1402 Propaganda-uitgave voor de Prov. Gelderland P.C.Heiser 543 k-r Handel-Nijverheid-Landbouw-Toerisme-Kunst-Woon-….
1403 En toen was er oorlog Frans Rutten 62 s 4-1 1939-1945 een tijdsbeeld van persoonlijke herinneringen
1404 Hallo, ken je mij niet meer? Drs. I.M, Philips 96 s27-3 Waargebeurd verhaal van Ivy Philips
1405 Doos met diverse foto's k-r Oberink
1406 Zakboekje van Lichtenberg, Bernadus Hendricus 21 k-r 1e Regiment ….. Artillerie Bataillon 2e Kompanie 1850
1406 Zakboekje van Heijnen, Jan Hendrik k-r
1406 Trouwboekje Kraaijenbrink k-r
1406 Doos met diverse boekjes k-r
1406 Huwlijksboekje Duenk-Vrieze k-r
1406 Veldzakboekje Konings k-r
1406 Militie boekje Konings k-r
1407 Gids voor dorpen langs de Slingebeek 208 s22-4
1408 Van Ijsel tot Rijn 130 s22-4 Een tochtje met de Stoomtram Zutphen - Emmerik
1409 Een Achterhoekse jongen in de Duitse tijd Bernard J. Dorrestijn 54 s25-3
1410 berichten uit de buurt Schaersvoorde 56 s23-3 Verhalen o.d. oorlog uit Aalten, Dinxperlo, V'veld en W'wijk
1411 Lochem en omstreken 100 s22-4 Wandelgids voor Lochem en omstreken
1412 Gids voor Doetinchem en omstreken 100 s22-4 met Platen en Wandelkaarten
1413 Wandelingen door Nederland J. Craandijk 378 s22-4 met Platen en Wandelkaarten
1414 Geillustreerde Gids voor Vorden Vereniging tot Bevordering van Vreemdelingenverk. 96 s22-4
1415 Te voet van Arnhem via Ruurlo naar Zutphen en Deventer A.N.W.B. 93 s22-4 Te voet van Arnhem via Ruurlo naar Zutphen en Deventer….
1416 Gids voor Arnhem en omstreken Provinciale Geldersche Vereeniging Vreemdelingen 132 s22-4
1417 Leedjes uut den Achterhook H.W. Obbink Jzn. 47 s17-2
1418 Anderhalve eeuw Gelderse landbouw Bieleman,Foorthuis,Keverling,Buisman,Thissen 472 s17-3
1419 Het Verhaal van Jaap Rijnsburger Jaap Rijnsburger 38 s 4-3
1420 Bloed en mythe als Levenswet Pieter Emiel Keuchenius 607 k-r
1421 De Wacht (8 x ) k-r Weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk
1422 Nederland in den oorlog! F. Vervooren en W.C. Kentie k-r Historisch Document met reproducties van officieele stukken
1423 De nacht van de lange messen Nikolay Tolstoy 159 s11-2
1424 Goebbels de man achter Hitler Dr. Rudolf Semmler 259 s 2-1
1425 Joseph Goebbels Viktor Reimann 319 s 2-1 Hitlers geniale propagandamachine
1426 De Rijksmaarschalk Leonard Mosley 440 s 2-1 een levensbeschrijving van Hermann Göring
1427 Hitler Legende, mythe, werkelijkheid Werner Maser 529 s 2-1
1429 Vlucht zonder terugkeer Hans van Lith 143 s13-3 Over de lotgevallen van een amerikaanse bommenwerper
1430 Het vuur van de vergelding Leendert Bak 202 s13-3 De geschiedenis van de luchtoorlog boven West-Europa 1939-1945
1431 In de klauwen der SS Cor Uyttenboogaard 59 s 2-2 Concentratiekamp herinneringen
1432 Het geheim van D-day Gilles Perrault 220 s 3-3 verslag van de geheime oorlog rond D-day
1433 Tribunaal van Neurenberg Werner Maser 352 s13-6 Het Nazi-regime voor zijn rechters
1434 De zaak Antonius van der Waals Frank Visser 519 s13-6 documentaire in woord en beeld
1435 Operatie Barbarossa Ronald Seth 220 s11-2
1436 de ontketening van de tweede wereldoorlog Walter Hofer 385 s11-2
1437 Admiraal Wilhelm Canaris Heinz Höhne 480 s 2-1 hoofd van de Duitse geheime dienst, de Abwehr.
1438 Verzameling van Wetten ten dienste der Politie deel IV uitgegeven op last van het Departement van Justitie k-r
1439 verzetsherdenkingskruis C.C. van den Heuvel, W.J.C. Tensen 253 s 5-2 Register van Dragers Verzetsherdenkingskruis
1440 Het bataljon der verdoemden Sven Hassel 224 s12-6
1441 Vlucht uit Birma H.E. Bates 208 s12-6
1442 Het geheim der "Electra" J. Feitsma 216 tafel
1443 Briefgeheim en postcensuur Dr. J. van der Hoeven 16 s12-5 AO-reeks boekje nr 794
1444 Antisemitisme J.B. Th. Spaan 16 s12-5 AO-reeks boekje nr 795
1445 de illegale pers Veritas 16 s12-5 AO-reeks boekje nr 809
1446 Eichman Mr. Abel J. Herzberg 16 s12-5 AO-reeks boekje nr 856
1447 Vijf zware jaren in brons en steen 24 s12-5 AO-reeks boekje nr 1058
1448 Februaristaking Dra. M. G. Schenk 16 s12-5 AO-reeks boekje nr 1101
1449 De Joden van Amsterdam Dr. S. Wijnberg 16 s12-5 AO-reeks boekje nr 1241
1450 de 'codebrekers' Ltz. F.C. van Oosten 16 s12-5 AO-reeks boekje nr 1269
1451 Distributie J. Stigter, AO-redactie 20 s12-5 AO-reeks boekje nr 1496
1452 Hermann Hesse Hans Kooger 20 s12-5 AO-reeks boekje nr 1672
1453 Holocaust de nazi-moordmachine W. Zuidema 24 s12-5 AO-reeks boekje nr 1760
1454 Kamp Westerbork Herinneringcentrum Kamp Westerbork 24 s12-5 AO-reeks boekje nr 2364
1455 Tussen volk en vaderland Frank van den Bogaard, Jan Jaap Kelder 40 s12-5 Capita Selecta uit de Neelandistiek 1940-1945
1456 Mannen die moesten S. M. van der Galiën 75 s 4-1
1457 De slag om Monte Cassino H. Lutter 224 s11-2
1458 Operatie Seelöwe David Lampe 223 s 2-3 De Duitse invasie in Engeland
1459 Spoor onze generaal Ton Schilling 165 s12-2
1460 Bellen voor de vrijheid Dr. G. Hogesteeger Drs. R.A. Korving 114 s 3-2
1461 Van alns wat in't plat L.G.J. Hagedoorn 189 s17-2
1462 Wee schrif … dee blif ! L.G.J. Hagedoorn 112 s17-2
1463 Schriewied diverse 160 s17-2
1464 Den Zaodbarg diverse 160 s17-2
1465 De Oelenwanne diverse 160 s17-2
1466 De gereformeerden Agnes Amelink 253 s31-1
1467 Volksverhalen uit Gelderland G.J.H. Krosenbrink 205 s17-3
1468 IJzerman Luc Onderbeke & Jack Weijkamp 72 s29-3
1469 Het vergeten landleven Ingeborg Wind 143 s17-3
1470 Kijk op de linie Godfried Nijs Joep van der Pluijm 120 s32-1
1471 De vestingstad Grol in de kaart gekeken drs. J.E. van der Pluijm 286 s32-3
1472 En de 'Rücksack' stond altijd klaar N.M. Westerbeek van Eerten-Faure 372 s 4-1 dagboek van een doktersvrouw in oorlogstijd
1473 Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied jaar 1942 646 k-r
1474 Nederland en de Duitse Bond I J.C. Boogman 217 s20-1
1475 Nederland en de Duitse Bond II J.C. Boogman 825 s20-1
1476 Uitgestelde bevrijding Prof. Dr. Z.R. Dittrich 222 s12-2 Volkeren van oostelijk Europa na de Tweede Wereldoorlog
1477 De geschiedenis van de NFR Caspers, van Weel, Tump, Stuijfbergen 104 s 3-2
1478 Freund oder Vijand? Christoph Spieker 263 s12-3 Een groene politieman in het Nederlandse verzet
1479 De Geschiedenis van de spoorwegen in Winterswijk en omstreken Arjan Lichtenbarg 318 s29-2
1480 Adres Onbekend Kressmann Taylor 63 s 4-3 diverse brieven
1481 Duikbootoorlog David Mason 159 s11-2 strijd om de Atlantische Oceaan
1482 de Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers ministerie van Welzijn,Volksgezondheid en Cultuur 31 s13-6
1483 Prins Bernard in oologstijd M. Brave-Maks 214 s26-1
1484 Eindadvies van de vertrouwensman oud-militairen Indiëgangers drs. D.F. van der Mei 51 s13-6 verantwoordelijkheid overheid specifieke problematiek oud-militairen Indiëgangers
1485 Evacuaties in Nederland 1939-1940 J. Koolhaas Revers 604 s13-3
1486 Gevleugeld Verleden Ab A. Jansen 439 s13-3
1487 Fliegerhorst Schiphol deel I In het offensief Ab A. Jansen 401 s13-3
1488 Fliegerhorst Schiphol deel III Ab A. Jansen 383 s13-3
1489 Kind in oorlog Joke van Grootheest, Gert-Jan van Rijn 160 s 4-1
1490 Post uit de vergetelheid Bennie Vlaskamp, Mirjam Huffener, Arie van Dalen 144 s 2-2
1491 te mogen leven Johanna-Ruth Dobschiner 261 s 1-2
1492 Mijn broer bijvoorbeeld Uwe Timm 152 s12-2
1493 Helden tegen wil en dank Ton Klumper 271 s 3-1
1494 Settela Aad Wagenaar Settela 155 s 1-2
1495 Kom vanavond Dieuwke Winsemius 79 s 4-1 verhalen uit de bezettingstijd
1496 Geschiedenis van het verzet Dr J. Buitkamp 152 s 3-1 1940-1945
1497 Kindertransport Olga Levy Drucker 156 s 1-2 Alleen op de vlucht
1498 Het is maar voor één nacht Stichting 1940-1945 60 s 3-1 Hulp aan onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog
1499 Zaken doen Gerard Aalders, Cees Wiebes 264 s 13-5 De economische collaboratie van neutrale staten ….
2400 De oorlog is nog niet voorbij Elly Nannings, Truuske Sanders 103 s 5-2
1401A De Oudste oorkonden van het klooster Bethlehem F. Ketner s24-3 klooster bij Doetinchem gekopieerd boek
1401B De Oudste oorkonden van het klooster Bethlehem F. Ketner k-r facsimiles 1401B1 +2
Rapport voor de Ruilverkaveling Aalten 1972 s23-3 gem. Aalten, Dinxperlo, L'voorde, W'wijk en Wisch
Beelden en Stemmen uit Geldersch Laren 1924 G. Langeler 147 s24-5
"Zorg voor inmaak" Weck J. Weck 244 s18-4 Handboek voor het steriliseeren van voedingsmiddelen
Arnhem 1233-1933 Willem Knap W.G. Zn./G.F.C. Vergouwe 384 s23-4 Gedenkboek
Dag Stedeke van Gisteren W. Rietman 147 s24-6 875 jaar Diepenheim
Enkhuizer Almanak 1986 Enkhuizer Almanak B.V. 288 s25-3 391ste jaargang
Enkhuizer Almanak 1985 Enkhuizer Almanak B.V. 288 s25-3 390ste jaargang
Achterhoekse Almanak 1993 Uitgeverij Gherre Gaanderen 224 s25-3 8e jaargang
Achterhoekse Almanak 1990 Uitgeverij Gherre Gaanderen 224 s25-3 5e jaargang
Achterhoekse Almanak 1989 Uitgeverij Gherre Gaanderen 224 s25-3 4e jaargang
Achterhoekse Almanak 1994 Uitgeverij Gherre Gaanderen 224 s25-3 9e jaargang
Achterhoekse Almanak 1992 Uitgeverij Gherre Gaanderen 224 s25-3 7e jaargang
Achterhoekse Almanak 1991 Uitgeverij Gherre Gaanderen 224 s25-3 6e jaargang
Achterhoekse Almanak 1986 Uitgeverij Gherre Gaanderen 224 s25-3 1e jaargang
Achterhoekse Almanak 1987 Uitgeverij Gherre Gaanderen 240 s25-3 2e jaargang
Achterhoekse Almanak 1988 Uitgeverij Gherre Gaanderen 240 s25-3 3e jaargang
Reisboek voor de Provincie Gelderland J. Wesselink 344 s32-1
Reisboek voor de Provincie Gelderland Provinciale Geldersche Vereeniging Vreemdelingen 362 s32-1
Ijzerlo d'Nestiezern H. J. Westervelt 175 s23-3 hoe de officiele geschiedenis pas vlees en bloed krijgt
Muziek op de kermis Maurits van Rooijen 32 s18-2
Aalten zoals het was zoals het is deel 2 E. M. Smilda/G. J. Timmer 207 s23-3
Bredevoort Jos Wessels / Ap te Winkel 363 s23-5 de geschiedenis van het onderwijs in Bredevoort
Brandweer Aalten B. L. Post (de Commandant) 36 s23-3 40 jarig bestaand van de Brandweer te Aalten
Juryrapport v.d. verkiezing v.d. Boerderij v.h. jaar 2000 Stichting tot behoud van Boerderij en Erf Gelderl. 25 s29-2 Juryrapport
Buurtschap Barlo buitengewoon Stichting dwars door Barlo 436 s23-3 Verleden naast heden
Kiezerslijst Gemeente Aalten Gemeente Aalten k-r 1917-1918,1915-1916,1916-1917,1914-1915,1918-1919
Wandelkaart Aalten Geld. Achterhoek V.V.V. "Aaltens Belang" s32-1 Kaart 1964
Wandelkaart Aalten Geld. Achterhoek V.V.V. "Aaltens Belang" s32-1 Kaart
Nederlandse Watermolens in oude ansichten Hans Frieke/Herman Hagens/Ton Meesters 106 s22-4
Catalogus "De Graafschap" s16-4 Catalogus v.d. bibliotheek der oudheidk. Vereniging
Archief "De Graafschap" Jordaan/Vos/Ijnzonides/Langeler/Schaars 414 s16-4 Kerstmis 1949 +Ledenlijst
Handboek Betrekkingen Nedeland=Zwitserland 1923 J. Rüegg Söhne 72 s28-1 ter bevordering der Nederl.=Zwitsersche Economische
Nederland in Rijp S. Bakker Jz. 26 s28-1 200 Fotot's van de natuur van 18-25 jan 1908
Het Tarief 1923 100 s28-1 13e Jaargang dinsdag 25-12-1923 Kerstnummer
Overzicht nieuwe/oude huisnrs. Gem. Aalten 1934 s23-3 Aalten/Bredev./Haart/Heurne/Ijzerlo/Lintelo/Dale/Barlo
Noord- en Oost-Salland Provincie Overijsel Dr. E. H. ter Kuile 307 s29-2 Nederl. Monumenten van Geschiedenis en Kunst
Aaltense Gijzelaars E. Joh. Bulten 58 s23-3 Belevenissen der 11 Aaltense gijzelaars in het P.D.A.
De Christelijke Gereformeerde Kerk van Aalten A.H.D. Rots 36 s23-3 in haar ontstaan en voortbestaan
Woordenlijst v.d. Aardsrijkskundige Namen in Nederland M. J. Ijzerman 152 s32-1
Industrieel Nederland Jhr. G.A.A. Just de la Paisieres 386 s29-2 Elektriciteit, Machines, Metaalindustrie, Textielindustrie,……
Watermolens - Wassermühlen H. Hagens / W. Elling 187 s22-4 Overijssel, Grafschaft Bentheim, Gelders Achterhoek, Westmüns
Geen recht om te zwijgen Historische Kring Neede/Oranjevereniging Neede 200 s24-6
Winterswijk in oorlogstijd W. Lelieveld 94 s25-5 10 mei 1940 - 31 maart 1945
Register van geinde slachthuisrechten over 1977 s22-3 Kasboek
In naam van Oranje Hans de Breukelaer 129 s23-3 Beeld v.d. Oranjefeesten i.d. Achterhoek en Liemers 1880 tot nu
Register van geinde slachthuisrechten over 1983 s22-3 Kasboek
Register van geinde slachthuisrechten over 1984 s22-3 Kasboek
Gids van het locale rijkstelefoonnet Aalten 35 s23-3 Uitgave Maart 1919
De Ramp s 5-2 Nationale Uitgave met een woord van H M de Koningin + kaart
Kroniek van Bredevoort Henk Ruessink / Frits Voltman 17 s23-5 Bloemlezing 800 jaar Veste Bredevoort
Groeten uit Bredevoort Dinie Lammers / Leo v.d. Linde 96 s23-5
De kadans van de getouwen Adriaan Buter 160 s29-2 Heren en knechten in de nederlandse Textiel
Een onverwachte gebeurtenis…….na 52 jaren. Monsieur S. van der Neer 9 s24-6 een ware geschiedenis
Uut't laeven van "Jan van d'n doven Vaogs" Johan Beun 40 s23-3 "Een spierken van dit en een fitsken van dat"
De geschiedenis van een fanfarekorps A.J.A. stronks 96 s23-3 90 jaar Chr. Muziekvereeniging "De Eendracht"
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 21 s23-3 Boekjaar 1 Juli 1954 - 30 Juni 1955
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 36 s23-3 Boekjaar 1 Juli 1960 - 30 Juni 1961
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 32 s23-3 Boekjaar 1 Juli 1961 - 30 Juni 1962
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 32 s23-3 Jaarverslag 1962 - 1963
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 28 s23-3 Jaarverslag 1963 - 1964
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 32 s23-3 Jaarverslag 1964 - 1965
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 24 s23-3 Jaarverslag 1965 - 1966
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 24 s23-3 Jaarverslag 1966 - 1967
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 24 s23-3 Jaarverslag 01 Juli - 31 December 1967
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 55 s23-3 Jaarverslag 1969
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 53 s23-3 Jaarverslag 1970
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 51 s23-3 Jaarverslag 1971
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 55 s23-3 Jaarverslag 1972
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 52 s23-3 Jaarverslag 1973
Jaarverslag v.d. Cooperatieve Landbouwvereniging Aalten Cooperatieve Landbouwvereniging te Aalten 47 s23-3 Jaarverslag 1974
125 jaar onderweg J.G. ter Horst 132 s23-3 geschiedenis v.h. christelijke basisonderwijs in Aalten
Het jaren 60 boek Paul Brood/Rene Kok/Erik Somers 448 s18-4 over de jaren 60
Het Slot Loevestein J.F. Oltmans 574 s18-3 Het Huis van het Zeewijf en andere Verhalen
Vragender van verleden naar heden Henny Bennink 360 s25-4
Korps Rijkspolitie 82 s29-3 40 jaar
Korps Rijkspolitie 1945 - 1994 J.A. de Jonge 224 s29-3
De Week (Krant) s28-1 1906-1907 5e Jaargang
De Geldersche Achterhoek s28-1 Fotoblad geen datum
Moeder 1948 Prof. Dr. J. Waterink 500 s18-4 "Vakblad" voor moeders
Moeder 1947 Prof. Dr. J. Waterink 494 s18-4 "Vakblad" voor moeders
Moeder 1946 Prof. Dr. J. Waterink 444 s18-4 Het "Vakblad" voor moeders
Hendrickje Stoffels Ro van Oven 190 s23-5 De Roman van haar leven met Rembrandt
Lokaalspoor- en Tramwegen v/d hollandsche ijzeren spoor.. N.J. van Wijck Jurriaanse 117 s29-2 Spoorwegen in Nederland deel 7
van negentien Jaren W.E. Gerritsma 118 s23-3 Geref. Predikant te Aalten van 23 Juni 1929 - 22 Augustus 1948
Eigen Liedjes en Gedichten van een Aaltenaar 24 s23-3
Register kleine Wereld Atlas 32 s32-1
Kleine Wereld Atlas 54 s32-1 met encyclopaedische informatie 26 kaarten in 6 kleuren
van grif_fel tot muis 114 s23-3 200 jaar openbaar onderwijs in het dorp Aalten
Atlas van Nederland en de Indiën G. Prop 45 s32-1 voor de lagere school
Atlas van Europa en de werelddelen G. Prop / B.J. ter Beek 45 s32-1 zonder tekst
De grond getrouw Hans de Breukelaer 106 s23-3 90 jaar Hoopman Machines in Ijzerlo
Rijssen Stad van heden en Wereld Jaap Riemens 85 s19-2
Achterhoek en Veluwe B. J. Hoetink 16 s22-4 gezien door de lens van B.J.Hoetink
De historie van het Oude Gelre onder eigen Vorsten G. Prop 264 s18-2 tot 1543
Spoorwegen in Winterswijk & omstreken Arjan Lichtenbarg 240 s29-2
Deurgoan de Beukelaer/Beunk/Grevers/Meinen/Ribbers/…. 159 s29-2 Kroniek over Achterhoekse bedrijven van 100 jaar en ouder
De Achterhoek van weleer 224 s29-2 Rondleiding door de Achterhoek
Nestiezern Centraal de Beukelaer / Boerrigter 130 s23-3 Een beeld van het dagelijks leven in de buurtschap Ijzerlo
Winterswijk in de Tweede Wereldoorlog Vereniging het Museum 332 s25-5
Een wandeling door Aalten in bezettingstijd 8 s23-3 Vijftigste verjaardag v/d bevrijding van Aalten 30 maart 1945-1995
De oorlog in Lochem, Laren (Gld.) en Barchem W. Olijslag 18 s24-6 en … toen het vrede was
In den Gelderschen Achterhoek gedeelte van een boek s25-5 van Winterswijk naar 's Heerenberg
In den Gelderschen Achterhoek gedeelte van een boek s25-5
In den Gelderschen Achterhoek gedeelte van een boek s25-5 Winterswijk
Jacobus Revius Ds. W.J. Kooiman 30 s31-1 Zijn leven, zijn lied
genealogie Heebink s27-2
a voice from Aalten about "the Phoenix" disaster s26-2
Wilde dieren in een doode stad Arnhems oorlogsmuseum 40-45 s23-4 documentatiemateriaal over Burgers' Dierenpark
Achterhoekse Almanak 2015 256 s25-1
Achterhoekse Almanak 2016 256 s25-1
De Stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/56 deel 3 R. Wartena 720 s25-6 tot 1543
De historie van het Oude Gelre onder eigen Vorsten G. Prop 264 s18-2
2401 Moderne oorlogsschepen 1 L.L. von Münching 64 s13-2 Vliegkampschepen Slagschepen Slagkruisers Kruisers
2402 De Canadezen in Nederland 1944-1945 David Kaufman / Michiel Horn 184 s 3-3
2403 De echte Achterhoek Adriaan Buter e.a./ foto's Rob Lucas 160 s29-2
2404 10000 jaar geschiedenis der Nederlanden Klaas Jansma en Meindert Schroor 487
2405 De Slinge - die Schlinge Han Duenk 88 s18-6 Van de bron tot de monding-von der Quelle bis zur Mündung
2406 Gewoon en dat is gek genog Henk Lettink 48 s17-3
2407 Palmpasen in Achterhoek en Liemers Vincent Dame 176 s31-1
2408 van Grasmat tot Fliegerhorst C. Cornelissen 457 s13-3 Oorlogsdocumentatie over luchtstrijd boven oostelijk deel van Overijssel